Blote Bits, de naakte waarheid over E-business

Cover stories · Boeken

 

Connectiviteit en onbegrensdheid

In eerste instantie doet het wat merkwaardig aan om als betrekkelijke leek in E-business een oordeel te geven over dit boek. Maar al lezend wordt duidelijk dat niet de vakman aangesproken wordt maar de doelgroep van zoekende ondernemers en daar voel ik me beter bij thuis. Veel bedrijfsdirecteuren vragen zich af wat de zogenaamde nieuwe economie voor hen moet betekenen. De hype lijkt op een zeepbel te berusten en zou daarmee van de managementagenda afgevoerd kunnen worden. Toch blijft er vaak iets knagen door verhalen over de nieuwe mogelijkheden waarmee dan toch sommigen lijken door te dringen tot een nieuwe wereld van succes. In dit boek wordt op inzichtelijke w...

Wim Sipma
Het artikel is interessant en geeft (denk ik!) een goede indruk van het boek. Dit artikel lezende zou ik het boek alleen aanraden voor e-zoekende ondernemers die al het nodige weten van e-commerce. Voordat je namelijk met modellen aan de slag gaat is het nodig de ziel van de nieuwe ontwikkelingen bloot te leggen. De bits zijn dat niet: wel veranderende klanteneisen, starre organisaties, inflexibele werkprocessen, toenemende concurrentie en overgereguleerde ondernemingen die innovatie aan een beleidsmedewerker overlaten. Het originele ''Blown to Bits'' lijkt me wat dat betreft meer een aanrader. Daarna komen de modellen wel. En inderdaad: liever geen ijskast, maar een meer '' al doende leert men'' houding.
L. van Waardenburg
Het boek handelt over e-business: wat is e-business, wat willen we daarmee bereiken, hoe doen wij dat, welke stappen moeten wij nemen. In dit boek, met weinig tekst en veel schema's, zinloze tekeningetjes en vele witte bladzijden wordt nog eens het grote belang benadrukt van e-commerce (richting consument en business-to-business). En dat wordt overeenkomstig de tekst op de cover op 'nietsverhullende wijze' gedaan. Desondanks wemelt het boek van onbegrijpelijk vakjargon (permission marketing, default home page, brandholders, ad hoc supply chain enzovoort). Over e-business bestaan beslist (veel) betere werken; dit boek lijkt snel in elkaar gezet te zijn, zonder visie op de materie. Het werk komt oubollig over, voegt in geen enkel opzicht iets toe aan bestaande kennis en het wordt dan ook niet duidelijk welke doelgroep met een dergelijk werk gebaat kan zijn.

(Biblion recensie, R.J. Blom)
Bron: bol.com
Maurice Leltz
Lid sinds 2019
Op zijn bekende wijze laat Piet ons een kijkje nemen in het boek blote Bits over E-business.
Piet laat zich daarbij kritisch uit over de praktische implementatie kant van het boek. Uit zijn brede ervaring weet hij dat dit aspect veelal onderschat wordt.
Mateen Siddiqui
Een naakte waarheid over e-business is ook dat het een business op zich is. Ondernemers die zich orienteren op e-business 'doen het erbij', willen hun bestaande business via e-business optimaliseren.

Punt bij e-business is dat het als bij elke andere business een heel specifieke bezigheid is die je min of meer in je genen moet hebben.

Niet iets dat je erbij doet, of uit een boekje leert

Meer over ICT & Internet