Stadslogistiek in Amsterdam van XXL naar xxs

Stadslogistiek staat volop in de belangstelling. Het is een groot deel van de dag nadrukkelijk aanwezig in de stad en legt grote druk op de infrastructuur. Door de toenemende drukte en veranderingen in de manier waarop we onze producten aanschaffen dreigt stadslogistiek in de verdrukking te komen. Willen we stadslogistiek een plek kunnen geven in een leefbare, bloeiende en duurzame stad, dan zijn aanpassingen in de fysieke ruimte nodig.

Field Factors, APPM Management Consultants en de Hogeschool van Amsterdam hebben het afgelopen jaar met een ontwerpend onderzoek een visie en concepten voor stadslogistiek in Amsterdam opgesteld.

Stadslogistiek op maat

Er worden de komende decennia nieuwe eisen gesteld aan het functioneren en daarmee aan de inrichting van steden. Stadslogistiek op Maat is een visie met concrete oplossingen die een stedelijke transformatie vereenvoudigen en uiteenlopende wensen bij elkaar brengt. Dit heeft als doel richting te geven aan de transitie naar een duurzame leefomgeving.

Intelligente kruispunten, autonome kleinschalige voertuigen en flexibele laad- en losplekken die met voertuigen kunnen communiceren zijn belangrijke bouwstenen voor een nieuwe stedelijke beleving. Dit alles in een synchromodaal en dynamisch netwerk, dat een fijnmazig stadslogistiek ondersteunt. Dit noemen de ontwerpers: Stadslogistiek op Maat.

Delivery As a Service

Bij Delivery as a Service (DaaS) zijn verschillende partijen die gebruik maken van dezelfde faciliteiten en de stadslogistiek optimaliseren; samenwerking tussen overheid en bedrijven, en tussen bedrijven onderling in de keten. Oplossingen zoals autonome, stille en kleine vervoersmiddelen en flexibel opslag maken het mogelijk om op andere tijdstippen de bevoorrading en retourstromen te combineren.
In het DaaS-model verschilt inzet van modaliteit en route per product. Een optimale route en modaliteit wordt automatisch gekozen op basis van specifieke factoren zoals afstand, snelheid, tijdstip, type product, frequentie, volume, urgentie en waarde/kosten.

Ruimtelijk ontwerp en logistiek

Een autoluwe stad vraagt om geïntegreerde plannen en ruimtelijke oplossingen voor de programmering en inrichting van de openbare ruimte en de stedelijke infrastructuur. In de beperkte ruimte die beschikbaar is, is het noodzakelijk om logistieke functies een prominente plek te geven bij gebiedsontwikkeling en binnenstedelijke herstructurering.
Inzicht in de relatie tussen de verschillende ruimtelijke schaalniveaus en de totale logistieke keten is van belang om bij deze ontwikkelingen de juiste keuze te kunnen maken en daarmee de stadslogistiek die plek te geven die het toebehoort. Om deze integrale benadering te faciliteren is de canvas Stadslogistiek op Maat ontwikkeld.

Het ontwerpend onderzoek is mede gefinancierd door het AARO programma 'Stedelijke Transformaties' van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het KennisDC Logistiek Amsterdam.

 

 

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>