Kabinet: verplicht niet vervoerder, maar verlader om transport emissievrij te maken

Het kabinet pleit er in Europa voor om niet de vervoerder, maar de verlader te verplichten om transport emissievrij te maken. Dit schrijft het kabinet bij een publieke consultatie over het draagvlak voor vraagstimulerende maatregelen in Europa. 

Het Greening Corporate Fleets initiatief is onderdeel van de Europese Green Deal en heeft als doel beleid te ontwikkelen waarmee de vraag naar emissievrije zakelijke voertuigen wordt gestimuleerd. Het merendeel van de nieuwe voertuigen worden door bedrijven aangeschaft (meer dan 50% van de nieuwverkopen in personenauto’s en bijna alle bestelauto’s, vrachtauto’s en touringcars). Met een publieke consultatie wil de Commissie het draagvlak voor vraagstimulerende maatregelen onderzoeken alvorens de Commissie overgaat tot beleidsontwikkeling.

De Nederlandse regering steunt dit initiatief. Vraagstimulering is een effectief instrument om de ingroei van emissievrije voertuigen te versnellen. Europese vraagstimulering geeft bovendien duidelijkheid aan voertuigfabrikanten, dat er een markt is voor emissievrije voertuigen in de toekomst.

Het huidige Europese beleidskader zet met de Europese CO2-normen voor lichte en zware voertuigen vooral nog in op aanbodontwikkeling van emissievrije voertuigen. 

Opties voor Europese vraagstimulering zijn divers en variëren van vrijblijvende maatregelen (e.g. fiscale stimulering, vrijwillige schema’s en beloftes), maatregelen ter stimulering van de randvoorwaarden (zoals de uitrol van laad- en tankinfrastructuur) en normerende maatregelen (zoals een verplicht aandeel emissievrije voertuigen in de nieuwverkoop en/of het rijdend wagenpark).

Voor Nederland is het van belang dat een dergelijke regeling niet marktverstorend werkt, geen ongelijk speelveld creëert en het midden- en kleinbedrijf zover mogelijk ontziet. Nederland pleit eerst voor verder onderzoek. Een beslissing hoeft nog niet te worden genomen. Een evenwichtig wetsvoorstel voor vraagstimulering moet leiden tot een zo groot mogelijke ingroei van emissievrije voertuigen.

Nederland roept de Commissie op om verschillende aanpakken af te wegen.

  • Voor lichte voertuigen (zoals personen- en bestelauto’s) moet de mogelijkheid onderzocht worden om vlootnormering niet op te leggen aan leasebedrijven maar aan bedrijven die voertuigen kopen, leasen of huren voor de eigen bedrijfsvoering/dienstverlening.
  • Voor zware voertuigen moet de mogelijkheid onderzocht worden om vlootnormering niet op te leggen aan vervoerders maar aan grote verladers, waarbij zij verplicht worden om een deel van het goederenvervoer emissievrij uit te (laten) voeren.

Het sentiment in de markt is verdeeld. RAI, TLN en evofenedex zijn geen voorstander van een afnameverplichting van elektrische vrachtwagens voor vervoerders of verladers omdat er onzekerheid is of de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn op tijd ingevuld kunnen worden (beschikbaarheid, betaalbaarheid en betrouwbaarheid). Tegelijkertijd geeft de sector aan juist voor een snelle transitie te zijn, en de ambitie te steunen om 30 procent van de nieuwverkopen in 2030 emissievrij te laten zijn. 

Bron: Ministerie IenW

 

Lees ook: T&E position paper on the European Commission public consultation "Greening corporate fleets"

 

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>