Dokter, hoe staat het met mijn Private Balanced Scorecard?

Cover stories

Inleiding

Hét managementinstrument van nu heet de Balanced Scorecard. Het grote enthousiasme voor dit concept heeft waarschijnlijk te maken met het holistisch aandoende karakter ervan. Zeker in theorie lijkt de vier-eenheid van financiële resultaten, interne processen, lerend vermogen en klantwaardering een handige tool om een organisatie of een afdeling in de juiste richting te bewegen. Met vallen en opstaan wordt het in vrijwel elke zichzelf respecterende organisatie geïmplementeerd. Met een beetje creativiteit is de scorecard ook heel geschikt om vat te krijgen op een heel andere organisatie: uw persoonlijk leven.

Want waar maakt u zich zoal niet druk om? En misschien nog wel belangrijker: waar maakt u zich niet druk om? De hypotheek, uw promotiekansen, de schoolprestaties voor uw kinderen, uw Montignac-dieet. Noem maar op. Maar neemt u wel genoeg tijd voor ontspanning, voor aandacht voor uw kinderen, familie of vrienden. En uw eigen gezondheid, vaart die er wel bij? Vragen te over; d'r komt nog heel wat kijken om een normaal leven te leiden.

Private Balanced Scorecard

Vat krijgen op uw persoonlijke besoignes is geen sinecure. In tegenstelling tot de situatie op uw werk heeft u geen marktonderzoeksafdeling die u vertelt dat het tijd wordt om van baan te wisselen, voor vragen van klanten of andere relaties heeft u geen callcenter ter beschikking en een secretaresse voor de administratieve klusjes is er al helemaal niet bij. U staat er helemaal alleen voor. Net als iedereen. Maar hoe weet u nou hoe u er 'objectief gezien' voor staat. Of u zich wel of geen zorgen moet maken en waarover. Het antwoord: de Private Balanced Scorecard.

Leg u zelf eens langs de meetlat van de vier scorecard-dimensies.

Financieel perspectief

Het financiële perspectief van uw private balanced scorecard geeft aan in hoeverre u in staat bent in uw materiële behoeften te vervullen. Net als bij een onderneming is het van belang dat de toekomstige cash flow (arbeidsongeschiktheid, pensioen) zeker is gesteld en er een gezonde verhouding is tussen uitgaven en inkomsten. Het financiële perspectief behelst derhalve:

 • hoogte en gemiddelde groei van uw jaarlijks inkomen

 • toekomstzekerheid van uw inkomen (dienstverband, verzekeringen)

 • verhouding tussen uw inkomsten en uitgaven

 • verhouding tussen uw vaste kosten (premies, afschrijving) en variabele kosten.

Extern perspectief

Het externe perspectief (bijvoorbeeld klantloyaliteit of marktaandeel) is voor organisaties een indicator voor de te verwachten toekomstige cash flows. Hoe beter en intensiever de relatie met klanten, hoe gunstiger de toekomstperspectieven. Als privépersoon heeft u geen klanten, althans daar gaan we maar even van uit. Maar wel een hoop andere externe relaties. Voor u als persoon zijn dat wellicht de relaties met uw partner, uw kinderen, familie, maar natuurlijk ook de relatie met uw werkgever. Voor iedereen zullen dat soort relaties anders liggen, maar dat anderen mede-bepalend zijn voor uw persoonlijk welzijn en succes, staat buiten kijf. Mogelijke maatstaven voor het 'Relatieperspectief' zijn dan ook:

 • waardering door uw partner en kinderen

 • hoeveelheid vrienden en kennissen

 • waardering door uw werkgever

 • waardering door uw naaste familie en vrienden

Mocht één van die relaties nu te wensen over laten, denk dan eens na over de remedie die bij klanten vaak goed werkt: geef aandacht!

Intern perspectief

Bij het interne perspectief van de balanced scorecard veelal gekeken wordt naar aspecten als ziekteverzuim, medewerkerstevredenheid, kwaliteit en ICT. Voor u persoonlijk geldt dat eigenlijk niet anders. Hoe zit u in uw vel, bent u lichamelijk gezond? En geestelijk? Gaat u gebukt onder stress? Mogelijke indicatoren voor uw interne perspectief zijn:

 • aantal dagen ziekte per jaar

 • gepercepieerde kwaliteit van leven

 • mate van gespannenheid

Het interne perspectief is 'in'. De vitamine-industrie draait op volle toeren en de ene new age-hype volgt na de andere. Geld en vrienden hebben we kennelijk al genoeg, het is het innerlijke leven waar verarming dreigt.

Innovatieperspectief

Ontwikkelt u zich nog wel voldoende? Heeft u het idee dat u elke dag weer wat bijleert of heeft u daar niet meer zo'n zin in? Volgens een oude wijsheid begint de aftakeling op het moment dat u stop met leren. Een prima argument om u dus te blijven ontwikkelen. De indicatioren voor uw eigen innovatieve en lerende vermogen kunnen de volgende zijn:

 • aantal opleidingen per jaar

 • aantal ontplooide initiatieven op uw werk

 • aantal gelezen boeken

Ook dit perspectief scoort goed in de populariteitsindex. Er zijn tegenwoordig zelfs cursussen 'persoonlijke groei'; daar leert u hoe u persoonlijk kunt groeien!

Ontwerp

De Private Balanced Scorecard ziet er voor elk persoon anders uit. Om de kaart goed in te kunnen zetten als persoonlijk sturingsinstrument, is het van belang dat de indicatoren zo concreet mogelijk worden gesteld. Dat is best lastig. In het financiële perspectief kan bijvoorbeeld een norm van 10% salarisstijging per jaar worden opgenomen. Of een verhouding van 1 : 2 vaste en variabele lasten. De getallen die u kiest zijn heel persoonlijk, u moet deze afleiden van uw ambitieniveau. Voor het externe perspectief wordt het al een stuk lastiger. Hoe waarderen uw kinderen of uw partner u? Dat is lastig te meten. U zou het ze kunnen vragen, maar misschien krijgt u niet een eerlijk antwoord. Het beste kunt u wellicht uw eigen perceptie leidend laten zijn. Uw eigen waarneming is voor u zelf immers ongefilterd! Het interne en innovatieperspectief zijn weer wat gemakkelijker te bepalen, hoewel uw geestelijke gesteldheid lastig is te kwantificeren.

Implementatie

Het vaststellen van uw Private Balanced Scorecard is al geen gemakkelijke opgave, laat staan het dagelijks gebruik ervan. Elke dag letten op al uw eigen prestatie-indicatoren, wordt wat te veel van het goede. Immers: u moet niet de hele tijd op de klokjes kijken, maar juist naar buiten. U komt er ook vanzelf achter dat u zichzelf niet op meer dan tien dingen tegeljik kunt sturen, een beetje bijsturen is vaak al voldoende. Net als in organisaties.

Stellingen

1. De Private Balanced Scorecard is een handig instrument om wat vat te krijgen op uw persoonlijk leven.

2. De Private Balanced Scorecard is een handig instrument voor coaching gesprekken.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

A.J. Bonnema
Verfrissend om eens de management kwaliteiten van mensen los te laten op je privé leven. Gebeurt wellicht te weinig. Regels die in het bedrijfsleven als normaal ervaren worden (plannen cq economisch met tijd omgaan, doelgericht handelen etc) worden privé gemakkelijk vergeten. Met zo'n word ik met mijn neus op de realiteit gedrukt. Uitstekend artikel!

Guus Bonnema.
A.J. Bonnema
Verfrissend om eens de management kwaliteiten van mensen los te laten op je privé leven. Gebeurt wellicht te weinig. Regels die in het bedrijfsleven als normaal ervaren worden (plannen cq economisch met tijd omgaan, doelgericht handelen etc) worden privé gemakkelijk vergeten. Met zo'n word ik met mijn neus op de realiteit gedrukt. Uitstekend artikel!

Guus Bonnema.
Eric van Arendonk
Ik ben op zoek naar litratuur of publicaties (liefst nederlandse) over de service winstketen. Weet u waar ik dat kan vinden?

Eric van Arendonk
Fred Akkerma
Beste Guus,

Bedankt voor je reactie. Zo is het maar net. Toen ik dit artikel schreef, realiseerde ik bij mij zelf bijvoorbeeld dat ik in één van de dimensies wel eens dreig door te schieten. Ben ik bijvoorbeeld iets te veel met leren bezig en verlies ik mijn vrienden en familie tijdelijk uit het oog. Op een ander moment kan opeens geld verdienen en uitgeven centraal. De Private Balanced Scorecard kan dan heel handig zijn om weer 'in het gareel' te komen.

Fred Akkerma
W. Meulbroek
Een eye-opener, om ook eens dergelijke instrumenten te gebruiken in het privéleven.
W. Meulbroek
Een eye-opener, om ook eens dergelijke instrumenten te gebruiken in het privéleven.
Gerit Arp
Leuke site.

Beslist stimulerend voor ideevorming.
Als fervente ZZP'er sinds kort lid van FNV zelfstandige bonders
naast een jarenlang lidmaatschap CNV/ICK vakgroep.
CNV doet niets (nu en in de toekomst) voor werkgevers/ZZP'ers.

Heb veel moeite met waardering van mezelf en ben altijd met anderen bezig. Sinds 1993 aan het verzelfstandigen uit noodzaak.
Ondernemen is de enige mogelijkheid om als oudere MVA/ (manus van alles)WW'er weer aan het werk te komen in of met ICT.

Het MKB low-end in Nedeland ziet er als zodanig vanuit mij gezichtspunt miserabel uit (o.a. v.w.b. prijs/prestatieverhouding). De meeste MKB'ers leiden een marginaal bestaan. Als werknemer ben je in Nederland beter af. (waarering, vrije tijd, hobbies, e.d.).

Veel van m'n vroegere collega's ondertnemen vanuit buitenland met beter klimaat op allerlei gebied.

Opdrachtgevers zoeken continuiteit en aansprakelijkstelling
(wie kunnen we de schuld geven als het mis gaat).

Kortom er is genoeg te beleven voor gedreven "herstarters" die
een uitdaging zien in het ondernemen in Nederland.

Zoek het collectief om gezamenlijk een onbetrouwbare overheid
te helpen "de-reguleren".

Politiek gezien desnoods ondernemen tegen de verdrukking in van "bitneukers" zoals het koppel Zalm en Vermeend.
Echt slecht voor ZZP' ers.
Helaas is er nog 1 overgebleven met een veel te grote mond.

De strijd met het UWV wordt opnieuw opgerakeld.
Bestaansrecht van UWV'ers bstaat uit het zoveel mogelijk belasten van klanten (premiezuigers). WAZ regeling is daarvan een slecht voorbeeld.

Ik hoop dat we samen met het FNV antwoorden vinden in
Den Haag.

Jongleren een must voor de ZZP'er
Heb dat vaak geprobeerd maar verder dan twee ballen kom ik niet.

Groeten en tot ziens wellicht,

Gerrit Arp

o.a tijdelijk interim office manager voor Joosten en Partners in Amsterdam

Bla
Deze stuk is gejat uit Total Performance Scorecard
Fred Akkerma
Geachte 'Bla',

De Total Performance Scorecard (boek van H. Rampersad) is onlangs uitgekomen (2002). Dit artikel stamt uit mei 2001. Dus wie jat er nou van wie?

Fred Akkerma
Bla
Geachte meneer Akkerman,

Total Performance Scorecard heb ik in 2001 een aantal bedrijven in USA zien toepassen!!!

Is daar een boek boek van uit gebracht????
Ik weet toch zeker dat het Total Performance Scorecard was in Amerika!!
Fred Akkerma
Geachte 'Bla',

Best mogelijk, maar ik ben het in de literatuur nooit tegengekomen.

Fred Akkerma
Gyuri Vergouw
De discussie lijkt erom te gaan wie nu eigenlijk het eerste was met een persoonlijke scorecard. Ik wil mijn duitje wel even bijdragen. In 1997, 4 jaar voor de genoemde uitgave in Amerika, heb ik reeds een persoonlijke scorecard beschreven in het blad Sales Management (april 1997). Het artikel staat in bewerkte vorm ook al sinds 1998 op de website www.costreduction.nl, onder de titel acquisitie voor zakelijke dienstverleners. Het heeft sindsdien vele duizenden lezers gekend. Ook gaf ik al sinds 1994 trainingen over genoemde onderwerpen, die nu weer geheel actueel zijn. Het gaat er mijns in ziens dan ook niet om wie het eerste was of is, maar wie net op tijd met een bepaald onderwerp komt, en in welke taal. Een mooi voorbeel is nog steeds de Keynsiaanse theorie, door John Maynard Keynes grootgeworden, maar vele jaren daarvoor bijna vergelijkbaar beschreven door een inmiddels totaal vergeten Pool (in het Pools dus...). En tenslotte, er is ook nog zoiets als synchroniciteit!
Tim van der Roest
Beste Lezers,

Een aantal keren kom ik de opmerking tegen dat het los laten van managementkwaliteiten op uw eigen privé-leven interessante zaken aan het licht brengt.

Mocht dit u inderdaad interesseren dan verwijs ik u ook graag naar het artikel met de bijdrage genaamd: Stop uw relaties in een hokje, eveneens geschreven door de heer Fred Akkerma. Dit artikel kunt u ook lezen door de volgende regel in uw browser te plakken: http://www.managementsite.net/content/articles/320/320.asp

De heer Akkerma reageert naar één van de lezers van dit artikel met het voorstel om dit instrument eens op uw collega's toe te passen. Dit wordt omschreven als een gewaagde, maar wellicht zeer bruikbare tip om onder andere uw agenda eens op te schonen en zelfs promotiekansen te bevorderen.

Graag wil ik nog een stapje verder gaan door ook dit instrument te betrekken op uw privé-leven. Nadat ik vorig jaar ook de tip kreeg, bij een college Organisational Dynamics op Universiteit Nyenrode, om dit eens toe te passen op mijn collega's heb ik dit vervolgens doorgetrokken en toegepast op mijn sociale contacten en zelfs mijn 'vriendenkring'. Helemaal niet zo gewaagd, maar wel heel leuk, interessant en waardevol.

Waarom kiest u er eigenlijk voor om met bepaalde mensen om te gaan?

Succes.

Tim van der Roest
Ako Egbe
Het is een fout redenering dat men zo'n PBS nodig zou hebben om zijn leven te kunnen beheersen. Het vaststellen van uw Private Balanced Scorecard is al geen gemakkelijke opgave, laat staan het dagelijks gebruik ervan. Dit is een goede instrument voor organisaties niet voor de mens.

Ik blijf deze rubriek volgen met zijn interessante artikelen.

Met vriedelijke groeten,

Ako Egbe
sachin
Is dit model al teoegepast binnen overheids instanties

Meer over Work-Life Balance