Organisaties besteden structureel te weinig aandacht aan doelgericht HRM. Zonde van het menselijk kapitaal, in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt.

HR levert geen belangrijke bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van de organisatie. Bovendien vindt er te weinig afstemming plaats tussen het HR-beleid en de organisatiedoelstellingen. Dit alles leidt tot een grote onderbenutting van menselijk kapitaal binnen organisaties. De gebrekkige rol van HR binnen veel organisaties leidt ertoe dat medewerkers zich niet in de gewenste richting ontwikkelen.

Verbetering van de arbeidsmarktparticipatie, meer deeltijdbanen en langer doorwerken blijven dan druppels op een gloeiende plaat. In de huidige discussie staat méér werken centraal. Om de dreigende krapte op de arbeidsmarkt te ondervangen moet de focus verlegd worden naar béter werken.

Lees ook:

Een gezond leerklimaat voor gezonde professionals

Organisaties lopen het risico dat medewerkers vertrekken als er niet naar oplossingen wordt gezocht. Het vertrek van goed functionerende medewerkes kan tot gevolg hebben dat onder meer lopende projecten in gevaar komen, dat belangrijke kennis uit een organisatie verdwijnt en dat het zoeken naar vervanging veel tijd en moeite kost. Daarnaast is het noodzakelijk om nieuwe medewerkers te trainen en in te werken, hetgeen ook tijd en geld kost. Het is dan ook zaak om medewerkers te behouden om zo de continuïteit van projecten en de klantrelatie niet te schaden.

Tien tips
een tiental tips om goede medewerkers te behouden:

1. Geef medewerkers de ruimte voor zelfontplooiing in de vorm van opleidingen, trainingen en zelfstudiemogelijkheden.
2. Geef mensen de waardering die ze verdienen, niet alleen in de vorm van bonussen of promotie, maar ook met complimenten over geleverd werk.
3. Creëer voldoende carrièremogelijkheden binnen de eigen organisatie.
4. Houd u aan beloften en afspraken die zijn gemaakt tijdens de wervingsprocedure.
5. Toon interesse in de medewerker, niet alleen zakelijk, maar ook persoonlijk.
6. Blijf op de hoogte van de (veranderende) arbeidsvoorwaarden in de ict-markt en stem de eigen voorwaarden daarop af.
7. Vraag aan vertrekkende medewerkers wat de reden is voor hun weggaan. Pas het arbeidsbeleid aan als er een trend in het vertrek is waar te nemen.
8. Zorg voor een goede en prettige werkomgeving.
9. Onthoud dat salaris niet de belangrijkste arbeidsvoorwaarde is; flexibiliteit in de secundaire arbeidsvoorwaarden is van even groot belang.
10. Zorg voor een goede entree en voor een prettig werksfeer.

Gerelateerd artikel:
Gericht presteren met het INK-managementmodel

Van beschouwingen naar actie
Kees Tillema
Ervaringen vanuit de praktijk laten zien op welke wijze het INK-model kan ondersteunen bij gericht presteren. Focus in de strategie, goed plannen van verbeteringen, leren door medewerkers en samenhang in de uitvoering staan daarbij centraal. Het werken aan tastbare verbetering van resultaten krijgt in deze benadering veel aandacht.

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x