Channels

Sommige mensen hebben de onbeheersbare drang om zich onophoudelijk met anderen te vergelijken en om van alles en nog wat in een wedstrijd te veranderen. Functioneren op het werk is voor hen boven alles een kwestie van het beter doen dan hun collega’s, op school proberen ze vooral hogere cijfers dan anderen te halen, voor hun ontspanning doen ze aan wedstrijdsporten en ga maar door. Dikwijls gaan we er vanuit dat het werken richting een doel en het leveren van prestaties alleen mogelijk is indien we concurreren met anderen. Door werken en spelen als wedstrijd te zien maken we van zulke situaties MEGA-situaties: mutually exclusive goal attainment. Dit betekent dat het succes van de ene persoon afhangt van het falen van de andere persoon. Is dit wijs? Nee! Is het onontkoombaar? Evenmin.
De Amerikaanse auteur Alfie Kohn betoogt in zijn boek No Contest, the case against competition op heldere wijze het volgende:

1) Competitiviteit is geen onvermijdbaar kenmerk van de menselijke natuur. Het is zelfs zo dat het omgekeerde (coöperativiteit) veel kenmerkender is voor de menselijke aard.
2) Het is niet alleen zo dat superieur functioneren géén competitie vereist, meestal is zelfs de afwezigheid van competitie een vereiste voor superieur functioneren. Doordat competitie mensen vaak afleidt van hun taak profiteert het collectief meestal niet van onze individuele concurrentie.
3) Competitie in sport is mogelijk minder gezond dan we meestal denken omdat het bijdraagt aan het ontstaan van een algemeen competitieve instelling. Onderzoek laat trouwens zien dat niet-competitieve spellen en sporten even leuk en uitdagend kunnen zijn als competitieve.
4) Competitie doet meer goed dan kwaad voor je mentale gezondheid. Het ondermijnt bij velen hun zelfwaardering. Het is per definitie zo wedstrijden meer verliezers dan winnaars opleveren.
5) Competitiviteit ondermijnt vaak relaties. Competitieve situaties leiden er vaak toe dat mensen elkaar gaan tegenwerken.
6) Een competitieve instelling maakt het transformeren van organisaties en de maatschappij moeilijker. Dit soort activiteiten hangt hoofdzakelijk af van een collectieve inspanning en een lange termijn commitment.

De gedachten van Kohn zullen velen provoceren maar ook velen een gevoel van herkenning geven. Ze dagen je uit om je iets minder competitief op te stellen in het alledaagse leven. En dat is een goede zaak.In veel omstandigheden is het lot van mensen aan elkaar verbonden. We kunnen onze competitiviteit wat terugschroeven en onze pro-sociale intenties en gedragingen wat versterken. Door onszelf aan te wennen om taken te definiëren als coöperatief kunnen we de dichotomie van egoïsme/altruïsme omzeilen: door de ander te helpen, help je dan jezelf.

Coert Visser, www.m-cc.nl

Kennisbank onderwerpen:

U heeft een gratis lidmaatschap

Upgrade naar een PRO-abonnement voor € 4 per maand of € 30 per jaar en ontvang:

  • onbeperkt toegang tot alle artikelen.
  • geen commerciële emails en geen reclame op de site.
  • de keuze of u wel of geen nieuwsbrief wilt ontvangen
  • het E-book: Negotiating as emotion management t.w.v. €8.00
UPGRADE NAAR PRO-ABONNEMENT >>

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

In het verdelen ben ik ook vaak geconfronteerd met competities tussen mijn collega’s. Ik moet ook eerlijk bekennen dat ik het werk zelf ook weleens als competitie zag. Dit laatste heeft mij ook mijn huidige functie opgeleverd. Momenteel zie ik mijn mensen ook vaak werken alsof er een spel gewonnen moet worden, veelal met als doel een hoger salaris te kunnen verdienen.

Persoonlijk ben ik het eens met Alfie Kohn. Competitie bij ons op de werkvloer heeft in het verleden zelfs weleens geleid tot een handgemeen waarbij mijn huidige assistent-beheerder blijvend lichamelijk letsel heeft opgelopen. De schuldige is uiteraard ontslagen. Hij heeft de competitie verloren. Mijn assistent-beheerder heeft er echter wel zijn onderbeen door verloren. Kortom, een Pyrrus-overwinning voor de door ons zo gewaardeerde collega Eduart. Ook ik heb mijn conclusies getrokken en mijn lesje geleerd.

Competitie binnen onze organisatie tracht ik te voorkomen door het juist te stimuleren. Dit klinkt raar, maar het werkt tot nu toe vrij redelijk. Maandelijks organiseert onze personeelsvereniging uitjes waarbij diverse sporten worden beoefend. “Vecht het hier maar uit” schreeuw ik altijd over het veld als onze mensen achter een rugbybal aan lopen en op elkaar springen… Maar naast teamsporten spelen wij ook individuele sporten.

Tot nu toe werkt dit volgens mij het best. Een mens is van nature gefrustreerd en reageert haar frustraties af op de directe omgeving. “De werkvloer is het slagveld van de samenleving” sprak de oprichter van Parbleaux ooit.

Justus de Broeckenaere
Parbleaux i-Harvesting

Toevallig gelezen in een reactie op een andere column op deze site: uit wrijving ontstaat warmte. Prachtige uitspraak, die enige tegenwicht biedt tegen het betoog van Visser, die competitie als iets lelijks lijkt af te willen schilderen.

Zowel concurreren als samenwerken zijn mensen eigen. Ook de reactie van De Broekenaere bevestigt dat weer. In mijn ogen is samenwerken het beste middel als er energie IS en concurrentie als er energie moet KOMEN.

Dit is weer een typisch voorbeeld van een managementmetafoor die, zoals vaak het geval is ontleent is aan de exacte wetenschappen en ook onjuist gekozen is. Wrijving kan namelijk ook een chemische reactie teweeg brengen, namelijk die van verbranding. Hierover wordt niet gesproken, al is de metafoor nog zo mooi.

Justus de Broeckenaere

En zo is de cirkel weer rond.

Vuur zorgt inderdaad voor energie! Maar dit kost brandstof! Derhalve is verbranding een onomkeerbaar proces, en helaas geen onderdeel van een cyclus. Wilt u nu overgaan tot crematie van aan competities deelnemende arbeiders? Dit is mijns inziens nogal morbide en zo zal de Coert Visser het zeker niet bedoelen!

Justus de Broeckenaere

Het begint al aardig op een verbale competitie te lijken, in deze discussieruimte. Ik krijg er wel energie van hoor.

Ik voel de energievelden. Het is positieve energie die u uitstraalt. Ik denk overigens dat ‘energie’ een zeer belangrijk begrip zal worden in de managementwereld in de 21e eeuw. De term ‘kwaliteit’ die tegenwoordig nogal populair is kunnen wij tezamen gaan vervangen door ‘energie’. Lijkt dit u iets? Ik zie het al helemaal voor mij….
Oh nee, ‘energetisch management’ levert al resultaten op met google: “empowerment van personen”. Het is toch ook afgrijselijk….
Competitiemanagement doet denken aan voetbal, dus dat wordt niet zo gauw serieus genomen. Hm…toch moeten wij iets nieuws bedenken. Daar kunnen we samen munt uitslaan.
Meneer Maasland, verzin een list!

Justus de Broeckenaere

Heer Broeckenaere en Maasland,
U bent ongetwijfeldiets waardevols op het spoor!
Maar wees wel snel, de trend ontwikkelt zich razendsnel!!
Ik kwam ook al ENERGY4CHANGE tegen.
Coert Visser

Energiemanagement dan? Mm, laten we daar ook maar van afzien. Doet te veel denken aan Nuon en Vitesse. De Energy Balanced Scorecard misschien. Dat is vast ook te automatiseren – heeft de ICT-branche het ook weer goed als ze klaar zijn met de competentiemanagementdatabases.

Energiemanagement lijkt mij een zeer
vruchtbare mest voor het doen groeien
van een nieuwe markt. Wellicht dat wij
nog wat aan de naam moeten sleutelen,
omdat de term mij op het eerste gehoor
eerder doet denken aan iets dat te maken
heeft met milieu. Hierom moeten wij misschien
een meer algemene kreet bedenken. De
Energy Balanced Scorecard zal sowieso
deel zijn van deze nieuwe managementvorm.
Zoals meneer Maasland terecht stelt,
moeten er mogelijkheden bestaan om
de nieuwe managementvorm te
automatiseren.
Wat te denken van een database waarin
het potentiaal van werknemers opgeslagen
EN real time bijgehouden kan worden?
Door het op de huid plakken van sensoren
en het implanteren van electronica in de
hersenen kunnen vast en zeker zaken
als de mate van stress, de mate van
fitheid en de mate van boosheid gemeten
worden en via draadloze netwerk verbindingen
in de database worden opgeslagen.
Zo hebben leidinggevers op elk gewenst
moment inzicht in de status van
een werknemer. Dit laatste kan zelfs
nog verder worden uitgewerkt door elke
werknemer te voorzien van een
implementatie van TCP/IP, opdat de
chef de werknemers kan aansturen
(uiteraard vanuit een Web-interface,
want hiervoor is draagvlak).
Bovendien komt onze nieuwe vinding
betrouwbaarder over dan competentiemanagement,
omdat wij kunnen putten uit echte wetenschappen,
zoals psychologie, fysica, chemie en biologie
en niet op basis van zelf bedachte modellen
handelen.

Ik denk dat het tijd is om de taken te
verdelen. Ik heb voor het invoeren van
deze nieuwe managementvorm…
herstel…strategie, de volgende
actiepunten vastgesteld:

1. Bepalen van de naam
2. Het bepalen van protocollen
3. Een meer algemene beschrijving inclusief cases
4. Het maken van een PowerPoint-presentatie
5. Het laten bouwen van software
6. Het organiseren van een symposium

Wie gaat wat doen? Op de homepage
van Parbleaux (http://literatuur.kelder.net)
zal ik in ieder geval de documenten publiceren en
ook een cursus aanbieden voor het
overstappen van geometrisch management naar de nieuwe vorm. Geometrisch management
wordt al sinds1997 gehanteerd en
is dan ook sinds de invoering van nieuwe
ICT-techniek als Windows XP toe aan
een ‘upgrade’.

Morgenochtend zal ik zee gaan met
een reclamebureau ten einde een
passend fignet en bijbehorende slogan
te laten bedenken. Mijn zoon Emiel Ernst
zal zich buigen over de te ontwikkelen
software en mijn vrouw, die al sinds haar
achtste piano speelt zal een ‘corporate
anthem’ componeren.

Met vriendelijke groet,

Justus de Broeckenaere
Energetisch Management & Advies

Geachte heer; Justus de Broeckenaere,

Graag zou ik voor uw nieuw opgezette firma, “Energetisch Management & Advies” komen werken. Met name op het gebied van werknemers manipulatie denk ik nog een zinnige bijdrage te kunnen leveren aan uw bedrijf. Al moet ik zeggen dat ik onder de indruk ben van de manier waarop u de status, waarin uw medewerkers verkeren, in beeld hebt.

Welicht is een intressante optie regeling een passende beloning. Zal in iedere geval in bepaalde kringen leiden tot het vrij komen van nieuwe energie.

Met vriendelijke groeten,

Martijn Mast.

Toon alle 11 reacties
x
x