Een bredere blik op diversiteit

Columns

In organisaties is er meer en meer aandacht voor diversiteit in het personeelsbestand. Een betere afspiegeling van de samenleving draagt bij aan een betere verbinding met die omgeving. In het verlengde daarvan moet je als organisatie de ruimte bieden voor andere geluiden. Dat gaat verder dan een 'V' in het paspoort of een niet-westerse achternaam.

Dat betekent echt inclusief zijn door ruimte te bieden aan verschil in persoonlijkheid. Door intern de kracht van het tegengeluid te benutten, wordt de interactie met de buitenwereld beter.

Diverse achtergronden voor een betere aansluiting

De afgelopen jaren wordt er in organisaties hard gewerkt aan meer vrouwen in leidinggevende functies en de aanname van meer mensen met een niet-West-Europese achtergrond. Dat gebeurt onder aansporingen van bui...

Meer over Diversiteit in organisaties