Een te assertieve manager is schadelijk

Actueel

Assertiviteit is het uiten van je gedachten, gevoelens en meningen op een directe, eerlijke en gepaste wijze. Je komt op voor je eigen belangen op een manier die past bij de situatie en die zowel respectvol is naar jezelf als naar de ander. Wie effectief leiding wil geven, moet niet te assertief zijn. Maar te weinig assertiviteit blijkt al evenzeer contraproductief te zijn.

Volgens onderzoek (Flynn en Ames, Columbia Business School) worden de positieve effecten van extreem assertief gedrag teniet gedaan doordat mensen beschadigd raken en de relatie tussen manager en medewerker onder druk komt te staan. Dit remt de efficiënte uitvoering van het werk. 
Als aan de andere kant een manager niet assertief is, dan beklijft bij de werknemers vooral het besluiteloze karakter van deze leidinggeve...

Meer over Professionalisering