Noord West Connect: meer vracht over water en spoor in Noord Holland

Minder vrachtwagens op de weg zorgt voor een betere bereikbaarheid van de regio en voor minder uitstoot van CO2. Dat is het doel van de partners de Amsterdam Logistics Board, Provincie Flevoland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV, de Omgevingsdienst IJmond, de Hogeschool van Amsterdam, Port of Amsterdam en Connekt (Topsector Logistiek).

Lean&Green Off-Road

De economische ontwikkeling, de verbetering van leefbaarheid en de bereikbaarheid van de regio kunnen goed samen gaan. als bedrijven hun transport van goederen anders regelen. Een van de initiatieven is het programma Noord West Connect, waarin de ervaringen die zijn opgedaan in het landelijke actieprogramma Lean & Green Off- Road, worden benut en toegepast.

Noord West Connect benadert verladers en onderzoekt met hen van welke bestaande of nieuwe intermodale verbindingen per rail, binnenvaart dan wel short sea zij gebruik kunnen maken voor vervoer dat nu nog over de weg gaat.

We-Connekt

Sjoerd Sjoerdsma, programmamanager: ´We gebruiken onder meer de WeConnekt-app. Hierdoor is snel te zien of er een match gemaakt kan worden op een bepaalde corridor. Zijn er mogelijkheden, dan begeleidt Noord West Connect dit traject. Bij succes is er ruimte voor werving van extra lading. De opgedane kennis en ervaring komt ter beschikking van andere kansrijke corridors en zijn input voor de partners en voor onderzoekstrajecten die door de Hogeschool van Amsterdam worden uitgevoerd.´

Sjoerd Sjoerdsma is voor een jaar programmamanager en organiseert samen met de partners bijeenkomsten met verladers uit de regio. Hij werkt ook samen met reeds bestaande initiatieven van onder andere The Blue Road en Rail Cargo Information Netherlands. Het actieprogramma Lean&Green Off-Road is onderdeel van Lean&Green Europe, en is inmiddels een succes in verschillende regio’s in Nederland.

Wilt u meer informatie, bezoek dan www.lean-greenoffroad.nl.

Foto: Remco Bruggink (met toestemming)

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>