Ontslagrecht is en blijft een heet hangijzer. Welke argumenten komen er in de discussie over de versoepeling van het Nederlandse ontslagstelsel naar voren?

1. Het ontslagstelsel is toe aan vernieuwing
Dit is niet juist. Onlangs hebben we nog afscheid genomen van het uitgangspunt ‘last-in-first-out’ (lifo). Voortaan geldt het zogenaamde afspiegelingsbeginsel als hoofdregel bij bedrijfseconomisch ontslag. Een andere belangrijke verandering gaat komend najaar in. Dit is de beperking van de verwijtbaarheidstoets in de Werkloosheidswet (WW), waarmee een einde komt aan de praktijk van pro-formaprocedures die alleen dienen om de WW veilig te stellen.

2. Ontslag is duur
Werkgevers hebben twee manieren om ontslag aan te vragen. De normale weg is via het CWI. Deze route kost in beginsel geen geld. De tweede route is de kantonrechter. Heel geschikt voor werkgevers met een slecht dossier en veel haast. Als de werkgever verwijtbaar heeft gehandeld, is de vergoeding hoger. De werkgever heeft de kosten dus in eigen hand.

Lees ook:

Omzeilen van afspiegeling is brevet van onvermogen

3. Het huidige systeem is niet flexibel
De flexibiliteit van ons ontslagrecht komt vooral voort uit de Flexwet. Misschien is die wet zelfs wel té flexibel. Dankzij de Flexwet is Nederland namelijk kampioen flexbanen. Daarnaast behoort de Nederlandse ontslagbescherming, vergeleken met andere landen, tot de ‘middenmoters’.

4. Het Deense model is beter
Een twijfelachtig argument. Als je een model – zoals het Deense – wilt overnemen, dan moet je het hele model in Nederland introduceren en niet enkel een paar elementen eruit. En we mogen niet vergeten dat in Denemarken zelf het ‘Deense systeem’ onder grote druk staat, onder andere vanwege de hoge belastingen die het met zich meebrengt. Immers: de hoge werkloosheidsvergoedingen en de ruime sociale regelingen moeten wel bekostigd worden. En dat gebeurt grotendeels via de (loon)belastingopbrengsten.

5. Je kunt iemand niet ontslaan
Cijfers van het aantal succesvolle ontbindingen via het CWI laten duidelijk zien dat het echt niet moeilijk is om medewerkers te ontslaan. Overigens is dit geen heel sterk argument in de ontslagdiscussie. Want ook werkgevers geven toe dat het niet moeilijk is om werknemers te ontslaan.

(bron: CNV)

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x