Eckart Wintzen overleden

Eckart Wintzen overleden.
Pleitbezorger van de “celfilosofie”

Maar een paar dagen voor zijn overlijden waren Willem Mastenbroek en ik ‘s ochtends bij Eckart in zijn blokhut in Austerlitz. Vitaal, snel en scherp zoals altijd. We stelden hem voor een inleiding te houden over zijn celfilosofie ter gelegenheid van het lustrumcongres 10-jaar ManagementSite over “klein binnen groot”. Eckart reageerde zoals ik hem al jaren ken: tegendraads en met onverwachte, soms zelfs lichtelijk pijnlijke vragen, die, of je er het mee eens was of niet, aan het denken zetten. Was hij eigenlijk wel geïnteresseerd in een gedachtenwisseling met professionals? Het antwoord had hij zelf al gegeven, eerst een homerische lach en toen: ik praat het liefst met jonge ondernemers. Aan het eind van het gesprek kon je toch a...


Piet van Mourik


Succes kent altijd veel vaders. Wintzen heeft wel - volgens het artikel van "een ex-CMG directeur - een blauwe maandag bij het uitvindende bedrijf gewerkt. De celfilosofie zal dus ongetwijfeld tot stand zijn gekomen in disscussies bij CMG maar is vervolgens wel door Wintzen verder geperfectioneerd.
Wij kennen dat ook bijv. bij een soortgelijke innovatie bij de lokale overheid, te weten De Regisserende Gemeente.
De Regisserende Gemeente is een filosofie dat intussen op steeds meer plaatsen in gemeenteland haar succes bewijst. De basis ervoor ligt in een door mij geschreven boek dat als het standaardwerk geldt met de zelfde naam. Dit boek ligt intussen al in ruim 80% van de nederlandse gemeenten. Toen het boek uitkwam in 2005 is het niet voor niks weken lang "Boek van de Week" geweest bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Net als met het BSO concept geldt ook bij het concept van De Regisserende Gemeente dat ze alleen maar opgaat voor de zuivere in samenhang toegepaste vorm. De intussen zeer omvangrijke onderliggende kennis daarvan ligt uitsluitend bij de stichting De Regisserende Gemeente. Deze stichting kent als doel de kennis omtrent DE Regisserende Gemeente te vergroten en te implementeren teneinde efficiente gemeenten te creeren waar inwoners wat mee hebben. De bij de stichting werkende adviseurs, verandermanagers en projectmanagers worden door de stichting De Regisserende Gemeente voortdurend geschoold en van daaruit gecertificeerd. Hierbij wordt meegekeken door een raad van advies die uit zeer invloedrijke mensen bestaat die gemeentelijke en profit organisaties vertegenwoordigen.
Net als bij BSO trekt succes niet alleen charlatans aan maar ook "vaders van succes". Veel adviesbureaus copieren dan ook onderdelen van de filosofie of bedenken een - vaak lachwekkende - variant ervan en implementeren deze vervolgens met een "profesioneel" gezicht bij gemeenten. Gelukkig zijn er ook gemeentelijke opdrachtgevers die dit door hebben. Zo is er een adviesbureau dat actief is in gemeenteland als variant op hun naam Kopieren + Vermenigvuldigen genoemd. Er zijn echter heel wat meer semi-plagierende bureaus te noemen. We gunnen deze adviseurs - net als CMG mensen -dat ze allemaal multi-miljonair worden. Ik ben benieuwd wie na mijn dood plotseling onze filosofie gaat claimen.

Piet van Mourik, secretaris/directeur Stichting De Regisserende Gemeente.

Meer over Corporate communicatie