Channels

De volgende vragen:
• Is discriminatie nieuw
• Wie worden er gediscrimineerd
• Is het werkelijk zo’n groot probleem
• Waarom is het in onze samenleving altijd aanwezig
• Is het geen onderdeel van ons menselijk ( groep) gedrag
• Waarom voelt iemand zich gediscrimineerd

Is discriminatie nieuw

Discriminatie bestaat al zolang er mensen / groepen individuen bestaan, een ieder mens wil vrijwillig of gedwongen bij een groep horen.
Deze groep kan zich alleen onderscheiden als ze zich beschermen van invloeden van buitenaf.
Dit gebeurd op verschillende manieren, afhankelijk van de status ten opzichten van de andere groep. Hoe hoger de status, hoe minder snel deze groep zich voelt aangevallen / gediscrimineerd. (Gediscrimineerd is aangevallen voelen )
Ook taal gebruik en sociale vaardigheden hebben invloed op bovenstaand gedrag.
Dit heeft alles te maken met natuurlijk afweer t.a.v. van de ander.
Als voorbeeld de grappen over Duitsers en Belgen, ongemerkt zit hier een stukje discriminatie in. Waarom zijn de Duitsers positiever over ons, dan wij over hun.
Wij zijn veel kleiner en afhankelijk van de Duitsers, en de Duitsers zien ons als klein landje met een grote mond. ( een klein knuffel hondje waar je toch niet bang voor hoeft te zijn)
Het is de kiem van alle discriminatie, hoe hoog sta je in de pikorde als land, geloof, ras enz.
Mijn stelling is dat het in de genen van mensen / natuur zit. Je kunt ( moet ) een groep of land enz wel leiden /sturen om de waarden en normen te bewaken die als gemenen deler als norm wordt beschouwd. Maar veel beweegredenen van mens en organisaties worden op natuurlijk gedrag hierdoor beïnvloed.

Lees ook:

Teams zijn de bouwstenen van uw organisatie

Is het werkelijk zo’n groot probleem:
Waarom is het in onze samenleving altijd aanwezig:

Niet als de waarden en normen die op dat moment in de maatschappij als maatstaf worden gehanteerd.
Wij staan als beschaving nog maar aan het begin om het te willen herkennen en benoemen.
Het is al een winstpunt als je weet waarom je als mens / groep een bepaald gedrag vertoond t.o.v. de ander.
Discriminatie hoeft geen probleem te zijn als je het gebruikt om de ander erop te wijze dat je laat zien dat jij anders bent dan hun. Het wederzijds begrip en het willen aanpassen aan elkaar, en als je als individu bij een groep wil horen is aanpassen aan de ander een heel natuurlijk proces. Dit hoeft niet te betekenen meer of minder hoog: pikorde / status.
Zie het als een leerproces om elkaar te kunnen en willen begrijpen, hoe een bedrijf / samenleving optimaal kan functioneren zonder iemand echt te kwetsen / dwarsbomen.
Discriminatie is en blijft dan ook altijd aanwezig in een organisatie / maatschappij, alleen wordt het woord discriminatie te pas en onpas gebruikt om het gedrag van mens / groep te
manipuleren.

Om een ieders mening / gedrag / geloof / aard enz ( *) te kunnen en willen begrijpen is “Maatwerk” nodig.
Nog moeilijker is het om een mening / gedrag / geloof / aard te willen respecteren, je aanpassen aan de ander.

Is het geen onderdeel van ons menselijk ( groep) gedrag:

Discriminatie is een natuurlijk gedrag ( zit van nature in elk levend wezen ) , wij als mens denken alleen dat wij boven de natuur staan.
Als bovengenoemde opmerkingen / stellingen worden begrepen dan is de conclusie dat discriminatie een gedrag is van mens en /of groep dat je ook niet weg moet denken uit de samenleving.
Waarom mag een mens / groep niet trots zijn op zijn ras / geloof / mening, alleen heb je als mens / groep ook de plicht waarom en wat de beweegredenen zijn, en deze helder en goed over te brengen ( verwoorden / gevoelens ) op de ander.
Zo ontstaat er een dialoog tussen mens / groep dat wij nu nog discriminatie noemen, maar dat eigenlijk gewoon sociaal aanpassings vermogen is van: mening / gedrag / geloof / aard.

Stelling: Je moet dan ook niet bang zijn om te discrimineren!!!.

Waarom voelt iemand zich gediscrimineerd:

Dit is heel moeilijk te verwoorden, misschien kunnen vragen ook voor de lezer een beeld / conclusie oproepen.

Vragen: komt het omdat———

• Omdat er geen communicatie is tussen mens /groep onderling?
• Omdat wij niet willen communiceren met de ander?
• Omdat wij niet willen of kunnen aanpassen aan de ander?
• Omdat jij je niet gelijkwaardig voelt in status / pikorde t.o.v. de ander?
• Omdat je zelf aanvoelt dat jij degene bent die wisselgeld moet meenemen?
• Omdat je zelf nog niet weet wie ik bent of wil worden?
• Omdat ik zelf niet weet wat mijn beweegredenen zijn om mij te willen / moeten aanpassen aan de ander.
• Omdat ik mij wil laten discrimineren?

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x