De 3 primaire taken van het management

Actueel

Het management van een organisatie heeft een drietal primaire taken en verantwoordelijkheden:

  1. Bepalen van organisatiedoelen: Wie is onze klant? Wat is onze toegevoegde waarde?
  2. Optimalisatie van performance van mens en organisatie: Totstandkoming, beheersing en ondersteuning van een optimaal klantgericht proces.
  3. Het sturen op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie.

Management by Objectives

Een onderneming is succesvoller als het doelgericht werkt. Het is de taak van het management om heldere, meetbare doelen op te stellen voor de onderneming en ook voortdurend te verifiëren of doelstellingen bereikt worden en of doelstellingen wellicht bijgesteld moeten worden.

Op basis van doelstellingen worden medewerkers aangestuurd. Een bepaalde mate van vrijheid en eigen verantwo...

Meer over Strategie