Rotterdams it-bedrijf richt zich op zelforganisatie

Cover stories · Cases

Zelfsturing en zelforganisatie hebben de toekomst, is de overtuiging van het Rotterdamse it-bedrijf Rithm, dat zich in het bijzonder richt op het mogelijk maken hiervan. ‘Je moet zorgen voor een structuur waarin autonomie en decentralisatie voorop staan. Alleen dan benut je het gegeven dat de mens snel en flexibel kan denken.’

Een sterke gemeenschap is de hoeksteen van iedere samenleving. En die gemeenschap kan problemen het beste oplossen door middel van zelfsturing en zelforganisatie. Vanuit die visie startte Aad Nales in 1999 met het bureau Rotterdam Community Solutions (Rotterdam cs). Inmiddels heeft het bedrijf in de persoon van Rahul Sharma een andere algemeen directeur en is de toch enigszins verwarrende naam Rotterdam cs veranderd in Rithm, de afkorting van Rotterdams it-Huis voor ...

wouter jansen
Lid sinds 2019
Als platform samenondernemen.nl stimuleren wij klantgericht leiderschap waarbij ruimte geven aan intern ondernemerschap een centraal punt is. Geef medewerkers binnen gestelde kaders het vertrouwen dat te doen wat klanten en eindgebruikers willen. Dat leidt tot win/win voor klanten, medewerkers en het eigen bedrijf.
Het gebruik van ICT om de medewerkers real informatie te verstrekken is voor ons een eye opener. Iets wat we zeker proberen op te pakken.
Rahul Sharma
Hallo Wouter, fijn dat je reageert! Als je eens verder wilt sparren over hoe ICT kan ondersteunen bij jullie concept, kun je gerust contact met mij opnemen. Groet, Rahul.

Meer over Sturen op verantwoordelijkheid