Mobiliteitsalliantie pleit voor stadslogistieke hubs

De mobiliteitsalliantie pleit in haar Deltaplan Mobiliteit voor stadslogistieke hubs en het stimuleren van emissievrije bevoorrading. Dat kan door een combinatie van schone last mile voertuigen, logistieke hubs aan de randen van de stad en afhaalpunten van goederen en pakketjes in wijken.

Aan de randen van de veertig grootste Nederlandse steden moeten in 2030 logistieke hubs zijn gecreëerd waar ‘efficiënt kan worden ontkoppeld en overgeladen’. Nieuwe mobiliteitsdiensten en hubs zorgen ook in de logistieke sector voor optimalisatie in de keten. Hier kan het opstellen van standaarden en platforms om goederenstromen optimaal te laten bewegen een belangrijke impuls geven. Daarnaast is regulering van belang, bijvoorbeeld in het uniform maken van milieuzones.

Mobiliteit wordt nu vooral sectoraal benaderd, waarbij in de praktijk veelal in modaliteiten wordt gedacht. Met mobiliteit als drager van maatschappelijke opgaven past dat niet meer. Mobiliteitskeuzes en investeringen moeten niet langer sectoraal maar integraal worden benaderd,  waarbij de verbinding wordt gelegd tussen mobiliteit, ruimte, klimaat, energie en leefomgeving.

Bron: Mobiliteitsalliantie

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>