Gedonder over plannen Albert Heijn met 'laatste' akker in Amsterdam

Albert Heijn is de beoogde bouwer van een distributiecentrum in de Amsterdamse Lutkemeerpolder. De gemeente Amsterdam wilde de naam nog geheim houden, maar natuurbeschermers zijn erachter gekomen welk bedrijf zich wil vestigen door een blunder tijdens de WOB-procedure. De WOB-ambtenaar was 'vergeten' de naam van Albert Heijn weg te lakken.

Is er genoeg ruimte elders?

Activisten strijden al jaren tegen bouwplannen in de fel betwiste polder. Volgens de activisten van Behoud Lutkemeer is het niet nodig om deze polder op te offeren voor een distributiecentrum op een bouwkavel van 55.000 vierkante meter. Zij willen dat ‘de laatste biologische akkerbouwgrond van Amsterdam’ groen blijft. De actievoerder zeggen dat er genoeg ruimte is bij bestaande distributiecentra bij Sloterdijk of andere bedrijventerreinen. Experts weten wat er juist ruimte tekort is voor stadslogistiek vastgoed; nu al en zeker in de toekomst.

In Parool zeggen de actievoerders dat daar een distributiecentrum bouwen ‘de grootste ecologische schade die Amsterdam in jaren heeft gehad’ meebrengt. Door af te zien van vestiging daar kan AholdDelhaize laten zien ‘dat het zich inzet voor lokale landbouw, natuur, biodiversiteit en om een groene en leefbare stad voor toekomstige generaties.’ Aldus de actievoerders.

Amsterdam heeft het over uitstel

De zaak sleept al veel langer. De gemeente liet eerder weten dat het door Albert Heijn gevraagde uitstel niet betekent dat het bedrijf minder behoefte heeft aan een nieuw distributiecentrum. De gemeente Amsterdam stelt dat het uitstel nodig is omdat Albert Heijn nu vooral bezig is met de nasleep van de coronacrisis. De noodzaak van een nieuw distributiecentrum in Amsterdamse regio is juist alleen maar toegenomen.

Albert Heijn ontkent

Volgens een woordvoerder van Albert Heijn wordt er echter nog gekeken of er daadwerkelijk gebouwd gaat worden. AT5 schrijft hierover: "De grondeigenaren van dit gebied, waaronder de gemeente, hebben in een bestemmingsplan bepaald dat deze grond bestemd is voor bedrijfsruimte ten behoeve van de op- en overslag van handelsgoederen. Albert Heijn onderzoekt de mogelijkheden om daar een logistiek punt te plaatsen. Het gaat op dit moment dus om een verkenningsfase." Misschien moet wethouder Marieke van Doorninck nog eens in gesprek met Albert Heijn.

De beoogde lokatie Lutkemeer ligt centraal tussen Amsterdam, Haarlem en Haarlemmermeer. Businesspark Amsterdam Osdorp is een bedrijfsterrein in ontwikkeling in de Lutkemeerpolder. Hier zijn mogelijkheden om ruimte te bieden voor bedrijven die de overslag doen naar elektrische voertuigen, onder andere voor de stadslogistiek in de foodsector. Businesspark Amsterdam Osdorp kan op termijn een plek zijn om een grotere Hub te realiseren. Door het toenemend aantal bedrijven en werknemers is het van belang dat Businesspark Amsterdam Osdorp goed ontsloten is met de fiets en het openbaar vervoer. 

Moet de maatschappelijke waarde voor stadslogistiek in de regio niet zwaarder wegen dan die van een buurttuin? Het wordt spannend hoe dit gaat aflopen. De gemeente Amsterdam kan de opbrengsten van een zakelijke deal in elk geval goed gebruiken. De deelneming van de gemeente in het 'ontwikkelfonds' staat voor miljoenen in de boeken.

Walther Ploos van Amstel.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Alies Fernhout
Albert Heijn heeft zich teruggetrokken!
https://behoud-lutkemeer.email-provider.nl/web/pilkzrsmbj/gtle02uz18