Is de Hyperloop voor vracht een 'game changer'?

Vijftig jaar na de introductie van de zeecontainer dient zich een nieuwe methode aan om stukgoed sneller en emissieloos op de plaats van bestemming te krijgen: de Hyperloop. De Port of Amsterdam, de provincie Noord-Holland en vele andere partijen zijn betrokken bij een pilot voor goederenvervoer tussen Rotterdam en Amsterdam. De lijn moet op termijn aansluiten bij een pan-Europees hyperloopnetwerk.

Game changer

In Amsterdam is onder andere Walther Ploos van Amstel, econoom en lector Stadslogistiek aan de HvA, een warm pleitbezorger van de Hyperloop voor goederenvervoer. Ploos van Amstel noemt de hyperloop de game changer voor de transportsector; zoals ook de container in 1960 zorgde voor een positieve omslag in het goederenvervoer. “Het project heeft de komende jaren drie dingen nodig: publiciteit, vraag uit de markt en advies. Die vraag dient zich al snel aan, want online retail, leveranciers van versproducten en modemerken moeten steeds sneller kunnen leveren en door de groei van online verkoop ook in meerdere mate. Om die ambitie waar te maken worden de komende jaren door heel Europa nieuwe fulfilment centers op strategische posities gebouwd. En dat zijn hubs waarop het hyperloopnetwerk moet worden aangesloten.” Ook de haven van Amsterdam kan zich volgens Ploos van Amstel ontwikkelen tot een belangrijk knooppunt in het beoogde netwerk.

Onderzoek met publieke en private partijen

Een coalitie van publieke en private partijen onderzoekt op dit moment de randvoorwaarden en effecten van een hyperloopverbinding voor cargo tussen belangrijke en volume intensieve hubs in de provincies Noord- en Zuid-Holland, zoals bijvoorbeeld de Bloemenveiling in Aalsmeer. Het doel van het onderzoek is de uitdagingen en oplossingen vast te stellen en die te delen met andere stedelijke gebieden in Europa. Men hoop dat zo de weg wordt geëffend voor investeringen in hyperloopinfrastructuur over het hele continent. Het netwerk maakt het mogelijk goederen in slechts uren in plaats van dagen door Europa te verzenden, en wereldwijd in een kwestie van dagen.

De partijen die aan dit onderzoek deelnemen, maken deel uit van of zijn betrokken bij Nederlands grootste exportindustrieën. De focus ligt op de drukke goederencorridor tussen de regio’s Rotterdam en Amsterdam, waarvan ook de A4 onderdeel uitmaakt. Het verbinden van producenten, handelaren, afnemers en logistieke knooppunten op deze corridor met een hyperloop, biedt de potentie om transport met bestaande modaliteiten drastisch te verminderen, en de snelheid en betrouwbaarheid van levering aanzienlijk te vergroten. Dit zou een flinke vermindering van onderhoudskosten aan de bestaande infrastructuur betekenen en verlichtend werken voor de fileproblematiek. Ook zou een verbetering van de luchtkwaliteit in de Randstad worden bewerkstelligd en minder CO2-emissies.

Eerst vracht dan personen

De ontwikkelingen verlopen onder de vlag van het Hyperloop Development Program (HDP) dat zich richt op de ontwikkeling van de hyperloop als nieuwe duurzame manier van transport voor passagiers en vracht. Het identificeren en onderzoeken van het potentieel van de eerste cargo routes is een eerste stap.

Bron: Amports

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>