De arbeidsmarkt verandert nog sneller dan we denken...

Technologische verandering, internationale handel en demografische factoren veranderen de vraag naar arbeid en het aanbod van arbeid. Onderzoek van het Centraal Planbureau analyseert recente arbeidsmarktveranderingen door te kijken naar de taken die mensen op het werk uitvoeren en de vaardigheden die ze daarvoor hebben.

Deze verschuiving leidt ertoe dat de inhoud van beroepen verandert, waardoor de vraag naar vaardigheden binnen en tussen beroepen verandert, wat gevolgen heeft voor de allocatie van werknemers. Als gevolg van computertechnologie is bijvoorbeeld een deel van het werk naar het buitenland verplaatst en een deel van het werk overgenomen door computers, maar een ander deel van het werk is juist belangrijker geworden voor de Nederlandse werknemer.

In het onderzoek van CPB wordt een alternatieve manier van meten voorgesteld en door middel van een enquête is de eerste Nederlandse Skills Survey (NSS) opgesteld. Deze enquête geeft zicht op de verdeling van taken in de Nederlandse economie. De benadering brengt het belang van een palet aan taken in beeld, de vaardigheden van werknemers en de kwaliteit van de match van werknemer en taken. het document biedt veel inzichten voor managers die hun HRM-strategie moeten bepalen.

 

Trends

De verdeling van taken over mensen, locaties en machines (i.e. kapitaal, computers, bedrijven, productielocaties, regio’s, etc.) wordt bepaald door een afweging van kosten en baten. Deze kosten en baten worden (en zijn) beïnvloed door:

  1. Informatietechnologie die vooral routinematige taken heeft overgenomen. 
  2. Communicatietechnologie die vooral veel diensten heeft geautomatiseerd en (internationale) arbeidsdeling en coördinatie goedkoper heeft gemaakt.
  3. De beschikbaarheid en kosten van werknemers in verschillende landen die offshoring en outsourcing goedkoper hebben gemaakt.
  4. De complementariteit tussen mens en machine en de lokale vraag die maken dat sommige taken min of meer onlosmakelijk zijn verbonden aan de productielocatie.

 

Effecten

De veranderingen in kosten en baten hebben gevolgen op verschillende niveaus.

  1. Individuele werknemers zien de inhoud van het werk veranderen, waardoor vraag en aanbod op korte termijn moeilijker matchen en mogelijk moet worden geïnvesteerd in nieuwe vaardigheden.
  2. Bedrijven staan voor de afweging om producten zelf te maken of te kopen. Dit heeft gevolgen voor de vraag naar arbeid, de verdeling van taken over werknemers en de organisatie- en managementstructuur.
  3. Ten slotte is er een afweging of werk in Nederland wordt uitgevoerd of in andere landen.

 

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>