Channels

Duurzaamheid is hot. Iedereen spreekt over duurzaamheid. Duurzaamheid wordt meestal in de context geplaatst van milieu en energie: duurzame energie, duurzame bouw, duurzame politiek? (grapje, is een contradictio in terminis), anyhow.. duurzaamheid is hot. Het begrip duurzaamheid is niet alleen maar voorbehouden aan milieu en bouw, maar is ook zeer goed toepasbaar in de relaties die wij met onszelf en met anderen hebben.

In deze column wil ik enkele kenmerken van duurzaamheid in relatie met samenwerking bespreken.

Wat is duurzaam samenwerken
Duurzame samenwerking heeft als doel om de relatie duurzaam te laten zijn. De bedoeling is dat de relatie lang bestaat. Dat de relatie lang meegaat. Veel relaties zijn als wegwerpartikelen, je gebruikt de relatie voor zolang je het nodig hebt, en dan gooi je het weg. Dit geldt voor privé relaties maar dit geldt ook voor zakelijke relaties.

Lees ook:

Duurzame inzetbaarheid: wie is verantwoordelijk?

Tijdsgeest
Een duurzame samenwerkingsrelatie is moeilijk te verwezenlijken. Onze tijdgeest is er niet naar. De meeste relaties die wij hebben zijn, zijn vaak gebaseerd op het versterken van ons domein, op het maken van winst, op het vergroten van ons ego, enzovoort. Het is gericht op het realiseren van een voordeel voor de korte termijn. Bij een duurzame relatie gaat het primair niet om onszelf, niet om het voordeel voor korte termijn, maar om de samenwerking met de ander op langere termijn.

Duurzaam resultaat
Een duurzame relatie streeft een duurzaam resultaat na. Wat is een duurzaam resultaat? Wat is een duurzaam doel? Dat is een doel dat uitgaat van de lange termijn. Dat is een doel waar ook rekening gehouden wordt met de fundamentele menselijke waarden: zoals verantwoordelijkheid, respect en zorgzaamheid. Dat is een doel dat rekening houdt met het menselijk welzijn en met betekenisgeving niet alleen voor jezelf maar voor de relatie met de ander en met de wereld. Een duurzaam resultaat is meer dan alleen resultaat. Het houdt rekening met het geheel.

Motivatie
Om een duurzame relatie op te bouwen is onze motivatie essentieel. Vaak is onze motivatie niet helder, of niet bewust. Als wij ons niet bewust zijn van de motivatie worden wij geleefd en nemen onze gewoontepatronen het over. Wij reageren in plaats van bewust te handelen.
Onze gewoontepatronen worden onder andere beïnvloed door de tijdgeest. Onze tijdgeest stelt het bevredigen van korte termijn verlangens voorop. Als wij een duurzame samenwerking willen opbouwen dienen wij gemotiveerd te zijn door de relatie op langere termijn.

Hoe bouw je een duurzame relatie op?
Hoe wij met de ander omgaan bepaalt of er een duurzame samenwerkingsrelatie ontstaat. Onze motivatie en ons handelen bepaalt of er een duurzame relatie ontstaat.
Wij moeten ons richten op onze motivatie en op ons eigen handelen en niet op dat van een ander. Wees de verandering die jij graag wilt zien. Indien de ander niet op zoek is naar een duurzame relatie, moeten wij ons niet hierdoor laten beïnvloeden. Wij blijven ons eigen pad bewandelen, wij laten ons niet gek maken door de ander.

Ons eigen handelen
De essentie van het creëren van een duurzame relatie is ons eigen handelen. Ons eigen handelen dient het doel te hebben een duurzame relatie te creëren. Ergo: wij moeten ons bewust zijn van ons handelen. Vooral moeten wij ons bewust zijn van onze waarden. Als wij ons niet bewust zijn laten wij ons afleiden door de ander, en reageren wij reflexmatig.

Handelen gebaseerd op de menselijk waarden
Wij moeten ons dus bewust zijn van onze eigen waarden en hoe wij deze waarden een plek kunnen geven in ons handelen. Door bewust te zijn van je eigen waarden en deze te gebruiken als motivatie van je eigen handelen, maak je deze waarden een onderdeel van je eigen bewustzijn.

Een voorbeeld: je wilt graag met respect behandeld worden, dan is het van belang dat jij weet wat met respect behandeld worden is, en welk gedrag daarbij hoort. Hebben wij dit gedrag helder dan moeten wij dit oefenen en oefenen en oefenen. Door respectvol met de ander om te gaan, ontstaat er vertrouwen. Vertrouwen ontstaat door respect. Wij moeten primair conform onze eigen waarden leven en niet bezig zijn de ander er op te wijzen zolang wij zelf nog onvoldoende zo leven en handelen.

Zonder oordeel
Wij kunnen gemakkelijk allemaal dingen bedenken die niet goed aan een ander zijn of aan ons zelf. Deze houding verhindert een goede samenwerkingsrelatie. Het mag duidelijk zijn dat er altijd veel te verbeteren valt, maar als wij ons focussen op het oordeel in plaats van de verbetering en de vooruitgang, dan zal er geen duurzame relatie ontstaan. In plaats van oordelen kan je gewoon kijken naar de feiten en op zoek gaan naar vooruitgang in je eigen gedrag, met als doel om dat te verbeteren.

Samenvattend
Doordat wij ons niet bewust zijn van ons eigen gedrag, door het feit dat de omgeving heel veel invloed op ons heeft, reageren wij vaak helemaal niet conform hoe wij het liefst zou willen reageren. Om een duurzame relatie op te bouwen, dienen wij van binnenuit gemotiveerd te worden en dienen wij ons bewust te zijn van onze waarden en te handelen conform deze waarden.

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Dag Guido,

Prima verhaal. Herkenbaar en actueel. Het is eigenlijk allemaal zo simpel.
Een van mijn aanbevelingen is “Ga zorgvuldig om met je mensen, klanten en
leveranciers”. Verder zeg ik vaak “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”. Het past allemaal naadloos bij “Van controle naar vertrouwen, van denken naar voelen, van het hoofd naar het hart en van powermanagement naar servant leadership”.
Dan hebben we het over DUURZAAM, wat overigens ook van groot belang is als we spreken over Talentmanagement. Stuur me de PDF s.v.p. even. Ik zal je blog ook ondere de aandacht brengen van Kees van Kaam. Die weet alles over Duurzaam Leiderschap.

Bedankt voor je bijdrage aan de trend “Van management naar (nieuw) Leiderschap”.

x
x