Lijden aan datgene waar we zelf aan verslaafd zijn

Cover stories · Boeken

Beheerskramp
Wordt U ook zo gestoord van al het gecontroleer, geregistreer, geïnspecteer en geaccrediteer? We leven in een tijdperk van een zich steeds verder uitbreidende lavastroom van audits, sturingstechnieken en monitoringtools. Een afvinkcultuur waarmee we met z’n allen in een beheerskramp zitten. Wat je concreet doet is niet meer belangrijk. Je werk bestaat pas als het geadministreerd en gecontroleerd is.

Het Grote Loslaten is nu de nieuwe trend
Tegelijkertijd verschijnen er tal van blije publicaties. Daar wordt gezegd dat we de beheerskramp inmiddels zo’n beetje achter ons hebben gelaten. Het Grote Loslaten is nu de nieuwe trend. Denk maar eens aan ‘Fuck het management’; ‘Terug naar de bedoeling’; ‘Rijnlands organiseren’; ‘Nieuw Organiseren’; ‘Zelfsturende teams’. Afgaand op déze p...


Bart Hamming
Lid sinds 2019
Beste Thijs,

aanvullend op je inspirerende artikel doe ik je de suggestie je te verdiepen in karakteristieken van borderline-gedrag. Veel van die karakteristieken kun je waarnemen in organisaties en ook in de samenleving als geheel. Met dit menskundig- en geesteswetenschappelijk onderzoek (dat dit verdiepen in dergelijke gedrag-karakteristieken is), vind je verklarende bronnen van hetgeen jij betoogt in je artikel.

Een behulpzame titel bij dit onderzoek kan zijn: Borderline Times van Dirk de Wachter.

Groet!
Bart
Branko Lastdrager
Hulde aan de auteur, heel fijn lezen dit Thijs! Overigens vraag ik mij af of we als mensen in staat zijn "de bureaucratie" af te schaffen, zelfs als we dat zouden willen. Beteugelen van de bureaucratie is inderdaad al lastig genoeg. Onkruid hou je, de kunst is goed wieden.
Frank Hoes
Lid sinds 2019
Beste Thijs,

Je artikel spreekt me zeer aan, treffende metaforen, relevant en actueel. Zeker voor de publieke sector waar ik veelal actief ben. Op het einde doe je een oproep: 'Blijf je bewegen langs de lijn van het oude vertrouwde en verstandelijk meest correcte? Of beweeg je je naar de tegenovergestelde kant? Een kant die omgeven is met onzekerheid, maar waarvan je intuïtief vermoedt dat dit de kansrijkere toekomstige richting is.'
Een kans, of must, voor leiders die wat eigenzinniger kunnen en willen zijn. Het Witte Konijn*, het teken van een aanstaand avontuur, is langsgekomen. De keuze is of je blijft slapen of dat je het volgt in de wondere wereld van loslaten en minder controle.
Ik doe mee, de tijdgeest is er rijp voor, groet Frank Hoes

(* mijn boek dat binnenkort verschijnt)
Koos Groenewoud
Lid sinds 2019
Ik kan mij goed vinden in deze mooie column, omdat die naadloos aansluit bij de trends en ontwikkelingen. We hebben het vaak over de dreiging van robotisering. Ik ben inmiddels zo ver, dat ik "old skool", MBA- en managementdenken als bedreiging zie. Bedrijven en organisaties die niet aan de slag gaan met NIEUW leiderschap, Zelfsturing, MVO, Semco Style, "Unboss" en Rijnlands denken komen in de problemen. Ze kunnen namelijk geen mensen meer krijgen en houden.

Zonder young professionals en vakmensen staan ze met lege handen. Bedrijven die wel aan de slag zijn met loslaten en vertrouwen hoeven geen geld uit te geven aan personeelsadvertentie. De sollicitanten staan bij wijze van spreken op de stoep.

Ik zei en schreef het al eerder. Dit is geen "luchtfietserij". Het bedrijf van Rene Kesselaar
Groeit in crisistijd met meer dan 80 % per jaar. Daar kunnen veel bouwbedrijven een puntje aan zuigen.

Tot slot. Wat wil je nog meer. Een bedrijf een $ucce$vol bedrijf, wat futureproof is en waar je met plezier is werkt. Het is ook nog eens LEUK!

Meer over Management modellen