Case: Wie redt Nederland van de teloorgang?

Het gaat niet zo goed met Nederland. Hoewel de welvaart nog altijd groot is, en de terrassen vol, ziet de toekomst er niet florissant uit. Je moet altijd een beetje oppassen met dit soort conclusies, want je wordt snel voor doemdenker versleten. Ik vind echter dat je dreigingen onder ogen moet durven zien. En niet het positieve denken gebruiken om die zaken te versluieren, maar om ze aan te pakken. Ik vraag de lezer dan ook om in dit artikel eens een wandeling met me te maken langs die bedreigingen en vervolgens oplossingen te bedenken voor deze problemen. Laten we de ogen open proberen te houden als we iets zien wat ons niet bevalt.

-Het gaat niet goed met het Nederlandse milieu. De luchtvervuiling is er erg groot. Natuurlijk zijn vliegtuigen en auto’s hier debet aan. Niemand trekt hierui...

J Reedijk
Lid sinds 2019
Beste Bert,

Nooit bang zijn voor wat komen gaat.
En bij jezelf blijven als het gaat om verbeteringen.
<br><br>
De algemene indrukken die je beschrijft zijn immers allen resultaat van menselijk handelen.<br>
Niet van bedrijven, overheden, allochtonen, autochtonen maar van mensen.
Probeer daarom altijd concreet te zijn.
<br>
ing.N.Bouman
De waarheid en niets dan de waarheid. Ik zou willen dat het anders was maar dat kan vnml met een volgend zakencabinet. De huidige zaak werkt niet. En zal ook niet meer gaan werken. We hebben in NL behoefte aan een goede dictator.
N.Bouman
Leuk rood stukje maar er kan nog al wat op worden afgedongen.
Met het NL milieu is niet bizonder veel mis. Wie tikt de USA op de vingers, nou wie doet dat? De nl. roetvanger voor Dieselmotoren anno 2000 worden veel te weinig gesubsidieerd. Carpoolen is nooit in geweest de Trein wel. Door mismanagement van de NS loopt dat uit op weinig winst en veel ergernis. Een dokter kan protesteren bij het leven en een Treinmachnist niet dat is te gek voor woorden.
De kans op een overstroming is klein gaat u maar gerust slapen meneer Chamberlain. Vliegen moet in mijn optiek zwaar worden geminimaliseerd (belasten dus), alleen toestaan voor Zakenreizen en dan nog de Familieleden van een van Wijk of Varwijk bannen uit de businessclass.
Je kan bedrijven die risicos nemen om te investeren in het buitenland niet kwalijk nemen dat ze a la de VOC anno 1700 puur naar zich zelf kijken. India en China is nog maar de vraag of ze niet hetzelfde endpad gaan lopen als Japan. Ik denk het wel.
In ieder geval is de klassen ongelijkheid daar hemelschrijend neemt u dat ook mee in uw overpeinzingen?
Aanslagen moet je niet tacklen door nog meer blauw op straat (aub niet) en camera`s dat moet moet je doen door dialoog. Laat dat maar over aan Sociologen oid maar niet aan een huidige Minister President.
Aanslagen zijn geen vertrouwd beeld in Europa! Er wordt afgerekend met de USA, Engeland en Spanje vanwege ... vul dat zelf maar in. In Cuba zitten nog honderden onschuldigen vast zonder enige vorm van proces, ophouden met kletsen dus.
Het sociale zekerheidstelsel is ziek. Oude, Werkloze en Arbeidsongeschikten is voor het huidige kabinet olv Zalm een ondergeschoven kind. Zo lang ik mijn begroting maar kan rondmaken zit ik na mijn ambtsperiode net als vrind Kok bij Shell en nog wat commissariaten, gebakken Na mij de zondvloed en die gaat veel verder dan Delft ben ik bang.
De kleine criminaliteit zal toenemen maar ook de grote zolang je als een Balkenende niet beseft dat die mogelijkheid ook aanwezig is.
Jogeren en sociale vakken, de regering gilt om technische vakken kennis waar wilt u nu naar toe schrijver dezes??
Als een stad, waar ik woon, een verzorgingshuis laat afbreken dat 7 jaar hiervoor is opgebouwd na brand dan denk ik investeer in lonen voor het verzorgend personeel. Neem dat als schrijver ook eens mee. Bouwen dat kunnen we wel in NL maar eerlijk bouwen, je winst niet overblowen dat is moeilijk en daar ligt in NL het probleem. De graai problematiek van laag tot hoog.
De kloof tussen politiek en bevolking was er al lang voor de opkomst van Fortuyn, dat is niets nieuws na de laaste EU verkiezingen. Ik ben bang dat we met een Balkendende regering niet echt een gat zullen dichten.
Wakker blijven dus en vooral niet gaan dagdromen. Dat kan nog altijd als de boel afremt. Dat vastlopen loopt los meneer Camberlain, de Nederlanders kennende heb ik daar veel fondusie in.Gerrit van Leeuwen
Niet dat ik me verbeeld, Nederland te kunnen redden, maar er zijn wel een paar punten die ik signaleer.
De overheid heeft zich veel moeite getroost om zekerheid te scheppen voor al haar onderdanen. Daarbij is zij echter doorgeschoten naar een regenteske bureaucratie, en is het bovendien verworden tot schijnzekerheid.
Als we onder ogen durven zien dat die zekerheid ('de maakbare maatschappij') een utopie is, en we bereid zijn (en de gelegenheid krijgen!) om weer eigen verantwoordelijkheid te dragen, kan er een kentering komen.
Onze eigen geschiedenis heeft ons al een keer geleerd dat het niet zo moeilijk is om een gouden eeuw te laten volgen door een eeuw van verval - zonder inspanning en offers komt dat vanzelf.
Naar mijn mening ligt in het bovenstaande de kern van ons probleem.
dick weber
beste Bert,
ik moest even tellen welke proplemen je allemaal voelt en welke je nog vergeten bent.

Wat we m.i. zien is de globalizering door de bril van een lang stabiel europa, dat door zijn koloniaal verleden veel van de wereld begrijpt, wil weten (meer dan een amerikaan) en vroeger ook kon oplossen maar ook veel veel nare erfenissen achterliet.
De wereld is zo klein geworden en de activiteiten van mensen zo grootschalig dat wij er last van krijgen dat chinezen in autos stappen dat amerikanen olie zuipen, afrikanen armoede en ziektes exporteren en velen bij ons te goedkoop willen werken

Wij zien alles in grijswaarden en overleggen teveel (door onze geschiedenis, waarover straks meer).
Er komt een einde aan het stabiele europa waarin politici en technici geloofden in de maakbaarheid van alles

Informatie, kennis geld en goederen gaan snel en goedkoop de hele wereld over er ontstaan enorm communicerende vaten die nu kolken maar uiteindelijk spanning weg nemen. Dat is mijn optimisme.Toen Europa na de middeleeuwen kleiner werd, werden de problemen gedurende honderden jaren aangepakt via diplomatie, handel en veel oorlogen
Vanuit die lessen kunnen en moeten wij een voorbeeld zijn voor anderen. Dat is een ander leiderschap dat de vesting uit angst dichthouden of de romeinse methode die amerika volgt.
Ik geloof dus in fundamenteel leiderschap binnen Europa en als goed alternatief voor het amerikaanse model in de wereld. lees over fundamenteel leiderschap; hoe Robert E Quinn "deep change" benadert door de brug te bouwen terwijl je erover loopt. toevallig wel een Amerikaan

Helaas is de wereld een jungle waarin het recht van de sterktste IK geldt, aangevuld met een sociaal WIJ gevoel. Als we dat ontdekken komt het goed.

En denk ondertussen aan de cirkel van invloed. Maak je zorgen over de zaken waarover je invloed en macht hebt en maak die cirkel groter om risico's weg te nemen.
Tot zover mijn filosofische poging om iets fundamenteels bij te dragen aan de aanpak van veel problemen. Ik vind zelf dat Ik als ex technicus ver gekomen ben
Bert Overbeek
Pro-lid
Naar aanleiding van de eerste reacties even mijn positie verduideljken. Zo krijg ik in die eerste reacties tips en zo over 'niet bang zijn, meneer Overbeek, gaat u maar rustig slapen'.
Ik ben niet zo bang. Zet graag dingen om in ideeen en vervolgens in handelingen. Ik ben dan ook op zoek naar ideeen. Als er onjuistheden in mijn analyse zitten, graag reacties. Niemand ziet alles, en wat je ziet is gekleurd. Wellicht dat verbreding van de perceptie verrassende inzichten oplevert.
Ik vind deze problematiek zo urgent dat ik vond er een case aan te moeten weiden. Lou Bandy zong in 1939 'Vandaag is nog geen morgen, morgen zal het beter zijn'. Een jaar later brak de oorlog uit. Ik wil niet doemdenken, maar struisvogels zijn er voldoende.
Die toon van 'joh, het valt allemaal wel mee' stelt mij althans niet gerust. Ideeen wel.
dick weber
Lid sinds 2019
tja die roep om een sterke leider in tijden van verandering, radicalisering, en onzekerheid hebben we meer gezien en dat werd meestal een drama.

Het concept fundamenteel leiderschap zoekt het meer in het nemen van eigen verantwoordelijkheid en niet alleen maar kankeren over wat er allemaal mis gaat.

We leven in een glazen maatschappij en zien diegenen die we gekozen hebben en anderen die we betalen, falen in hun soms maffe netwerken van locale belangen.
Vaak weten we het beter en misschien is dat ook zo

We zijn gewoon ons vertrouwen kwijt in politicy, bedrijven en dienst verleners. Dat is de oorzaak achter het deprimerende verhaal van Ben. dat vind het gevaarlijk van de huidige ontwikkeling.

Ik weiger te accepteren dat Nederland niet meer te redden is. Het heeft allang geen zin meer op nederlandse schaal te kijken. Nederland is een stad in Europa. Nog kleiner dan veel wereldsteden.

We moeten wel onder ogen zien waar we nu goed in zijn.
Waarom reageert niemand op het enthousiasme van Ben Verwaaijen in Buitenhof een paar weken geleden

We zijn laat met industrie begonnen en nooit een industrieland geworden. Ergo buiten de fabriekspoort was begreep men er niets van. Na decennia nederlands industriebeleid en banken die rendementen eisten die in de handel thuis horen ligt de industrie in Nederland met zijn pootjes omhoog.
Deze kip is al dood en we kunnen stoppen met het beloven van gouden eieren aan m(n)edelanders. we zoeken gewoon een nieuwe kip en het haantje dat kraait over normen en waarden kan ook weg.

Neen ik zoek geen managers en boekhouders. Anortexia en angst levert ons niks op, hr Zalm

Ik zoek een klimaat waarin gestimuleerd wordt ipv het verzinnen van remmende maatregelen en waar de focus ligt op de toekomst en fatsoenlijk besturen en ondernemen.
Misschien kunnen we dan samen een paar problemen oplossen

d weber
jan
De facto is de wereld nog nooit zo rijk geweest, NL verliest wellicht terrein t.o.v. de rest van de wereld maar 50 jaren geleden was de armoede vele malen groter. De stijging vande welvaart heeft onze behoeftes doen toenemen, mensen worden gemiddeld een stuk ouder en onze gezondheid is er niet slechter op geworden. Dat niet alles meer collectief betaald kan worden is jammer maar geen rampscenario. Het stelsel heeft overigens nimmer fatsoenlijk gefunctioneerd.

Wat betreft de aanslagen: de ETA is al jaren actief in Spanje, de IRA in Groot Brittanie (mede door die ervaringen waren de Britten goed voorbereid). Hiermee wil ik niet zggen dat voor ons en andere Europeanen geen gevaar dreigt, maar het was vroeger allemaal niet veel veiliger.
In de jaren tachtig was vechten met de politie vrij normaal, amsterdam kent een historie van ontruimingen. De nu zo populaire wijk de Pijp was 20 jaar geleden een nogal armzalige buurt. Hoewel Leon de Winter ons anders wil doen geloven bestaan in Nederland geen getto`s. Dat begrip kent een hele andere betekenis.

Het optimistische en hedonistie van de jaren negentig is er nu wel van af. Angst en pessimisme zijn inderdaad overal aanwezig, lang niet altijd terecht. Het is een goed dat men nadenkt over hoe het beter kan, af en toe mag de probleemidentificatie echter met minder grove korrel plaatsvinden wat mij betreft.
Bert Overbeek
Pro-lid
U noemt mijn stukje 'rood' . Ironische speling van het lot, dat rood de kleur is van de gevarenzone waar ruim de helft van Nederland in als het om luchtvervuiling gaat.
Maar het valt, volgens u, wel mee met het Nederlandse milieu. Immers: 'slechts' 5000 mensen sterven in Nederland aan een of andere vorm van milieuvervuiling. 'Rode' schattingen gaan trouwens uit van 18000 mensen.
Nederland wordt geplaagd door zure regen, te hoge concentraties CO2, Feinstaub en ozon, maar een kniesoor die er op let.
De CO2-uitstoot neemt evenredig toe met de groei van het autoverkeer. Komt door de auto, dus. Maak nog eens een proefritje. Kinderen, ouderen en CARA-patienten hebben er maar last van. Maar laten we nou eerst die Amerikanen eens aanpakken, vindt u. En verder niet kletsen. Dat geklets!

Al klaar? Nee. Op ongeveer 175 000 plekken is de Nederlandse bodem zo vervuild dat ze moet worden schoongemaakt. Met name vuilnisbelten zijn vergiftigd met chemicalieen. En vervuilde bodemplaatsen kunnen de kwaliteit van het drinkwater bedreigen. Glaasje water, meneer Bouman?

En dan over de technische vakken. Daar is pas echt behoefte aan. Vindt u. Maar precies vandaag (20 juli) roept Bas Jacobs, econoom, dat er helemaal geen tekort aan technici is in Nederland. Ze krijgen te weinig betaald, dat wel. Daarom zit eenderde van die techneuten in een ander vak, waarschijnlijk in de in Nederland zo op handen gedragen dienstenbranche. Ben benieuwd waar de potentiele verpleegkundigen zich ophouden...

Het overstromingsgevaar. Een gemeente als Zoutelande kan tussen 2020 en 2050 niet meer blind varen op zijn huidige kustverdediging, evenals trouwens de Vlissingse boulevard. Het Schelde-informatiecentrum wijst er op dat tussen nu en 2200 de kust van Zuidwest-Walcheren niet meer bestand zal zijn tegen de golven.

Maar voor u, meneer Bouman, is dat allemaal maar 'dagdromen'. Voor mij zijn het signalen, en ik vind dat we er vanuit een positieve energie iets aan moeten doen. Maar niet een fleurig gordijn voor een vuil raam hangen en dan zeggen dat het allemaal wel mee valt.


dick weber
Heren.
Allereerst een verduidelijking:
Het misschien te filosofisch stuk over fundamenteel leiderschap was van mijn hand. Door een beginnersfout van mij stond mijn naam er niet duidelijk bij! Waarvoor excuus.

Na deze reeks reacties krijg ik dat echte nederlandse wellesnietes gevoel. Stap 1in de plobleem oplossing is, dacht ik, "vraag je af of iets echt een probleem is".
Daarbij lijkt het mij niet constructief: om elkaar in een bekend kastje vooroordelen te zetten. Dat is een vorm van generaliseren met een ondertoon van "daar heb je ze weer"

Voor mij persoonlijk heeft het geloof in de reddende engel in ons iets weg van älles zal rech komen" wat als aanmoediging klinkt maar niet tot actie aanzet en niet klinkt als je verantwoordelijkheid nemen.
Voor mij zijn angst en berusting even passief. In dat rijtje zit ook "gaat u maar rustig slapen" [historici weten dat deze kreet heel anders was bedoeld dan hij nu wordt uit gelegd.]

Bert, Ook ik ben nog niet zover dat ik vindt dat al je punten echte problemen zijn die nu opgelost moeten worden. Laat staan dat ik er ideeen voor heb. Mijn richting was de omweg van het scheppen van voorwaarden waarin mischien iets oplossend bovenkomt.
Mijn stelling is; dat als we elkaar in Nederland al in een voorspelbare club links/rechts en wel/niet confessioneel neerzetten dat komen we in deze kleine gemeenschap al nergens.
Ik wil nav, het stuk van dhr Bouma, nog even opnemen voor de NS
De meeste storingen zijn nu in de zwaar overbelaste en versleten infrastructuur onder verantwoordelijkheid van de overheid. Dat is wel een gevolg van bewuste keuzes van de politiek in het verleden. Ik wil niet eens weten welk kabinet dat was.

Terecht stelde Bert voor, te beginnen met dromen:
Mijn droom is dat we niet vastlopen maar dat er naast de globalising van bedrijven een VREEDZAME globalisering van mensen op gang komt.
Beste Jan. Het is waar dat we nog nooit zo rijk waren maar dat geldt zeker niet voor de hele wereld. Die ongelijkheid ziet iedereen nu. Wie niets bezit wordt geweldadig. Wie wel bezit is bang het te verliezen. Mijn droom is dat we een vreedzame weg vinden.

D Weber
dick weber
Lid sinds 2019
dus ik ben enthousiast lezer van het boek "de brug bouwen terwijl je overloopt" [kijk bij verander management].
Voor een control freak als ikzelf een eye opener. Als would-be veranderaar vraag ik me af of de daarin genoemde fundamentele aanpak niet de goede insteek zou zijn voor mensen die ons land willen veranderen.

d. weber
Bert Overbeek
Pro-lid
Nog even iets over aanslagen. De aanslagen van de ETA en IRA, om over de RAF en PLO nog maar te zwijgen waren akelig, maar hebben toch een ander karakter dan die van vandaag de dag.
Ze werden niet gepleegd door zelfmoordcommando´s, ze hadden een redelijk locaal karakter en zelfs nog een ´menselijk´ karakter omdat ze niet primair tegen onschuldige burgers, maar tegen het systeem waren gericht.
Nu zie je dat bommen niet meer bij ministeries en dergelijke worden neergelegd, maar gewoon in metro´s.
En deze religieus gefundeerde aanslagen kunnen iedereen overal treffen in de westerse wereld, tot in Tietjerksteradeel toe. Zelden hebben terroristen in zoveel mensen tegelijk angst weten aan te wakkeren.

Nu zeg ik dit niet vanuit doemdenken, of om mensen bang te maken. Ik vind dat we vanuit een positieve energie tot een houding moeten komen, die ons verder brengt. Maar alles begint met de probleem-analyse. Mogelijk is die van mij wat te zwart/wit. Dat kan. Maar de ogen open houden is belangrijk. De neiging is om het gezicht af te wenden als er iets naars gebeurt. Niet doen. Te hulp schieten. Voorkomen. Daar gaat het om.
Jan
Het is absoluut waar dat de huidige aanslagen verschillen van de aanslagen van de IRA, ETA e.d. De doelen en motiveringen en achtergronden van de plegers kunnen niet onder één noemer geplaatst worden.
Echter, volgens mij kun je de aanslagen van nu ook zien als aanval op het systeem, te weten het kapitalistische systeem. De IRA probeerde agenten en andere aan het systeem gerelateerde personen om te brengen. Ze dienden, anders dan Osama, ook meer rekening te houden met de steun van de bevolking. Osama valt de aanhangers van een economisch systeem aan, de onschuldige burgers. In mijn ogen redeneren beide groeperingen even verwerpelijk en hebben ze een vergelijkbare agressieve aard.
Osama en zijn vrienden vechten niet alleen vanuit religieuze overtuigingen. De anti Amerika (en westen) houding heeft mede te maken met hun eerdere ervaringen met de CIA en hun afkeer van de verdeel en heers politiek waardoor 'ons' systeem kan functioneren. Wellicht spelen meer factoren een rol, het kan mijn inziens niet allemaal gereduceerd worden tot slechts religieuze motieven.
Maar goed, het voert nu te ver om in te gaan de precieze oorzaken en gevolgen van de aanslagen. Dat was neem ik aan niet de bedoeling van je stuk. De relativeringen die ik aanvoer hebben bepaalt niet het doel een 'laissez faire' houding te rechtvaardigen. Ik breng ze aan omdat ik in deze moeilijke periode vaak het gevoel krijg dat een hoop verschillende zaken op een hoop gegooid worden en halve waardheden vormen samen een mooi geheel. De oplossingen en aanpak die uit die constructies voortvloeien helpen ons echter niet op het juiste pad.
Met Dick ben ik het eens dat de 'have-nots' vaak confrontaties moeten ondergaan met hun mindere positie. Een grote groep van deze personen op de arbeidsmarkt zijn kansloze allochtonen. Beleidsmaatregelen die de integratie moeten verbeteren zodat de allochtonen meer kansen krijgen gaan niets opleveren. Sterker; het risico van voortdurende confrontaties en vernederingen wordt alleen maar groter. Op het moment dat het fel begeerde papiertje binnen is en de wekelijkse sollicitatieronden vol goede moed kunnen beginnen, zal de weinig kansrijke sollicitant afwijzing op afwijzing ontvangen. De werkloosheidscijfers spreken voor zich, taalcursus of niet, de positie van het overgrote merendeel zal weinig verbeteren de komende jaren. Het gevoel van nutteloosheid kan zo alleen maar groeien.
Met hen die vragen om bestuurders met visie kan ik het alleen maar eens zijn. De zogenaamde daadkrachtige kant en klaar oplossingen voor complexe problemen gaan er bij mij niet in. Het gevoel van urgentie is belangrijk bij veranderingen, maar aan paniekvoetbal hebben we niets.

Groet van Jan
H. ten Cate
Nou dames, mijne heren, het lijkt er op dat na 50 jaar een eind gaat of moet komen aan alle domheden die dit land reik is. Natuurlijk heb je te veel emissie in Nederland(4tot 6%) maken we zelf als mens door alleen maar te ademen.

Ik herinner mij mijn schooljuffrou Derks, ik was toen een jochie van 9 jaar en mijn schooljuf vertelde mij dat er veel mensen naar Canada emigreerde omdat ons land te vol werd met alle mensen, er woonden al drie en half miljoen mensen in Nederland.

Nauwelijks was ik volwassen of er werd een gigantische gasbel ontdekt (Slochteren)dus riepen onze politischie m.n.De overleden Joop den Uil en nog in leven zijnde Dries van Acht dat de aardgas voorraad een zege voor de Nederlandse mensheid zou moeten zijn. Gelijk maar de staatsmijnen vol laten lopen want die waren niet meer nodig.

Wie schetst mijn verbazing als ze vier jaar later het aardgas aan de wereld olieprijs koppelen. Gevolg van zulks een maatregel is, dat nu onze ouders letterlijk met winterjas voor de kachel zitten.

Nauwelijks van de verbazing bekomen neemt het kabinet een maatregel dat er familie hereniging moet zijn voor in ons land werkende buitenlanders. Het zijn maatregelen die we nu onmogelijk in enkele jaren teniet kunnen doen,dus gaan ze nog jaren verder, ook in een neergaande economie.

Bang zijn voor terrorisme vergeet het maar. Misschien is het wel goed dat er wat gebeurd met een aanslag. Over bijna de hele wereld hebben mensen een reserve tegen andere bevolking groepen in hun samenleving, zeg maar een soort van vijandsbeeld.

Door mijn vele reizen in de wereld weet je dat je dat altijd weer tegen het lijf loopt, daar is niets mis mee zal ik haast zeggen. Maar ik ga op de loop met mijn gedachten. Daarom denk ik nog wel eens aan mijn schooljuf Derks. Maar zal ze dan toch geen???????? ach laat maar.

Nu zitten we ineens met het verdrag van Kyoto over emissie in ons maag, word alles in het kwadraat duurder, zakt de economie onder ons weg, is werkeloosheid het voorland voor misschien wel een paar miljoen werkende mensen.

CO2 is nu het magische woord waarmee de politiek de hele onderkant van de maatschappij sloopt, er valt niet veel te halen van mensen die geen werk hebben of kunnen krijgen.

Dus als je een baan hebt, en je op ongeregelde tijden een openbaar vervoer verbinding nodig hebt, dan moet je stoppen met werken. Je kan nl. geen auto betalen met een normale baan, met laten we zeggen 1500€, met 500€ voor de auto permaand met onkosten aanschaf reparatie parkeer geld en andere, maakt dat je met je baan een grijpstuiver overhoud.

Maar ja ik wijk weer af roetvangers daar wilde ik wat over zeggen, zijn overigens niet te koop (nog niet) maar er word wel al subside regeling opengesteld, ik heb mij laten vertellen dat een roetvanger 1500€ gaat kosten waar de gemeenschap een 700€ aan subsidie bijschuift.

Soms weet ik niet hoe ik al die feiten uit moet leggen aan mijn beide volwassen zonen. Hoe kan het eigenlijk dat ik opeens in een land leef van pak beet 17 miljoen mensen. Emissie opeens het belanrijkste ter wereld is, Kyoto als de nieuwe religie naar voren geschoven word, en als ik wereld weid kijk er maar 60% van de geindustriealiseerde landen mee doen.

Natuurlijk doen er een paar landjes niet mee. zoals de Verenigde Staten, Zuid Korea, India , Australie, en O ja ook China niet. Nu wil het dat ik regelmatig op China en Taiwan reis, zakelijk,dus kan ik mij veroorloven er wat over te zeggen.

Volgens mij maken wij binnen kort in Nederland alleen voor het slapen het licht nog uit, voor wie licht tenminste nog kan betalelen, ook al was het een zege voor de Nederlandse bevolking, o ja ik heb het over ons gas waar we electriciteit van maken, toen tenminste, voor we het naar Rusland verkochtren op een lang lopend contract, voor een dubbletje per liter en het een paar jaar later voor een kwartje van Oostenrijk terug konden kopen, wat is 50 jaar eigenlijk lang, en wat een rotzooi heeft het kabinet er haast altijd van gemaakt, of het nu links of rechts of door het midden was.

Ik meen te weten dat alleen in Nederland de onschendbaarheid voor politieke deelnemers in zo een hoog vaandel staat dat je met een gerust hart voor miljarden aan fouten kunt maken zonder dat je daar voor bestraft word, hoogst haalbare is dat er een enkele keer een anqete commissie wat vragen stelt, laat ze daar maar eens hu mooie gemaakte politie wetten op los laten, en pluk ze ook als ze voor de politiek gewerkt hebben.

Natuurlijk kan je dat alleen maar met regenten politiek handhaven, neerbuigende politiek, repressie op je volk door meer blauw op straat, de nieuwe regenten, in de beurs moet je het volk pakken.

Eu ?? meer politie, maar die was er toch om?? laat maar ik wijk weer af. Roetvangers en emissie eisen daar wilde ik het over hebben. Ik maak mij sterk dat een roet vanger meer als 330$ moet gaan kosten, dat is bij een koers van 0. 80 op de dollar pak hem beet 270€, hoe was het nog al weer 700€ subsidie?

Ons land moet weer eens grondig op de helling, ophouden met onzinnige rare praat verkopen, handen uit de mouwe, bel;asting druk omlaag, goede en doordachte, maar vooral betaalbare roetvangers maken.

Ik denk nog wel een aan schooljuf Derks. Met 3.500.000 inplaats van 17.000.000 inwoners in dit land had je geen eens geen industrie nodig gehad als we beter naar Juf Derks hadden geluisterd, dat Nederlanders wel moesten emigreren omdat het zo vol was.

Meer over Duurzaam ondernemen