Gemeente Amsterdam pakt overlast darkstores flitsbezorgers aan

De gemeente Amsterdam heeft drie vestigingen van darkstores met flitsbezorging in De Pijp aangeschreven om hen te bewegen tot sluiting. De vestigingen van deze darkstores met flitsbezorging zijn in strijd met het bestemmingsplan.

Veel overlast

De impact op de buurt van de vestigingen is groot. Er wordt veel overlast ervaren en bij controles zijn meermaals overtredingen vastgesteld. Daarom moeten de flitsbezorgondernemingen deze drie vestigingen nu sluiten.

De Amsterdamse wethouder Marieke van Doorninck (van Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid): “Zoals bekend geldt in Amsterdam een voorbereidingsbesluit en worden nieuwe regels voorbereid die de komst van nieuwe darkstores met flitsbezorging gaan reguleren. Uitgangspunt is een verantwoorde ruimtelijke ordening, een goed woon- en leefklimaat en het verminderen van overlast om buurten en straten leefbaar te houden. Voor vestigingen van voor het voorbereidingsbesluit kondigden we al aan de handhaving te intensiveren en daar is dit het resultaat van. De drie vestigingen in de Pijp veroorzaken veel overlast en passen niet in het geldende bestemmingsplan. Daarom wordt nu een last onder dwangsom opgelegd, zodat deze vestigingen hun deuren sluiten.”

Sinds 2021 zijn drie flitsbezorgers gevestigd in de Amsterdamse Pijp: Getir, Zapp en Gorillas. De winkels zijn gevestigd op locaties die bedoeld zijn voor detailhandel: winkels waar klanten in en uit lopen en producten kunnen uitkiezen. Darkstores met flitsbezorging voldoen niet aan de eisen uit het bestemmingsplan. Deze centra worden vaker bevoorraad en voortdurend bezocht door flitsbezorgers, wat voor overlast zorgt, zoals verkeershinder, geluidsoverlast, fietsparkeeroverlast en afvaloverlast. Daarnaast zijn de ondernemingen ook buiten de gebruikelijke winkeltijden open.

Dwangsommen

De gemeente wil de situatie aanpakken en heeft een voornemen tot last onder dwangsom opgelegd. De ondernemers mogen op dit voornemen eerst nog reageren. Komt het tot het definitief opleggen van een last onder dwangsom, dan zullen de vestigingen moeten sluiten. Doen zij dat niet tijdig dan moeten zij een dwangsom van 20.000 euro betalen. Voor de ondernemingen bestaan er verschillende juridische mogelijkheden om dit besluit aan te vechten, maar de gemeente verwacht dat de winkels binnen afzienbare tijd hun deuren sluiten, zodat de overlast voor buurtbewoners stopt.

Nieuw afwegingskader

Momenteel wordt een afwegingskader voorbereid voor een paraplubestemmingsplan dat darkstores met flitsbezorging gaat reguleren. Hierin staat waar en onder welke voorwaarden darkstores voor flitsbezorging een plek kunnen krijgen in de gemeente Amsterdam.

Al eerder heeft het Amsterdamse college aangegeven dat de distributiecentra in woonwijken ongewenst zijn vanwege de leefbaarheid. De drie winkels waarop nu wordt gehandhaafd zijn allemaal in een woonwijk gevestigd. Eerder deze maand werd in Amsterdam West een vestiging van Zapp aangeschreven. De gemeente sluit niet uit dat in de toekomst tegen meer darkstores met flitsbezorging zal worden opgetreden.

Kansen?

Flitsbezorgers hebben Nederlands in rap tempo veroverd, met grote impact op het stedelijke leven. Maar kan je flitsbezorging niet juist aanwenden om andere stedelijke problemen op te lossen of kansen te benutten, vroeg Jos Gadet zich onlangs af op Stadszaken.

Als de overheid tot nieuwe bestemmingsplannen of bedrijfsregistraties komt, en als zij flitsbezorging vergunningplichtig maakt, dan kunnen er eisen aan de ondernemer worden gesteld, stelt Jos Gadet. Dat zijn bijvoorbeeld het inpandig parkeren van fietsen, het transparant maken van de bedrijfsramen en het zelfstandig reguleren van geluidsoverlast.

Een andere optie is om flitsbezorging aan te wenden om andere stedelijke problemen op te lossen of kansen te benutten, zoals winkelleegstand en monofunctionele buurten. Jos Gadet: "Zo zouden flitsbezorgers vaste buurten kunnen krijgen, wat zorgt voor extra ogen en oren in de buurt. Met een meldingsapp kunnen ze direct meldingen doorgeven aan de gemeente over de openbare ruimte, veiligheid etc. Interessant is de doneerknop. Bestellers kunnen bij elke bestelling doneren aan een buurtfonds waaruit zaken bekostigd worden voor de buurt zoals buurtfeesten en bloembakken. Het flitsbezorgplatform draagt hier een bepaald percentage aan bij. Het bedrijf kan een wachtruimte voor bezorgers inrichten, zodat deze niet op straat hoeven rond te hangen. Deze ruimte kan ook een buurtfunctie vervullen. Mensen die moeilijk ter been zijn hebben met flitsbezorging een ontlastende voorziening om de hoek. De buurtcohesie kan door dit alles toenemen. In achterstandswijken kan flitsbezorging een eerste mogelijkheid zijn de arbeidsmarktparticipatie van jongeren te bevorderen".

Wellicht dat flitsbezorging, met een duwtje in de rug, een aanzet is om traditionele buurten in een 21ste-eeuws jasje te presenteren. Komt de 15 minuten-stad daarmee een stapje dichterbij? We zullen het het zien.

Bron: gemeente Amsterdam

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>