Bureaucratie per definitie een beetje laf?!

Columns

‘Je moet als ambtenaar wel een beetje moedig blijven.’ Dit was de boeiende kop bij het interview met topambtenaar Schoof van het Ministerie van Justitie & Veiligheid in de Volkskrant van 13 augustus jl[1]. Naar aanleiding van de Toeslagenaffaire heeft zijn ministerie aan 'soul searching' gedaan. Hij antwoordt eerlijk dat het denkbaar is dat ook op Justitie & Veiligheid signalen over misstanden in de uitvoering niet tot de top doordringen: ‘degene die zegt dat zo’n affaire ons niet kan overkomen, kan meteen zijn biezen pakken. Dat zou een totaal gebrek aan reflectie zijn.’ In het interview spreekt Schoof de hoop uit ‘dat we over een paar jaar kunnen zeggen dat we er echt van hebben geleerd.’

Nadat ik het interview had gelezen was ik nieuwsgierig naar de strategie van het ministerie ...

Meer over Verwaarlozing en organisatierot