HBO presenteert nieuw landelijk opleidingsprofiel logistiek

In 2023 initieerden de opleidingsmanagers van het Landelijk Platform Logistiek een project om een nieuw landelijk opleidingsprofiel te ontwikkelen. De werkgroep die het profiel schreef bestond uit een diverse groep hogescholen, wat aansluit bij hun brede visie op logistiek: 'Logistiek is namelijk in elke organisatie aanwezig, verbindt verschillende onderdelen en maakt zaken mogelijk'.

De uitdaging ligt in het verbinden van processen, mensen en middelen om impact te creëren. Deze impact beperkt zich niet alleen tot het maximaliseren van winst voor een organisatie, maar richt zich steeds meer op het creëren van meervoudige waarde om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.

Het profiel gaat uit van vier toekomstige beroepsprofielen: regisseur, innovator, technoloog en analist. elke profiel kent eigen vaardigheden. Het opleidingsprofiel is van toepassing op de bacheloropleidingen Logistics Management (LM) en Logistics Engineering (LE). Naast deze hbo-opleidingen is er binnen het vakgebied ook de tweejarige Ad-opleiding Logistiek.

Daarnaast zorgt de ontwikkeling naar 'een Leven Lang Ontwikkelen' voor vraag naar onderwijs voor werkenden. Dit kan in verschillende vormen worden aangeboden, zoals deeltijdonderwijs, losse cursussen of modulair onderwijs.

Eigen kleur

Het profiel heeft de titel 'Eigen kleur' gekregen. Elke logisticus voegt namelijk op zijn of haar eigen manier waarde toe aan de keten. De titel benadrukt bovendien dat elke regionale opleiding de ruimte heeft om op basis van dit landelijke profiel een eigen invulling aan het curriculum en onderwijs te geven. En studenten krijgen de ruimte om hun eigen kleur te geven aan hun opleiding, aldus de profielschrijvers.

Omdat logistieke kennis toepasbaar is in een steeds bredere context en zich uitstrekt over diverse toepassingsgebieden en sectoren, evolueert ook het profiel van de logisticus. De toekomstige afgestudeerde logisticus is een specialist in het regisseren, analyseren, implementeren, managen en engineeren van processen.

Ik Naast deze specialistische kennis en vaardigheden, hebben de logistici van de toekomst het vermogen om brede en multidisciplinaire vraagstukken vanuit een logistieke invalshoek te benaderen. Ze zijn flexibel, allround inzetbaar en kunnen innovatief denken en handelen. Zowel kennis van logistiek en digitalisering (hard skills) als sociale vaardigheden (soft skills) zijn cruciaal voor het creëren van meervoudige waarde in de snel evoluerende logistieke context.

Vraag en aanbod lijken in balans

Onderzoekers van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) verwachten (anders dan voor bijvoorbeeld de technische beroepen) overigens geen knelpunten in de toekomstige personeelsvoorziening voor beroepen in logistiek en transport. Vraag, aanbod en scholing zijn in balans, stelt ROA.

Lees het nieuwe landelijk opleidingsprofiel hier.

Lees ook: Physical Internet is de basis voor innovatieve en duurzame supply chains

 

Walther Ploos van Amstel.

 

 

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>