Minister komt met aanpak voor veilige laadpunten voor elektrische vrachtwagens

Volgens adviseurs van Elaad zal ongeveer 7% van de laadsessies voor vrachtvervoer plaatsvinden op verzorgingsplaatsen, vooral voor langeafstands- en internationaal vervoer. Chauffeurs maken daarnaast vooral gebruik van private laadinfrastructuur bij bedrijven. De minister presenteert een nieuwe aanpak voor verzorgingsplaatsen.

Op verzorgingsplaatsen kunnen vergunningen voor laadpalen worden aangevraagd. Het huidige beleid voorziet echter niet in specifieke vergunningen voor laadpalen voor zwaar vervoer. De meeste laadpunten langs het hoofdwegennet zijn gerealiseerd als basisvoorziening en bevinden zich op ruim 130 verzorgingsplaatsen. Daarmee is Nederland koploper in Europa. Deze laadpunten zijn echter vooral bedoeld voor personenauto's.

Voor vrachtverkeer is het vaak moeilijker om aanvullende voorzieningen veilig in te passen vanwege de grootte van vrachtwagens. Rijkswaterstaat beoordeelt vergunningaanvragen op veiligheid en doelmatigheid en heeft enkele vergunningen verleend om bijvoorbeeld een dieselstraat om te bouwen tot een laadpunt. Wanneer vergunningsaanvragen zijn afgewezen, komt dat vaak door problemen met de veilige inpassing op de verzorgingsplaatsen.

De verkeersveiligheid wordt belangrijker bij uitbreiding van laadinfrastructuur die nodig is om weggebruikers in de toekomst te kunnen blijven bedienen. Extern onderzoek door Arcadis heeft mogelijke maatregelen in kaart gebracht. Een van de adviezen is om bij een herinrichting van verzorgingsplaatsen volgens het nieuwe beleid geen parkeerplaatsen en laadplekken meer toe te staan op het voorterrein van het tankstation. Dit moet zorgen voor voldoende wachtruimte nabij laadpunten en duidelijke, verharde looppaden tussen de verschillende voorzieningen op de verzorgingsplaats.

De verwachting is dat de toenemende elektrificatie van het wegverkeer zal leiden tot een aanzienlijk grotere laadbehoefte op verzorgingsplaatsen langs het hoofdwegennet, vooral op locaties waar zwaar vervoer moet laden. Om aan deze toekomstige laadbehoefte te voldoen, is het noodzakelijk om grotere netaansluitingen te realiseren op deze verzorgingsplaatsen. Als deze grotere netaansluitingen en/of transportcapaciteit niet tijdig kunnen worden verkregen, kan een koppeling met grootschalige opwekking en opslag in theorie een mogelijke oplossing bieden voor de vermogensvraag op verzorgingsplaatsen.

Momenteel wordt een subsidieregeling voorbereid voor de realisatie van private laadinfrastructuur, die naar verwachting rond de zomer van dit jaar zal worden opengesteld. Er is ook een subsidieregeling in ontwikkeling voor publiek toegankelijke logistieke laadinfrastructuur.

Bron: Ministerie IenW

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>