Channels

De nieuwe generatie van werknemers stelt zich minder tolerant op tegenover de beleidsfilosofie van de traditionele ondernemingen en is opzoek naar een andere waarden. Sinds het begin van het kapitalisme is de kloof tussen werk en persoonlijk leven groter geworden. Enerzijds is er in de westerse wereld hard gewerkt om de democratie te ontwikkelen op basis van elementen zoals privacy, verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid, maar anderzijds hebben we management-systemen uitgebouwd die uitgaan van een machine-benadering, waarbij elk onderdeel en elke persoon moet worden beheerd.

De nieuwe generatie wil zelf instaan voor de organisatie, zijn ideeën en passies naar buiten brengen. Het proces van de democratisering van de werkvloer zal bedrijven toelaten om performanter, innovatiever en winstgevender te worden. Bovendien stimuleert deze aanpak het engagement van de werknemer op de werkvloer.

Engagement is geen mathematisch proces

Het engagement van werknemers is belangrijk, maar mag niet als een vanzelfsprekendheid worden aangenomen. Engagement is geen mathematisch proces dat vanuit een handboek kan worden gestuurd. Engagement is het gevolg van een geheel van interacties waarin de medewerker is betrokken.

Lees ook:

Big Data is noodzakelijk voor een Rapid Response organisatie

Een zwaar-geëngageerde werknemer kan door bepaalde gebeurtenissen binnen het bedrijf binnen een minimum van tijd compleet vervreemd raken van de onderneming.

  • kritiek van een meerdere,
  • het negeren van geleverde prestaties en bereikte resultaten
  • het ontslag van een collega

Het is een verkeerd uitgangspunt om te veronderstellen dat engagement een vaste verwezenlijking is die rationeel kan beheerd worden. In realiteit is engagement een rollercoaster die voortdurend op en neer gaat. Elke periode daarin is een product van invloeden en ervaringen. Net zoals in elke relatie, kunnen de gevoelens van de medewerker tegenover de organisatie van dag tot dag of van minuut tot minuut veranderen.

Het engagement van de werknemer is van grote waarde voor bedrijven. Mensen die zorg dragen voor hun bijdrage aan de productiviteit blijven altijd belangrijk. Uiteindelijk komt dat engagement neer op het begrip en het geloof van de werknemer in de organisatie en de acties die daarbij worden ondernomen. Er moet dan ook voor gezorgd worden dat organisaties positieve en engagerende interacties creëren. Leiders en managers hebben weliswaar de grootste impact over het engagementsgevoel van de medewerkers, maar moeten er voor zorgen dat de cruciale interacties die betrokkenheid stimuleren.

Wat te Doen

Organisaties kunnen leniger omgaan met dichtgetimmerde functieomschrijvingen, hiërarchische structuren, en loskomen van command & control. Voor beide partijen is dit even puzzelen. Immers voor werknemers is het best lastig de ambities open en bloot op tafel te leggen. Zeker als deze niet geheel in lijn liggen met de doelstelling en bedrijfsstrategie. Voor bestuurders is het niet altijd even makkelijk om daarop te anticiperen. Eenmaal -samen- de juiste weg ingeslagen is het zaak talent goed ‘te faciliteren’, te ondersteunen.

Het talent is en blijft zelf verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling, en moeten dus zelf de mouwen opstropen. Daarna is het een kwestie van interactie. Managers moeten echt luisteren naar, en mensen de ruimte geven. Klinkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar kan juist voor veel bedrijven een cultuur- en wellicht structuurverschuiving betekenen.

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen berichten in andere media. In elk bericht vermelden wij de oorspronkelijke bronnen. Bron: Express.be

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x