Nieuw kabinet wil mogelijk uitstel zero-emissie zones

'Hoop, lef en trots' is de naam van het coalitieakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. In het akkoord staat over de zero-emissie zones: "Bezien wordt op welke manier het instellen van zero-emissiezones kan worden uitgesteld, onder andere om uitzonderingen voor bijvoorbeeld ondernemers landelijk te kunnen regelen (standaardiseren)". De instelling van zero-emissiezones blijft overigens een gemeentelijk besluit. Dat kan opnieuw onzekerheid betekenen voor bedrijven. Onlangs riepen VNG, RAI, BOVAG en TLN juist op tot geen verder uitstel. Met deze onduidelijkheid is niemand gediend.

De verduurzaming van het wagenpark blijft worden gestimuleerd. De aanschaf van elektrische voertuigen blijft ondersteund worden, waarbij ook oog wordt gehouden voor de ‘fossiele rijders’ en een eerlijke verdeling van de kosten tussen beide groepen, om de opbrengsten op de lange termijn houdbaar te houden. De subsidies stoppen allemaal per 2025, de MRB gewichtscorrectie (fiscaal) blijft bestaan.

Als alle subsidies op elektrische voertuigen per 2025 stoppen, dan zou dat betekenen dat ook de AanZET-subsidie voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens komt te vervallen. Zonder subsidie zijn elektrische vrachtwagens op dit moment nog vele malen duurder dan een dieselvariant.

Andere onderwerpen uit het akkoord die de logistieke sector mogelijk raken zijn en waar ik benieuwd ben naar de uitwerking:

 • Zekerheid op de arbeidsmarkt met meer vaste arbeidscontracten.
 • De aanpak van arbeidsmigranten en malafide uitzendconstructies.
 • Versnelde aanpak van onderhoud en uitbreiding van infrastructuur.
 • Terugdraaien verhoging minimum loon.
 • De inzet op goederenvervoer per binnenvaart.
 • De maximale snelheid terug naar 130 km/uur.
 • Er wordt ingezet op meer energieonafhankelijkheid en eigen duurzame energieproductie. Het oplossen van netcongestie krijgt voorrang
 • De aangekondigde verhoogde CO2-heffing wordt teruggedraaid.
 • Geen accijnsverhoging op brandstoffen.
 • Bij de grondstoffentransitie, staat het verminderen van de afhankelijkheid van andere landen centraal. Waar mogelijk worden materialen hergebruikt.
 • De aanpak van uithalers en logistieke knooppunten bij criminaliteit, zoals havens wordt uitgebreid.
 • Nederland moet een land blijven waar bedrijvigheid ontkiemt, bloeit en groeit. Er komt minder regelgeving.
 • Het wordt Nationaal Groeifonds opgedoekt. Dit fonds was in het leven geroepen om duurzame projecten te financieren, zoals Digitale Infrastructuur Logistiek, Zero-emissie binnenvaart en het Maritiem Masterplan. Wel krijgt InvestNL meer geld.

Evofenedex liet zich eerder positief uit over de plannen van de vier partijen, en ook ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn positief, schrijft NT. VNG vindt dat de zero-emissie zones gewoon door moeten gaan.

Transport en Logistiek Nederland is tevreden dat de formerende partijen na bijna zes maanden tot een Hoofdlijnenakkoord zijn gekomen: 'Het is nu zaak dat een nieuw kabinet snel de uitwerking van het akkoord ter hand gaat nemen'. Tegelijkertijd signaleert TLN met teleurstelling dat er te weinig geld wordt vrijgemaakt voor het bereikbaar houden van Nederland, waaronder het wegwerken van achterstallig onderhoud en het aanleggen van nieuwe infrastructuur.

Een doorrekening van de plannen met gevolgen voor tekort, economische groei of koopkracht zit nog niet bij de stukken, niet door het Centraal Planbureau en niet door het ministerie van Financiën. Het is dus afwachten wat er in de uitwerking overeind blijft. Het FD meldt: 'Het hoofdlijnenakkoord, dat de titel ‘Hoop, lef en trots' draagt, is niet op alle punten even concreet. Vooral op economisch vlak ontbreken er veel details over de plannen van de nieuwe coalitie'.

Het pakket aan plannen lijkt een beetje op mijn VWO-diploma. Een lange lijst met leuke vakken; een pretpakket. Met, achteraf, geen idee wat je daarmee later kan bereiken.

Lees de financiele plannen van de coalitie hier.

Walther Ploos van Amstel.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>