Autoluw Amsterdam? Dat gaat stadslogistiek merken

Het stadsbestuur van Amsterdam heeft de Agenda Amsterdam Autoluw gepresenteerd. Hiermee wil de stad werken aan ‘meer lucht, meer ruimte en een bereikbare stad’. Branche-organisatie evofenedex juicht de ambitie toe en constateert dat de agenda zich duidelijk uitspreekt dat “de stedelijke logistiek vormt een levensader voor de stad”.

Slimme logistiek

Amsterdam richt zich op minder vrachtwagen en bestelautoritten, door onder andere slimme logistiek en onderzoekt op weg naar 2040 naar mogelijke (regionale) logistieke, kleinere en lichtere voertuigen en pilots om meer goederen te bundelen. Ook venstertijden worden onder de loep genomen en meer passend gemaakt naar het gebruik van de ruimte in de stad. Intelligente elektronische systemen worden ingezet voor een betere doorstroming en handhaving.

Gewichtsbeperking van voertuigen is een belangrijk element van het Actieplan bruggen en kademuren. Stadslogistiek efficiënter maken is onderdeel van de Agenda Amsterdam Autoluw, omdat logistieke stromen net als andere verkeersstromen gebruikmaken van dezelfde beperkte publieke ruimte.
Amsterdam werkt aan een stad waar iedereen van A naar B kan komen waar dat noodzakelijk is. Zo zal de stad bereikbaar blijven voor werknemers en zzp’ers die voor hun werk niet zonder voertuig (met of zonder gereedschap) kunnen.

Op sommige locaties in Amsterdam is de druk op de openbare ruimte onaanvaardbaar groot. Dit heeft meerdere oorzaken, en oplossingen zijn altijd maatwerk. De gemeente gaat de stadsdelen helpen met kennis en expertise, zodat ze met de lokale stakeholders tot oplossingen kunnen komen in verschillende gebieden waar zich problemen rondom logistiek voordoen.

Horecalogistiek

Na bouwlogistiek is horecalogistiek de tweede stroom qua omvang en impact. Uit recent onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam blijkt dat de regio afstevent op een verkeersinfarct als de belevering van horeca niet efficiënter wordt. Het bestelgedrag van horecagelegenheden is daar een belangrijke sleutel voor. Geen gebied is hetzelfde en daarom is maatwerk nodig. Samen met de horecabranche en de Hogeschool van Amsterdam onderzoeken we hoe de horeca slimmer en efficiënter kan worden beleverd, bijvoorbeeld door te bundelen aan de rand van een gebied of door verschillende leveranciers samen te laten werken in het logistieke proces.

Snel leren en bijsturen

Samenwerking met partijen uit de logistieke keten en met kennisinstellingen is een randvoorwaarde om tot gedragen maatregelen te komen. Amsterdam onderkent, dat zij niet weten hoe de toekomst er precies uit gaat zien. Innovaties kunnen ineens heel andere eisen stellen aan wat nodig is voor de stad. Maatschappelijke ontwikkelingen zijn lastig te voorspellen. Het plan voorziet dan ook in participatie en dialoog tussen alle betrokken partijen. Vervoerders en ontvangers worden betrokken bij de uitwerking.

Lees het integrale plan hier.

 

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>