GR2014: waar gaan we het in de logistiek merken?

Woensdag aanstaande gaan we weer stemmen! Wat betekenen die verkiezingen eigenlijk voor de logistiek? We hebben de belangrijkste columns even op een rijtje gezet.

WORDT STEDELIJKE DISTRIBUTIE WEER HET KIND VAN DE REKENING?
http://www.delaatstemeter.nl/gastcolumns/gemeenteraadsverkiezingen-stedelijke-distributie-als-kind-van-de-rekening/

Mijn straat staat in de top tien! Maar, er is geen enkele reden voor feest. Wij staan op de achtste plaats van meest vervuilde straten van Nederland. Het GroenLinkse stadsdeelbestuur heeft in vier jaar helemaal niets bereikt. In tegendeel zelf. Door elk gebrek aan kennis en inzicht van de bestuurders is de luchtkwaliteit zelfs verslechterd en de bereikbaarheid verminderd.

GAAT DE MIDDENSTAND DE ECONOMIE REDDEN?
http://www.amsterdamcentraal.nl/archief/2013/08/23/red-de-middenstand-de-amsterdamse-economie

Het is crisis. In Amsterdam was de werkloosheid eind 2012 al 9,4 procent. Die stijgt nog steeds en is onder jongeren zorgwekkend. Veel politieke partijen zetten bij de komende verkiezingen in op het stimuleren van de economie. Daarbij lijkt het vooral te gaan om minder regeltjes voor winkels en kroegen.

HOE BELANGRIJK ZIJN DE HAVENS VOOR ONZE LOCALE ECONOMIE?
http://www.delaatstemeter.nl/gastcolumns/de-amsterdamse-haven-2020-come-together/

De Rotterdamse haven, voorspelde eind vorig jaar dat er een einde komt aan die vanzelfsprekende groei van de havens. Havens moeten nu al een transitie in gang te zetten naar een duurzame economie met meer hernieuwbare energie, minder en efficiënter gebruik van grondstoffen en gesloten kringlopen. Hoe bereiden de Amsterdamse en de Rotterdamse havens zich hierop voor?

WAT IS HET BELANG VAN SCHONE LUCHT?
http://www.nuzakelijk.nl/column-walther-ploos-van-amstel/3603126/stad-in-investeren.html

Wie wil er wonen in een smerige volle stad? Niemand toch. Toch groeien de grote steden als kool. Er komen steeds meer gezinnen met kinderen in de steden.
Die trotse stadsbewoners willen allemaal vitaliteit, leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid in hun buurt.
Stadsbestuurders moeten een balans vinden tussen de vele belangen van bewoners, ondernemers en bezoekers in hun stad. Schone lucht en duurzaamheid tellen bij die afweging nauwelijks mee. Jammer, toch?

WAT MOET ONZE AUTO EIGENLIJK NOG IN DE STAD?
http://www.delaatstemeter.nl/gastcolumns/gr2014-wat-moet-die-auto-nog-de-stad/

De gemoederen op Twitter waren deze week verhit. De voor- en tegenstanders van autobezit in de stad vlogen elkaar weer eens in de haren. De een roept dat we het makkelijk zonder auto af moeten kunnen, zelfs als je werkt. Weer een ander vindt dat de wijkagent en vroedvrouw voor hun eigen deur moeten kunnen parkeren en klaagt over parkeertarieven, eindeloos rondjes rijden en fietshufters.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>