Ook de gemeente Den Haag neemt definitief verkeersbesluit zero-emissie zone

Vanaf 1 januari 2025 is er in het centrum van Den Haag een zero-emissiezone. Nieuwe bestel- en vrachtauto’s die in deze zone rijden, moeten dan schoon zijn. Dat betekent dat ze elektrisch zijn of op waterstof rijden. Voor oudere bestel- en vrachtauto’s is er tot 2030 een overgangsregeling en wordt de zero-emissiezone in stappen ingevoerd. Het verkeersbesluit is nu gepubliceerd. Ook zijn de beleidsregels voor ontheffingen vastgesteld.

Het college van Den Haag wil de zero-emissiezone in 2026 uitbreiden richting de kust, onder andere om de depositie van stikstof in de Natura 2000 gebieden te reduceren.

Het voornemen om deze verkeersmaatregel in te stellen, is eind 2023 gepubliceerd in het Gemeenteblad, en heeft gedurende een periode van vier weken ter inzage gelegen om belanghebbenden in de gelegenheid te stellen een zienswijze daarop kenbaar te maken. Binnen deze periode zijn 137 zienswijzen ontvangen die zijn verwerkt in de Nota van Beantwoording.

Het college is ervan overtuigd, dat met het instellen van een zero-emissiezone een verbetering van de luchtkwaliteit én reductie van de CO2-uitstoot wordt gerealiseerd ten behoeve van de volksgezondheid en de natuur in Den Haag. Deze belangen laat het college zwaarder wegen, dan de mogelijke nadelige algemene economische gevolgen die individuen of bedrijven van het verkeersbesluit kunnen ondervinden. Daarnaast maken de landelijke overgangsregelingen en vrijstellingen, de ontheffingsmogelijkheden en de subsidies dat naar het oordeel van het college de nadelige gevolgen van het verkeersbesluit verzacht worden en ervoor zorgen dat de maatregel niet onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen doelen.

Het college wijst erop dat de eerste paar maanden van 2025 een gedoog- en waarschuwingsperiode zal gelden; eigenaren die de zero-emissiezone onterecht betreden. Krijgen van de gemeente eerst een waarschuwingsbrief. Op zero-emissie zone zal de gemeente handhaven door het verwerken van kentekengegevens van voertuigen die met ANPR-camera’s op of aan de weg zijn verzameld, in combinatie met daartoe bevoegde buitengewoon opsporingsambtenaren.

Na de invoering van de maatregel zal monitoring- en evaluatieonderzoek plaatsvinden. Hierbij zal onder meer gekeken worden naar het aandeel zero-emissievoertuigen dat de zone inrijdt en naar de reductie van de uitstoot van CO2- en luchtverontreinigende stoffen. De effecten op luchtkwaliteit zijn moeilijker te onderzoeken omdat verkeer één van de vele bronnen is die de luchtkwaliteit beïnvloedt en waarbij de meteorologische omstandigheden ook een grote rol spelen. Pas na enkele jaren is een mogelijk effect te constateren, schrijft de gemeente Den Haag.

Bezwaar maken is eventueel nog mogelijk tot medio augustus 2024.

Voor de actuele stand van zaken rond zero-emissie zones: volg Op Weg Naar Zes.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>