Zonder goede teamconditie ontspoort een team gemakkelijk

Cover stories · Cases

Een goede teamconditie legt de basis voor een sterk team. Als je preventief werkt aan de teamconditie, creëer je tevens een gemeenschappelijke taal en een gemeenschappelijk referentiekader voor als het spannend wordt. In dit artikel bespreekt de auteur drie kenmerken van een goede teamconditie: veiligheid en vertrouwen, leiderschap als groepsproces en balanceren in de samenwerking. 

Iedereen die aan sport doet, weet dat hij eerst aan zijn conditie moet werken voordat hij een topprestatie kan leveren. Doet een sporter dat niet, dan komt hij in de problemen. Dat geldt ook voor teams. Een goede conditie voor je team kun je bereiken door te werken aan de volgende drie kenmerken:

  1. Veiligheid en vertrouwen, zodat alle teamleden zich prettig voelen. 
  2. Leiderschap zien als een groepsproces, zo...

Meer over Team ontwikkeling