Jeroen Busscher

Regels en Waarden - Van controle naar vertrouwen
Cover stories · Boeken
Kernwaarden

Organisatiecultuur is niet aan te leren

Waarom bij gedragsverandering trainen, teambuilding en kernwaarden niet werken
Jeroen Busscher
10674
6