Wat verdient een logistiek manager bij onze zuiderburen?

Uit een salarisonderzoek van Progressio in samenwerking met BEVIB bleek dat het gemiddelde salaris hoger ligt bij de operationele supply chain functies (18,7% verdient minder dan 4000 euro bruto per maand) dan bij hetzelfde niveau in inkoop (26,7 %). Op management niveau is beeld omgekeerd. Bij supply chain managers variëren de brutolonen tussen 6.500 en 9.500 euro per maand. Bij het inkoopmanagers liggen die bedragen tussen 8.000 en 11.500 euro.

Aan het onderzoek van Progressio en BEVIB namen 350 professionals deel, waarvan 81% actief in inkoop en 19% actief in een supply chain functie.  Als we ervan uitgaan dat deze steekproef representatief is voor de functies, dan kunnen we het volgende profiel trekken:

Supply chain en inkoop mensen in België zijn:

  1. Overwegend mannelijk (72%). Wat wel opvalt is dat binnen de supply chain functies vrouwen al beter vertegenwoordigd zijn (33%) dan in inkoop (26%).
  2. Hoger opgeleid (64% heeft een masterdiploma of hoger, waarvan 41% economisch en 36% ingenieur of wetenschappelijk geschoold)
  3. Met meer dan 10 jaar werkervaring (> 70%) en 34% actief in een management of executive functie.  

Download het rapport hier.

 

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>