Domeinnamen: registratie of frustratie?

Inleiding

Zonder dat veel mensen er erg in lijken te hebben is een heuseoorlog uitgebroken. Weliswaar een virtuele, maar toch. Achter deschermen wordt een verbeten strijd gevoerd om de eigendomsrechtenvan domeinnamen. Hoewel de strijd over bekende merknamen gestredenlijkt te zijn, is het wel steeds moeilijker geworden om nogdomeinnamen te vinden die vrij zijn. De meest interessante namen enbegrippen zijn reeds lang vergeven. Wie het eerst komt, wie heteerst maalt. Welke ontwikkelingen zijn gaande, wat staat ons nog tewachten en welke mogelijkheden zijn er om alsnog interessante namente registreren? Bent u in het bezit van www.devries.nl? Hoe is desituatie in Nederland geregeld en voldoet dit nog aan de eisen diehedentendage (lees: in het Internet-tijdperk) mogen wordengesteld?

Domeinnamen: structuur en ontwikkelingen

Domeinnamen zijn de unieke adressen op het World Wide Web. Inveel gevallen hebben deze de volgende constructie:www.uwbedrijfsnaam.com. Een dergelijke domeinnaam is uniek voor dewereld, en wordt ook wel de URL (Unique Resource Locator) genoemd.De toevoeging .com staat voor het feit dat in dit geval sprake isvan een commerciële site. Andere bekende algemene extensieszijn .net (vaak gebruikt door electronic magazines) en .org(gebruikt door non-profit organisaties). Voor overheid, onderwijsen militaire sites zijn daarnaast nog .gov , .edu en .milbeschikbaar. Met name de extensie .com blijkt echter bijzonderpopulair. Dagelijks komen er in Amerika ruim 8000 domeinnamen bij,ruim 3 miljoen per jaar. Dit zijn dan alleen de algemenedomeinnamen. In ruim 80 landen kunnen ook domeinnamen wordengeregistreerd. In Nederland worden deze gekenmerkt door de vormwww.uwbedrijfsnaam.nl. Via de Stichting InternetDomeinregistratie Nederland kunt u kijken of de door u gewenstedomeinnaam nog vrij is. Per 1 januari 2000 zijn er in Nederland albijna 160.000 .nl-domeinnamen vastgelegd. Ter vergelijking, inDuitsland bedraagt het aantal vastgelegde domeinnamen met de.de-extensie ruim 1,5 miljoen.

Domeinnamen voor het oprapen?

Op het Internet liggen de namen dus vrij voor het oprapen. Wieeen nieuw product met een unieke naam op de markt brengt, zal goedmoeten nadenken over de bescherming van deze naam op het internet.Voor multinationals betekent dit bijvoorbeeld dat in ruim 80 landende bedrijfsnaam afgescherm dient te worden. Alleen de .com versiedeponeren is dus niet afdoende. Landelijke domeinnamen worden opdeze wijze niet afgeschermd. En een Fransman zal waarschijnlijkeerder naar www.coca-cola.fr surfen (de Franse domeinnaam) dan naarde .com-site van hetzelfde bedrijf. Nationale gevoelens blijken ophet Internet niet uit te vlakken te zijn. Voor het genoemde bedrijfis het dan wel zaak de betreffende namen vastgelegd te hebben,anders kan een derde gebruik maken van de marketinginspanningen vande mondiale organisatie. Inmiddels zijn de regels voor dergelijkesituaties behoorlijk aangescherpt, maar voor nieuwe namen kan ditwel degelijk tot problemen leiden.

Een voorbeeld van het belang van een tijdige aanvraag vandomeinnamen is bijvoorbeeld de lancering van de campagne van eennieuw produkt of van een nieuwe bedrijfsnaam. Een voorbeeld hiervanis bijvoorbeeld een nieuwe naam die door fusies ontstaat, zoalsCorus of Ix. De domeinnaam www.corus.com blijkt al in het bezit tezijn van een obscuur Japans bedrijf. Heeft het merkenadviesbureaueigenlijk wel aandacht aan de domeinnaam geschonken? De afkoopsomvoor domeinnamen kan tenslotte in de miljoenen lopen. Denk hierbijaan Altavista dezoekmachine die ooit door Digital Equipment werd gelanceerd. Degenoemde domeinnaam was echter in het bezit van een particulier,wiens website werd overspoeld door nietsvermoedende bezoekers.Uiteindelijk heeft Digital voor vele miljoenen dollars de naamkunnen overnemen. Een ander voorbeeld is de site vanmanagement.com, dat voor naar verluid 7 miljoen dollar isovergenomen door een geïnteresseerde partij. Dat een dergelijktoeval ook in Nederland mogelijk is blijkt wel uit de website vande kleine verzekeringstussenpersoon Maxima . Kort na het bekend wordenvan de affaire/relatie/vriendschap van onze kroonprins met deArgentijnse schone, werd deze site overspoeld met bezoekers. Inplaats van 8 bezoekers per dag kwam de site plots uit op 8000bezoekers per dag.

Het vastleggen van uw bedrijfsnaam met alle mogelijke extensies(ruim 80) kost ongeveer $ 25.000,--. Hiervoor wordt voor twee jaarhet recht op de naam aan uw bedrijf gegeven. Dat het vastleggen vandomeinnaam extensies zelfs in obscure landjes als Tuvalu en Naurunoodzakelijk kan zijn, blijkt wel uit de unieke extensies van dezelanden: .tv en .nu. Voor TV-zenders wereldwijd natuurlijk eenbijzonder belangrijke toevoeging, wat te denken van bijvoorbeeldwww.SBS6.tv of www.voordeel.nu?

Wereldwijd één adres

Inmiddels bestaat er een levendige handel in domeinnamen, metname in de Verenigde Staten en met betrekking tot het .com domein.Het is tenslotte maar voor één bedrijf mogelijk eenspecifiek webadres te bezitten en met name het .com adres is zeergewild. Zodra bijvoorbeeld www.bakker.com is vergeven, kan geenenkel bedrijf of persoon deze optie nog laten vastleggen. Dat kantot veel frustraties leiden als men te laat is. Natuurlijk zijn ermiljoenen namen te vergeven, maar de kunst is natuurlijk een naamte vinden die én kort, én makkelijk te onthouden, énuniek, én ook nog eens passend is bij de activiteiten van deorganisatie. Bij wereldmerken als Coca-Cola of Nike zijn deze namengoed afgeschermd, maar wat als u een bedrijf heeft met een lange ofeen zeer algemene naam? Begrippen als consultancy, security,health, maar ook eigennamen als Jansen, De Vries of Vergouw zijnreeds lang vastgelegd. En dus moet u op zoek naar andere begrippenof namen. En dan blijkt dat nog niet zo eenvoudig te zijn, zekerniet als u deze naam zowel in Nederland (.nl) als Internationaalwil vastleggen. Want er zijn kapers op de kust geweest. Zo zijn erbedrijven die, althans in mijn ogen, hele woordenboeken aandomeinnamen hebben laten vastleggen. In de hoop deze later voorveel geld te kunnen verkopen.

Chinese marketing

Neem bijvoorbeeld eens domeinnamen die gericht zijn op de handelop beurs. Woorden als stocks, share(s), trader, security etceterazijn in alle mogelijke varianten al vastgelegd. De gedachte hierbijis natuurlijk dat internetgebruikers hun zoektocht beginnen dooreen aantal korte domeinnamen in te tikken. Wat is makkelijker danbijvoorbeeld www.stocks.com in te typen? Helaas blijkt deze vliegervoor veel gebruikers inmiddels niet meer op te gaan. VeelAmerikaanse bedrijven gebruiken compleet irrelevante domeinnamenvoor hun activiteiten. Er is dan sprake van een soort ChineseMarketing: zolang er maar veel mensen de site bezoeken, dan zal eraltijd wel eentje zijn overblijven die iets koopt. Ook al was dezein eerste instantie op zoek naar totaal andere diensten ofinformatie.

Frustratie!

Domeinnamen kunnen opveel plaatsen op het Internet worden vastgelegd. In Amerika kan ditonline plaatsvinden, zowel door particulieren als door bedrijven.Kijk hiervoor bijvoorbeeld eens naar de sites vanwww.Networksolutions.com , www.namesucure.com of via een van degrote portals als Lycos . Meerdan een creditcard heeft u voor registratie niet nodig. U kuntonline zien of de door u gewenste naam nog beschikbaar is en dezedirect laten vastleggen. Wacht niet te lang, want zodra u een naamgecheckt heeft kan het zijn dat deze binnen enkele weken door eenderde is gekaapt. Vastleggen dus!

In Nederland is de situatie fundamenteel anders. Hier kan menalleen een domeinnaam vastleggen indien men is ingeschreven bij deKamer van Koophandel. Ook dient de aanvraag via een serviceprovider te geschieden. Deze beperkingen stroken in het geheel nietmet de vrijheid die het Internet propageert. Daarnaast leiden dezebeperkingen en de afhankelijkheid van de service providers totgrote ergernissen bij consumenten.

Zo heb ik zelf zeer negatieve ervaringen met een aantal"service"-providers, die aanvragen voor domeinnamen wekenlang latenrondslingeren. Eindresultaat: een derde gaat er in de tussentijdmet de naam vandoor. Als eerstkomende heeft de aanvrager echtergeen poot om op de staan. Deze vorm van inbreuk op hetintellectueel eigendom is niet goed geregeld in Nederland en daaromeen ernstige inbreuk op het belang van de Nederlandse consumentenen gebruikers van het Internet. Het is tijd dat dit gat in dewetgeving en in de reglementen van de Stichting DomeinnaamRegistratie zo snel mogelijk wordt gedicht.

Conclusie

Een goede domeinnaam kan veel geld waard zijn of worden.Inmiddels dreigen de meeste namen echter al uitverkocht te zijn.Voor marketeers, merkspecialisten en reclamestrategen vormt hetwereldwijd registreren van een unieke domeinnaam een nieuwespecialisatie en uitdaging. In mijn ogen kan je niet snel genoeg enniet integraal genoeg de domeinnamen op het Internet vastleggen.Anders kunnen de gevolgen nog wel eens groot zijn: dureafkoopsommen, claims, gemiste kansen, ontbreken wereldwijdedekking, verloren marketing-inspanningen en verkwist geld. Voorkomfrustratie. Zorg voor registratie!

Stellingen

  • De procedure voor domeinnaamregistratie in Nederland isdiscriminerend voor de consumenten.
  • De procedure voor domeinnaamregistratie in Nederland is lek,waardoor aanvragers het gevaar lopen hun intellectuele eigendomkwijt te raken.
  • Door het enorme gebruik (of misbruik) van de .com-extensieverliest deze een groot deel van haar functionaliteit.

Drs Gyuri Vergouw MMC is directeur van VergouwConsulting/Funsultancy®, een adviesbureau met alsspecialisatie e-commerce. Van zijn hand verscheen De DigitaleManager, hoe overleeft de professional de Internet revolutie? Klikhiervoor eerdere artikelen van hem.

SCHRIJF MEE

Schrijf 3 columns of artikelen (binnen een jaar) en ontvang een gratis pro-abonnement twv €200,--

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren.

Deel uw kennis en ervaring

Fred Akkerma
Pro-lid
Beste Guyri, een kleine aanvulling. Ook consumenten kunnen een .nl domeinnaam laten registreren. Namelijk via Freehosting.nl. Zij verzorgen de registratie en geven deze in licentie bij de particulier. Ik heb er zelf ervaring mee. Net als de procedures die je beschrijft bij veel andere providers, duurt het registreren echter lang en wordt soms zelfs helemaal vergeten.
Gyuri Vergouw
Beste Fred, Goed om te weten dat ook een consument een .nl extensie kan aanvragen. Jammer alleen dat dat in licentie moet gebeuren. Want wat zal er gebeuren als de site een succes wordt? Licentie intrekken? En dan verder gaan? Hoe is dat geregeld?
Echt bezitten is het zodoende in mijn ogen niet. De afhankelijkheid van providers is er overigens nog steeds. Neemt niet weg dat het in ieder geval beter is dan niets. In vergelijking met Amerika is er echter nog een hele, hele lange weg te gaan.
Gyuri Vergouw
De hiervolgende URL biedt meer informatie over de huidige stand van zaken met betrekking tot domeinnamen voor prive-personen.

http://www.domain-registry.nl/p07022000.html
Chun Tong Chung
Beste Gyuri,
Goed verhaal.
Waarop baseer je het bedrag van $25.000
Als je je naam ook wilt terugvinden
dan moet je ook links arrageren via bijvoorbeeld
www.realnames.com.

Met vriendelijke groet,

Teije
Gyuri Vergouw
Beste Teije,

Het bedrag is afkomstig van een Amerikaanse domeinnaam-organisatie. De gekozen naam wordt dan wereldwijd vastgelegd, wel zo handig, omdat het zelf doen heel veel werk kost en het verschilt tussen het bedrag dat je zelf moet betalen als je het allemaal zelf regelt ($ 8-9.000 a $ 15.0000) en het uitbesteden rechtvaardigt. Al kan dat verschillen per persoon natuurlijk.
Je bent er echt dagen mee bezig om het voor alle landen te regelen.
groet, Gyuri
emiel Kamzol jr.
De manier van registreren binnen Nederland is inderdaad een grote jungle, het on overzichtelijk. Probeer maar eens een geregistreerd domein door terverwijzen naar een hosting provider in Amerika. En daar bij hebben de NL providers b.v. freehosting.nl die doen er vier weken over om de aangevraagde domein te verwerken dit koste mij al vier domein namen. Mijn persoonlijke mening is dat je de aanvraag moet bij stichting moet doen deze partij is onafhankelijk .
levd
Niets frustratie u zoekt een naam ict gerelateerd?
ICTspecialist.com is tekoop mail uw bod...
Gyuri Vergouw
Auteur
Beste levd,

(Misschien heb je je eigennaam al verkocht?) Er zijn nog vele miljoenen namen te koop, vraag is alleen of net de naam vrij is die je zoekt en of niet net een partij een dag eerder de naam heeft vastgelegd of zelfs goed haar oren te luister heeft gelegd om met uw naam te vertrekken (met name in Nederland).
Inmiddels is het goed mogelijk namen te laten zoeken of construeren via robots bij domeinnaam bedrijven in de VS.
Vraag is dan natuurlijk wat je met een naam alleen doet, inhoud hieraan geven is natuurlijk nog veel belangrijker.
In ieder geval veel succes.
j c keijser
Ik denk dat het een beetje uit de hand is gelopen met al die websites: er zou een goede herstructurering moeten komen voor alle .com.nl.org e.d.-namen. Het zou verboden moeten worden om als bakker in lutjebroek alléén bakker.com als naam te kunnen claimen., of als gemeente de gemeentenaam (amsterdam.nl). Er zou veel meeraspecten een rol moeten spelen bij het toekennen van zo'n naam.
Daarnaast zou bij een algemene extentie verplicht moeten worden in welk land deze naam is gevestigd, dus bijv. cocacola.com.us, wat sommige landen al doorvoeren (UK, Australia, Japan), zodat het territorium enigszins beschermd kan worden.
Verder pleit ik er voor om de landenextenties met één letter uit te breiden: nl> nld , us> usa, belgië> bel.
Gyuri Vergouw
Auteur
Het uiterst boeiende artikel "Cybersquatting among the ruins' op de website van Salon.com, wordt aangegeven hoe diep de menselijke geest kan afdalen als het om domeinnamen gaat. Binnen enkele minuten na de aanval op de WTC torens en het Pentagom werden al namen als worldtradecentercrash.com en pentagondisaster.com vastgelegd. Het geeft aan hoe wereldwijd met domeinnamen wordt omgegaan. In wezen is het een goede afspiegeling van de wijze waarop de samenleving in elkaar steekt, dus inclusief de zeer negatieve kanten. vrijheid is helaas niet altijd blijheid, in dit geval. De oplossing die u aandraagt met betrekking tot het bezit van domeinnamen is in dit kader sympathiek, maar zal mijns inziens geen oplossing bieden voor het probleem. Extra extensies, zoals .info of .biz, zullen wederom door de snelsten onder ons worden 'weggekaapt'. Daar doet een uitbreiding van het aantal extensies niets aan af. Dat neemt niet weg dat gezocht moet blijven worden naar nieuwe oplossingen om tot verdere structurering te komen. Het feit dat persoonlijke domeinnamen als bakker123.nl niet populair zijn, geeft aan dat er nog een lange weg te gaan is. Dit is een reaktie op de reactie van Dhr. Keijser.
Gyuri Vergouw
Auteur
Het uiterst boeiende artikel "Cybersquatting among the ruins' op de website van Salon.com, wordt aangegeven hoe diep de menselijke geest kan afdalen als het om domeinnamen gaat. Binnen enkele minuten na de aanval op de WTC torens en het Pentagom werden al namen als worldtradecentercrash.com en pentagondisaster.com vastgelegd. Het geeft aan hoe wereldwijd met domeinnamen wordt omgegaan. In wezen is het een goede afspiegeling van de wijze waarop de samenleving in elkaar steekt, dus inclusief de zeer negatieve kanten. vrijheid is helaas niet altijd blijheid, in dit geval. De oplossing die u aandraagt met betrekking tot het bezit van domeinnamen is in dit kader sympathiek, maar zal mijns inziens geen oplossing bieden voor het probleem. Extra extensies, zoals .info of .biz, zullen wederom door de snelsten onder ons worden 'weggekaapt'. Daar doet een uitbreiding van het aantal extensies niets aan af. Dat neemt niet weg dat gezocht moet blijven worden naar nieuwe oplossingen om tot verdere structurering te komen. Het feit dat persoonlijke domeinnamen als bakker123.nl niet populair zijn, geeft aan dat er nog een lange weg te gaan is. Dit is een reaktie op de reactie van Dhr. Keijser.