80% van het Nederlandse bedrijfsleven staat open voor mobiel werken, maar 20% is daadwerkelijk in staat om het in de praktijk toe te passen. Hieruit is de top-vijf excuses die bedrijven geven als redenen om niet te gaan flexwerken ontstaan.

Het ‘O-werk-je-weer-thuis’ syndroom:
Traditioneel is er veel wantrouwen ten opzichte van de motivatie en doelgerichtheid van werknemers als zij niet regelmatig op kantoor werken.

‘Mijn team communiceert niet meer met elkaar’:
Een vaak voorkomend idee is dat werken buiten het kantoor kan leiden tot ‘einzelganger gedrag’ en het de interactie tussen werknemers en de productiviteit vermindert.

Lees ook:

Big Data is noodzakelijk voor een Rapid Response organisatie

‘Het is gewoon te duur!’:
Een logisch argument zou zijn dat het faciliteren van flexibel werken voor werknemers een kostbaar ICT-traject vereist, waardoor de lasten groter worden dan de baten.

‘Help! Mijn informatie ligt op straat’:
Het beveiligen van informatie wordt vaak genoemd als één van de voornaamste hindernissen bij het gebruik van computers voor zakelijke doeleinden. Vandaag de dag hebben bedrijven niet alleen met virussen en hackers te maken, maar ook met diefstal of verlies van laptops en pda’s met vertrouwelijke of gevoelige informatie.

‘Toegang tot email doet vragen naar meer’:
Uit het onderzoek blijkt dat 89% van de Nederlandse werknemers tegenwoordig op afstand toegang heeft tot e-mail. Ondanks dit hoge percentage hebben veel werknemers de behoefte om meer informatiebronnen te gebruiken dan alleen e-mailberichten.

(bron en meer op: IK MAGAZINE)

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x