Amsterdam gaat voor 100% circulair

De productie van nieuwe materialen en goederen zorgt ervoor dat grondstoffen opraken en is verantwoordelijk voor meer dan de helft van de wereldwijde CO2-uitstoot. Amsterdam wil in 2050 een circulaire stad zijn. Een stad waar we waardevolle materialen en grondstoffen hergebruiken en geen afval produceren.

In een circulaire stad zorgen we er met elkaar voor dat grondstoffen en materialen worden hergebruikt en niet verloren gaan. Met de inzet op hergebruik, zorgt dit ook voor meer lokale werkgelegenheid in de reparatie en verwerkingssector. Daarnaast zorgt deze verandering in consumptie en productie voor een verbetering van arbeidsomstandigheden in bijvoorbeeld lagelonenlanden.

Amsterdam zet in op drie kansrijke categorieën van producten, materialen en grondstoffen, de zogenaamde waardeketens. Met deze categorieën ziet de gemeente mogelijkheden om invloed uit te oefenen en resultaat te behalen met:

  • Voedsel en organische reststromen
  • Consumptiegoederen
  • Gebouwde omgeving.

De ambities vragen om intensieve samenwerking tussen gemeente, private partijen en Amsterdammers om nieuwe netwerken voor circulaire afvallogistiek en retourlogistiek te ontwikkelen.

De plannen zijn gepubliceerd op de website van de Gemeente Amsterdam.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>