Koester de taxi

Wekelijks vervoeren 27.000 werknemers en 8.000 zelfstandigen in de sector zorgvervoer en taxi meer dan een miljoen passagiers. Naar werk, school, dagbesteding, zorg, recreatie, of vrienden en familie. De vervoerders, en hun chauffeurs, zorgen ervoor dat iedereen mee kan doen, met professionele mobiliteit op maat.

Zorgvervoer neemt ongeveer 75% van het totale zorg- en taxivervoer in Nederland voor zijn rekening. Denk hierbij onder andere aan leerlingenvervoer, ziekenvervoer en de regiotaxi. De overheid verwacht van burgers meer zelfredzaamheid en maatschappelijke deelname, terwijl burgers op hun beurt verlangen naar een beter presterende, minder bemoeizuchtige overheid. Vergrijzing maakt naar de toekomst toe dat er een grotere vraag is naar zorgvervoer. Lagere economische groei kan een risico zijn als het opdrachtgevers noodzaakt om te bezuinigen. De discussie over efficiënt vervoer biedt kansen voor zorgvervoer en taxi.

De overige 25% bestaat uit consumententaxivervoer en zakelijk vervoer. Hiertoe behoren vervoer van en naar luchthavens, het vervoer van werknemers, vervoer van en naar plaatsen waar geen ander openbaar vervoer beschikbaar is, of taxivervoer voor consumenten vanaf een standplaats. Dit vervoer staat onder grote druk van de opkomst van platforms als Uber en Bolt. De opkomst van deelmobiliteit biedt kansen voor de taxisector hier.

Versnelde verstedelijking stelt hogere eisen aan de infrastructuur en de domeinen zorg, mobiliteit, ruimtelijke ordening en duurzaamheid met elektrische voertuigen. Het vergrijsde personeelsbestand, de uitstroom tijdens corona, en concurrentie op de arbeidsmarkt dragen bij aan het chauffeurstekort in de sector.

KNV Zorgvervoer en Taxi analyseert in haar Toekomstvisie 2030 ‘Een onmisbare schakel’ externe en interne ontwikkelingen die de toekomst van de sector gaan beïnvloeden. Drie speerpunten staan centraal: ‘Flexibiliteit en kwaliteit’, ‘Klantgerichtheid’ en ‘Fijn werken’.

Flexibiliteit en kwaliteit

De klantvraag wordt complexer, zorg- en gemeentebudgetten staan onder druk en een kenniskloof tussen vervoeraanbieder en opdrachtgevers wordt regelmatig ervaren. De verwachtingen van reizigers en vervoerders liggen soms ook ver uit elkaar. Ook is er vaak weinig ruimte om te innoveren terwijl digitalisering kansen biedt.

Klantgericht

Er is behoefte aan slimmere mobiliteitsoplossingen met vervoer dat klantgericht is en gemakkelijk verschillende vervoerstromen combineert (integraal vervoer). De verschraling van OV en druk op prijzen in het openbaar vervoer maakt dat er een grote vraag is naar mobiliteitsoplossingen die efficiënt zijn en inspelen op de behoefte van de klant. De openheid om data te delen is de eerste stap in het realiseren van integraal vervoer.

Op regionaal en landelijk niveau staat mobiliteit in samenhang met het sociale domein, ruimtelijke inrichting, en duurzaamheid hoog op de agenda. KNV vindt de tijd rijp om in gesprek te gaan over een toekomstbestendige taxisector die een bijdrage levert aan betaalbare bereikbaarheid voor iedereen.

Fijn werken

Vergrijzing vergroot de vraag naar zorgvervoer en taxi terwijl dit ook druk op het personeelsbestand zet. Nieuw talent moet aangetrokken worden voor de sector om toekomstbestendig te zijn. Zorgen zijn er over de arbeidsvoorwaarden bij de platformbedrijven; onder meer over schijnzelfstandigheid.

Personeelskrapte is een aanhoudende trend en daarmee risico voor de sector. Er liggen veel kansen bij toetreding, zoals het vergroten voor mogelijkheden om “al werkend te leren” en CBR-examens in het Engels aan te bieden. Ook zijn er kansen voor het behouden van personeel.

Bron: KNV

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>