Het aantal organisaties dat met competentiemanagement begint stabiliseert en het aantal dat afhaakt neemt toe. De sterke daling is vooral zichtbaar binnen overheidsorganisaties. Organisaties die doorgaan met competentiemanagement, focussen vooral op het breed verankeren ervan.

Dit blijkt uit de enquete voor het Jaarboek Personeelsmanagement 2005. Het blijkt dat P&O`ers veel energie steken in het aantonen van de toegevoegde waarde van competentiemanagement als stuurinstrument voor gewenst gedrag. De duidelijk ingetreden verzakelijking in het personeelsmanagement klinkt ook door in het competentiemanagement – het wordt voornamelijk gebruikt om de kwaliteit van het personeel te verhogen en om hen sneller aan te spreken op vermindering in functioneren.

Een meerderheid van de P&O`ers geeft aan dat competentiemanagement ook aangewend wordt om de functie een professionelere uitstraling te geven. Desondanks ervaren de meeste P&O`ers deze trend niet als een voorbeeld van verzakelijking. Voor beginnende P&O`ers wordt competentiemanagement vooral toegepast op het gebied van werving en selectie en personeelsontwikkeling, voor gevorderden is het een manier om prestaties aan beloning te koppelen.

Lees ook:

Big Data is noodzakelijk voor een Rapid Response organisatie

Competentiemanagement wordt overigens nauwelijks bij uitstroom gebruikt.

Bron: MD WEEKLY

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Het managen van competenties is zeker geen modegrill of luxe-instrument: competentiemanagement is een duidelijke uiting van de wijze waarop personeelsbeleid zakelijk kan worden ingezet. Óók door midden- en kleinbedrijven. Waar voorheen competentiemanagement vooral was weggelegd voor de grotere organisaties constateren wij nu een grotere interesse in vooral het middenbedrijf.

Het hierboven beschreven onderzoek onder personeelsfunctionarissen toont ook aan dat competentiemanagement wordt gebruikt om de kwaliteit van het personeel te verhogen en om hen sneller aan te spreken op vermindering in functioneren. Daarom vind ik de kop van het artikel de lading niet dekken.

Verder blijkt dat de P&O’ers competentiemanagement vooral toepassen op het gebied van werving en selectie en personeelsontwikkeling. Daarnaast wordt het aangewend om een eerlijke beloning te geven en om functies een professionelere uitstraling te geven.

Hieruit blijkt nog steeds de teogevoegde waarde van competentiemanagement en zolang er geen goed alternatief is zal deze toegevoegde waarde blijven bestaan. Ook bij performancemanagement en talentmanagement worden nog steeds de competenties als een belangrijk aspect meegenomen/meegewogen.

Dat het alleen iets zou zijn voor de grote bedrijven is allang niet meer zo. Steeds meer bedrijven in het midden- en kleinbedrijf overwegen de stap te maken richten competentiemanagement. En dat is ook logisch. Ingewikkeld hoeft competentiemanagement ook allang niet meer te zijn: er zijn diverse geautomatiseerde systemen, zoals talentmonitor, op de markt die invoering en uitvoering ervan vergemakkelijken.

Marco de Vos

Competentiemanagement is een aflopende hype, die een lange tijd authentiek leiderschap in de weg heeft gestaan.

x
x