Channels

Coachen…hoe doe je dat? Aan de titel te zien lijkt dit boek daar een antwoord op te geven. Is dit ook daadwerkelijk zo? Ben je met het ‘Hoe-boek voor de coach’ in staat om te coachen uit een boek? Ik zocht naar het antwoord op deze vraag en deel hieronder graag mijn bevindingen.

Inhoud

Het boek is opgebouwd uit drie delen waarin de praktijk van coachen aan de orde komt. In het eerste deel staat de visie van de auteurs op coaching centraal. Zij lichten hier de principes ‘voorwaarden scheppend handelen op basis van commitment’, ‘zelfaccepterend vermogen’, ‘zelflerend vermogen’, ‘zelfsturend vermogen’ en ‘zelfoplossend vermogen’ toe. Tevens gaan zij in op het profiel van de coach.
Deel twee staat volledig in het teken van toepassing van concepten en methoden. Dit is een praktisch gedeelte waarin 29 onderwerpen, de zogenaamde HOE’s, aan bod komen. Deel twee vormt het grootste deel en het ‘hart’ van het boek. Hierin komt bijvoorbeeld het thema contracteren voor, maar ook vaardigheden als luisteren, vragen stellen en feedback geven staan erin. Daarnaast worden minder ‘standaard’ thema’s besproken als interne saboteurs beïnvloeden, oog voor krachtenvelden en werken aan perspectiefverbreding.
Het laatste deel bestaat uit een checklist, waarmee je als coach een nulmeting kan doen om te bepalen waar je staat en wat je nog wilt ontwikkelen. Alle onderdelen uit het boek komen in dit laatste deel terug in de vorm van stellingen. Door jezelf hierop te scoren, kijk je in de spiegel.

Kracht van het boek

coaching
Is het HOE gedeelte. Maar liefst 29 thema’s waar je als coach mee te maken kunt krijgen zijn hierin opgenomen. Een kleine greep uit het assortiment: Hoe confronteren, Hoe werken in het hier en nu, Hoe leren en transfer bewerkstelligen en Hoe werken via fasering. Het feit dat het HOE gedeelte in totaal minder dan 225 pagina’s beslaat, geeft al aan dat de thema’s bondig beschreven zijn. Zoveel uiteenlopende thema’s beknopt bij elkaar maakt het boek dan ook onderscheidend. Dit neemt niet weg dat voor elk onderwerp praktische interventies beschreven staan. Steeds worden modellen en technieken, vergezeld van een groot aantal tips en voorbeelden, behandeld. De HOE’s zijn vooral krachtig doordat veelal stapsgewijs staat aangegeven hoe je een bepaalde interventie kunt plegen. De hoofdstukken bevatten verder verwijzingen naar de theorieën of concepten waarop zij gebaseerd zijn. Op deze manier kan je zelf meer uitzoeken over een bepaald thema als je daar behoefte aan hebt.

Schaduwzijde

Het kernkwadranten model van Daniel Ofman, ook beschreven in dit boek, stelt dat iedere kwaliteit zijn schaduwzijde (valkuil) heeft. Uiteraard hebben kernkwadranten betrekking op mensen, maar in dit geval past het idee ook op het boek. Ik begrijp dat de auteurs hebben moeten werken in een spanningsveld tussen inhoud / volledigheid en bondigheid, maar op een aantal punten missen hun beschrijvingen wat mij betreft net iets. Sommige modellen zijn wel erg kort of versimpeld weergegeven, waardoor je er niet meteen mee aan de slag kunt. De bijbehorende theorie, achtergrond of een concrete beschrijving van de toepassing ontbreekt. Voorbeelden zijn de ‘Roos van Leary’ (pagina 198) of het ‘Drieslagleren’ (pagina 78). Daarnaast doen de auteurs soms uitspraken die bij mij iets oproepen van: licht eens toe? Bijvoorbeeld “Gevoelens bepalen, ook onbewust, ons doen en laten” (pagina 179) of “Wie zijn aandacht bewust richt, neemt beter waar en wordt zich bewust van eigen overtuigingen en vooroordelen, zonder ernaar te hoeven handelen” (pagina 69).

Mijn antwoord…

Kan je met het ‘Hoe-boek voor de coach’ leren coachen? Ik denk het niet. Wel biedt het boek een groot aantal werkvormen en ideeën die je zo kunt toepassen. Zeker als ervaren coach. Op sommige punten zijn de beschrijvingen echter te beknopt om de concepten of technieken echt te doorgronden en beheersen. Al met al blijft het ‘Hoe-boek voor de coach’ een handig naslagwerk om als coach bij de hand te hebben.

Meer info over Coaching in de kennisbank van ManagementSite: Succesfactoren bij coaching; voorbeelden uit de praktijk van coaching en oplossingsgericht werken; bespreking van de belangrijkste vaardigheden van een goede coach.

Kennisbank onderwerpen:

U heeft een gratis lidmaatschap

Upgrade naar een PRO-abonnement voor € 4 per maand of € 30 per jaar en ontvang:

  • onbeperkt toegang tot alle artikelen.
  • geen commerciële emails en geen reclame op de site.
  • de keuze of u wel of geen nieuwsbrief wilt ontvangen
  • het E-book: Negotiating as emotion management t.w.v. €8.00
UPGRADE NAAR PRO-ABONNEMENT >>

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x