Meer weten over duurzaamheidsverslaggeving

In de ondernemingsverslaggeving is duurzaamheid een verplicht thema geworden. Grote beursfondsen, banken en verzekeringmaatschappijen zijn vanaf 2024 verplicht te rapporteren conform de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Veel ondernemingen en accountants zijn nog niet bekend met de duurzaamheidsthema’s. Daarin voorziet dit eerste studieboek over duurzaamheidsverslaggeving voor het hoger onderwijs en de praktijk van Ferdy van Beest en Ruud Vergoossen. Het boek bestaat uit drie delen:

Het eerste deel gaat over het wet- en regelgevend kader bij duurzaamheidsverslaggeving en hoe de duurzaamheidsverslaggevingsregels zijn voortgekomen uit reeds bestaande rapportageraamwerken. Daarnaast behandelen we verschillende nieuwe(re) concepten als dubbele materialiteit en ketenverantwoordelijkheid.

Het tweede deel behandelt de thematische ESRS, te verdelen over de volgende ESG-categorieën.

  1. De E-standaarden over ecologische aspecten behandelen klimaatverandering, verontreiniging, water en mariene bronnen, biodiversiteit en de circulaire economie.
  2. De S-standaarden over sociale aspecten (‘de mens’) behandelen de verslaggeving over de eigen werknemers, medewerkers in de keten, getroffen gemeenschappen en eindgebruikers.
  3. De G-standaard over governance gaat over goed ondernemingsbestuur en integer zakelijk gedrag.

De praktische toepassing komt aan de orde in het derde deel: hoe kom je tot een duurzaamheidsrapportage? Dit deel biedt praktijkvoorbeelden.

Duurzaamheidsverslaggeving is geschreven om studenten aan de economische, bedrijfskundige en juridische faculteiten van universiteiten en hogescholen vertrouwd te maken met het systeem, de werking en de praktische toepassing van de wet- en regelgeving bij duurzaamheidsverslaggeving.

Aangezien duurzaamheidsverslaggeving voor velen een nieuw vakgebied is, dat bovendien nog sterk in ontwikkeling is, is het boek ook nuttig voor professionals zoals bestuurders, bedrijfsjuristen, controllers, administrateurs, accountants en supply chain specialisten.

Koop Duurzaamheidsverslaggeving hier.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>