Welke innovaties doen ertoe in de logistieke sector?

Innovatie is van alle tijden. Voor een onderneming betekent innovatie niet zelden het verschil tussen een succesvol bedrijf of het einde van het bedrijf. Daarom moet iedere ondernemer serieus nadenken over de impact en toepasbaarheid van innovatie op zijn of haar bedrijf. Ook logistieke bedrijven kunnen niet om innovatie heen.

Een nieuw rapport van ABN Amro laat zien hoe ondernemers uit de sector Transport en Logistiek zes innovatiethema’s in hun sector beoordelen op impact (de invloed van deze innovatie op de bedrijven in de sector) en kans (de daadwerkelijke toepassing van deze innovatie door de bedrijven binnen de komende drie jaar). Ondernemers zijn gevraagd naar hun mening over blockchain, truck platooning, business intelligence, digitale platforms, verduurzaming en robotisering.

Business intelligence

Business intelligence (koppelen en inzichtelijk maken van datastromen) scoort het hoogst op impact en hoog op kans. Business intelligence is de volgende stap in de digitale transformatie van de sector en vergroot zijn innovatiekracht. Wij adviseren logistieke ondernemers aandacht te geven aan het onderwerp business intelligence binnen hun bedrijf. Ze moeten hierbij de samenwerking aangaan met hun opdrachtgevers en met externe partijen die hen kunnen helpen.

Duurzaamheid

Verduurzaming staat hoog op de agenda van ondernemers in de sector; met hoge scores op impact en kans. Duurzaamheid wordt gezien als ‘license to operate’ en biedt mogelijkheden om de samenwerking met opdrachtgevers verder te intensiveren. Gezien de vele innovaties op het gebied van alternatieve brandstoffen en de aandacht voor thema’s als emissievrije stadsdistributie en bouwlogistiek zijn de hoge scores in onze ogen niet verrassend.

Platooning

Truck platooning scoort het laagst van de innovatiethema’s; zowel op impact als op kans. Platooning krijgt al enkele jaren veel aandacht in de vakpers en truckproducenten zijn er actief mee bezig. Pilots laten positieve resultaten zien met brandstofbesparingen en emissieverlaging.
Waarom dan toch deze lage scores? De ABN Amro geeft drie mogelijke redenen. Ten eerste: de pilots in 2016 hebben een beperkt vervolg gehad. Ten tweede heeft de sector wellicht weinig vertrouwen in de slagkracht van de overheid om wet- en regelgeving en infrastructuur aan te passen die nodig is om platooning mogelijk te maken. De overheid mag nadrukkelijker aangeven hoe zij deze uitdaging denkt aan te gaan.

Niet achter blijven!

De ABN Amro stelt dat de innovatie serieus worden genomen, maar de praktische toepasbaarheid ervan minder. Een reden kan zijn dat innovaties vaak uit andere sectoren (tech, maakindustrie) komen en de echte praktische ontwikkeling lastig te volgen is voor logistieke ondernemers. De ABN Amro adviseert alert te zijn op ontwikkelingen die de kans vergroten dat een innovatie ‘van buiten’ binnen de sector ingezet gaat worden.

Blockchain is een goed voorbeeld. Deze technologie heeft met name potentie voor bedrijven die met veel partners werken. Er zijn op dit moment nog relatief weinig concrete projecten in de sector, maar er gaat een versnelling optreden. Logistieke bedrijven moeten hierop voorbereid zijn.

Bron: ABN Amro

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>