Maak meer ruimte voor voetgangers in de openbare ruimte

Met meer mensen die “een rondje” gaan lopen, ervaren voetgangers ook meer gevaren van het gecombineerde gebruik van de verkeersruimte. Er bestaat onduidelijkheid welke voertuigen ergens wel of niet mogen rijden en welke snelheden zijn toegestaan. De Voetgangersbeweging ontvangt regelmatig klachten over de onveiligheid die daar het gevolg van is.

Analyse van de regelgeving en toename van nieuwe vormen van elektrische voertuigen, laten zien dat de bestaande wetgeving niet meer van deze tijd is. De verblijfskwaliteit en leefbaarheid staan onder druk. De Voetgangersbeweging dringt er bij de Minister van I&W en betrokken adviesorganen op aan de wet- en regelgeving aan te passen en deze primair te baseren op het functioneel gebruik van de openbare ruimte in plaats van op de voertuigclassificatie.

Groeiend aantal voertuigtypes

Steeds vaker worden voetgangers geconfronteerd met nieuwe types voertuigen, al dan niet elektrisch aangedreven en met grote verschillen in afmetingen en snelheid. De plaats op de rijbaan wordt bepaald door de vanuit de RDW op technische gronden vastgestelde voertuigclassificering en op wetgeving volgens het RVV 1990. Daarnaast groeit het aantal “voorwerpen” zoals de al dan niet elektrisch aangedreven steps, rollerskates, hoverboards en skateboards. Hoewel deze niet voor gebruik op de openbare weg zijn goedgekeurd, worden in de praktijk voetgangers daar wel mee geconfronteerd.

Grote snelheidsverschillen

Op voet- en fietspaden bestaan soms grote verschillen in snelheid tussen voetgangers, bromfietsen, racefietsen en elektrische micormobiliteit. Bovendien is er sprake van een slechte herkenbaarheid van het type voertuig. Van scooters is pas na het passeren aan de hand van de kleur van het kenteken vast te stellen of het gaat om een snorfiets of een bromfiets. In de praktijk is dit niet praktisch. Handhaving is daarom geen prioriteit. Ongevallen waarbij voetgangers in de rug worden aangereden door racefietsers of e-bikes komen helaas te vaak voor. De Voetgangersbeweging dringt erop aan de wet- en regelgeving aan te passen evenals de richtlijnen voor de voetgangersruimte.

Voorstel functionele indeling openbare ruimte

De Voetgangersbeweging pleit wij voor een indeling van de openbare ruimte die gebaseerd is op functioneel gebruik en onderscheid maakt tussen verblijfsruimte en verkeersruimte. De beleving van de openbare ruimte en bescherming van de zwakste verkeersdeelnemers vormen het uitgangspunt. Aan de hand daarvan kunnen toegelaten type voertuigen en snelheden worden vastgesteld. In een pleitnota heeft de Voetgangersbeweging vandaag bij de Minister van Infrastructuur aangedrongen op aanpassing van de regelgeving en het wegprofiel met een absoluut obstakelvrije ruimte van minimaal 2 meter voor voetgangers. Niet het voertuig moet bepalend zijn voor de maximumsnelheid, maar de functie van de openbare ruimte. Dat betekent dat scooters en racefietsen dus ook niet langer op de fietspaden zouden mogen rijden.

Bron: De Voetgangersbeweging

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>