Transport het OV-chip kaart nodig

Containerrederijen frustreren het terugdringen van leegrijden doordat ze een heffing op het 'doorgebruik' van containers in rekening brengen. Dat is een terechte constatering van brancheorganisatie TLN. Transactiekosten leiden tot wrijving die logistieke samenwerking in de weg staat.

Walther Ploos van Amstel schrijft erover op Logistiek.nl:

De blogs staan vol over de noodzaak van samenwerking in de transportsector; niet zomaar samenwerking, maar samenwerking tussen collega transportondernemers onderling. Dat is nodig voor meer duurzaamheid in synchromodaal vervoer op de lange afstanden en in de korte ritjes voor schone stedelijke distributie; liefst met minder kosten. Meerdere partners delen hun transporten waarbij de logistieke keten in kleine mootjes wordt verdeeld.

Vakgenoten en experts wijzen op het gebrek aan samenwerkingsvaardigheden,de rol van verlader en het ontbreken van verdeelsleutels voor de gezamenlijke voordelen als grootste blokkade.

Hoge transactiekosten

Eén fundamenteel probleem blijft steeds buiten beeld, namelijk de kosten van het overbruggen van de 'kleine mootjes in de keten', die zijn hoog. Als je een pallet overdraagt aan een andere transporteur dan moet informatie over de zending worden uitgewisseld, er moet een factuur worden verstuurd nadat de debiteur is aangemaakt, en tenslotte moet de betaling worden verwerkt. Dat leidt tot transactiekosten. Dat kost met bestaande systemen en processen tussen 50 en 100 euro per transactie.

Dan is er simpelweg niks meer te verdelen. Dat blijkt ook weer bij de doorgebruik-regeling voor containers. Dan heeft het geen zin om samen te werken in de logistieke keten. Die transactiekosten staan samenwerking tussen transportondernemers in de weg.

Drie voorwaarden voor samenwerking

Voor het stimuleren van samenwerking moeten we een oplossing bedenken voor die hoge transactiekosten. Daarvoor zijn drie voorwaarden nodig: het standaardiseren van gegevens, dat is data alignement, papierloze processen en een slimme partij die zorgt draagt voor de verrekening. Hier ligt een kans voor tankpasondernemers en creditcard maatschappijen. Transactiekosten leiden tot wrijving en die wrijving staat de hard nodige logistieke samenwerking in de weg. Er is een OV-chipkaart nodig voor transport.

Walther Ploos van Amstel

Logistiek.nl

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>