Channels

“Bent u de afgelopen maanden ook bestookt met mailings over de veranderende ARBO-regelgeving? En snapt u er nog wat van? Grote kans dat u gedacht heeft “het zal zo’n vaart niet lopen, ik blijf zitten waar ik zit!” En gelijk heeft u want zoveel verandert er niet! Nog steeds is alle tijd, geld en energie die u besteedt aan ARBO-contracten ‘dweilen met de kraan open’. U betaalt immers voor een correcte en adequate opvolging van verzuim dat reeds plaatsvindt. Daarmee kunt u hoogstens proberen de verzuimkosten zo laag mogelijk te houden. Maar hoe slim zou het zijn tijd, geld en energie te besteden aan het voorkómen van verzuim?”

Die vraag wordt gesteld door Hein van Grinsven van CPC Centrum voor Preventieve Coaching te ‘s-Hertogenbosch. Zijn uitgesproken mening over de zin en onzin van ‘ouderwetse’ ARBO-dienstverlening is in werkgeverskringen niet onopgemerkt gebleven. “De wet heeft bepaald dat de werkgever zélf de touwtjes in handen moet nemen op het gebied van verzuimopvolging én verzuimpreventie. Er is bijvoorbeeld onlangs een werkgever aansprakelijk gesteld voor de burn-out van een van zijn medewerkers. De werkgever zou tekort zijn geschoten in zijn zorgplicht voor veiligheid en gezondheid binnen zijn bedrijf. Dit kostte hem echter wel € 70.000,00 “, legt Van Grinsven uit.

“Je ziet de ARBO-dienstverlening momenteel in twee gedeelten uiteenvallen. Als eerste zijn er de dienstverleners die zich specialiseren in verzuimmanagement. Zij bewaken het wettelijk geregelde traject, wat neerkomt op het tijdig opstellen van de juiste papieren en het in gang zetten van reintegratieplannen als iemand langer ziek thuis zit. Ik noem dat de regiebureaus.

Lees ook:

Een gezond leerklimaat voor gezonde professionals

Daarnaast ontstaan er dienstverleners die werkgevers vooral helpen bij het voorkomen van verzuim. Het Centrum voor Preventieve Coaching behoort tot die laatste categorie. Wij verkondigen de boodschap dat het voorkomen van verzuim niet alleen veel beter, maar ook veel goedkoper is dan het correct afhandelen van verzuim. Eén verzuimdag kost een werkgever al gauw zo’n € 300,00 per dag. Maar denk ook maar eens aan alle onrust en werkdruk die een zieke werknemer veroorzaakt bij collega’s. Dat zijn zaken die niet direct in geld zijn uit te drukken, maar die wel degelijk vallen onder de indirecte kosten. Als de werkbelasting voor collega’s hoger wordt, neemt de effectiviteit en daarmee ook de productiviteit af.”

De persoonlijke oplossing
De markt van verzuimpreventie bestaat al enige tijd. Maar tot nu toe boden dienstverleners slechts een beperkt assortiment van preventieve diensten aan. Het gaat dan voornamelijk om generieke diensten als een til-cursus of een training Stressmanagement. Van Grinsven gelooft echter dat de kansen ergens anders liggen. “Wij geloven in de kracht van ‘persoonlijke’ verzuimpreventie. Het is niet nodig om veel geld uit te geven aan een teamtraining Stressmanagement als alleen Maarten en Sandra leiden onder werkstress. Het is logisch dat een werkgever pas echt bereid is geld te investeren als hij ziet dat één van zijn dure of waardevolle werknemers dreigt uit te vallen. Onze boodschap is simpel: zorg dat je er op tijd bij bent, vóórdat er teveel schade ontstaat. Zowel voor de werknemer zelf, zijn collega’s, de organisatie en natuurlijk voor uw klanten. Veel leidinggevenden weten namelijk wel hoe uw werknemers er voor staan. We horen tijdens gesprekken vaak genoeg de uitspraak: ik zag al langer dat hij niet goed in zijn vel zat, maar wat kan ik daar nou mee? Preventieve coaching is volgens ons het passende antwoord. Preventieve coaching maakt de werknemer immers zélf verantwoordelijk voor het voorkómen van verzuim en geeft hem de tools die daarbij nodig zijn. U bent als werkgever namelijk niet de enige die verantwoordelijkheden heeft.”
Meer over preventieve coaching leest u op www.preventievecoaching.nl

(in kader)
GRATIS ERVARING DELEN
Het Centrum voor Preventieve Coaching te ‘s-Hertogenbosch organiseert maandelijks een gratis discussiebijeenkomst voor P&O-ers en leidinggevenden met als thema: wat te doen met mentaal verzuim? Voor informatie over data en/of aanmelding, mail naar [email protected]

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x