Slimme bouwlogistiek BAM in Delft

In het verleden vonden er veel vervoersbewegingen plaats van en naar de bouwplaats. Dit resulteerde in overlast voor de omgeving, maar ook onoverzichtelijkheid op de bouwplaats zelf. Bouwers wisten niet hoe laat een vrachtwagen naar de bouwplaats kwam en welke materialen de vrachtwagen vervoerde. Deze materialen kwamen vervolgens verspreid over de bouwplaats te staan, wat weer onveilige situaties opleverde.

Met Smart Building Logistics (SBL)  van BAM zit de oplossing in een nieuwe logistieke denk en werkwijze, waarbij efficiency, veiligheid en overlastbeperking hoog in het vaandel staan. SBL wordt toegepast bij de bouw van het Stadskantooor in Delft. De bouwers weten nu precies welke vrachtwagen naar de bouwplaats komt, welke materialen worden afgeleverd en hoe laat deze vrachtwagen arriveert. Vrachtwagens rijden in de nieuwe situatie buiten de traditionele spits om, om zo verkeersoverlast voor omwonenden te minimaliseren.

SBL plaatst de materialen op een aangewezen locatie op de bouwplaats, waarna deze direct naar de plek worden gebracht waar ze verwerkt gaan worden. Op deze manier kan aannemer BAM en haar partners direct starten met de werkzaamheden en hoeven de bouwplaatsmedewerkers zich niet meer bezig te houden met het verslepen van materialen om vervolgens aan de slag te kunnen. Na het afleveren van de materialen nemen de vrachtwagens gescheiden afval mee terug. Op deze manier wordt duurzaamheid gerealiseerd en CO2 uitstoot gereduceerd.

Door toepassing van SBL is er een vaste planning van transportbewegingen. Dit stelt de uitvoerder in staat deze met de omwonenden te communiceren, zodat zij precies weten wat hen te wachten staat met betrekking tot bouwverkeer en eventuele overlast.

Toegevoegde waarde van SBL is:

 • Verbetering arbeidsproductiviteit en efficiency bouwplaats
 • Transportbewegingen worden gereduceerd met minimaal 50%
 • De voertuigen verschijnen gecoördineerd en Just-in-Time op de bouwplaats
 • Integraal Logistiek Informatie en Plan Systeem (ILIPS) zorgt voor transparantie en verbetering van communicatie
 • Planzekerheid en leverbetrouwbaarheid is geborgd door Integraal Logistiek Plan
 • Optimalisatie veilige schone bouwplaats en omgeving
 • 15% minder verspilling van materialen en vermindering beschadigingen
 • Verbetering bereikbaarheid, mobiliteit en minimale overlast voor de omgeving
 • Significante daling CO2 uitstoot en verbetering luchtkwaliteit
 • 50 tot 70% minder opslagruimte nodig op de bouwplaats
 • Recyclinggraad gescheiden afval van gemiddeld 95%
 • Optimalisatie en efficiency voordelen op het gebied van productie en inkoop
 • Faalkosten worden gesignaleerd en voorkomen voordat ze gemaakt worden.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>