Toezicht: probleem of oplossing?

Dat de financiële wereld in rep en roer is hoef ik u niet meer te vertellen. De problemen en incidenten zijn inmiddels overbekend en de reguliere pers springt op nieuwe incidenten als tijgers op aangeschoten wild. Inmiddels is het vertrouwen van de eindconsument tot een dieptepunt gedaald. We horen veel slecht nieuws, maar krijgen nauwelijks informatie over interne veranderprocessen die her en der toch waarschijnlijk wel worden ingezet om het tij te keren. En dat terwijl de behoefte aan informatie over concrete maatregelen groot is, zowel bij overheden, consumenten als binnen de bedrijven zelf. Hoe kan tenslotte voorkomen worden dat problemen zoals die zich in de afgelopen jaren hebben voorgedaan, zich op korte termijn wederom aandienen? Hoe wordt de klant weer koning?Onlangs kreeg ik uit de hoek van compliance officers, medewerkers die zich binnen organisaties richten op het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, een document in handen dat zich richt op de toekomstige invulling van de eigen rol. Een document dat bij mijn weten noch door de pers, noch door andere direct of indirect belanghebbenden is opgepakt. En dat is jammer, want juist initiatieven van binnenuit organisaties leveren in mijn ogen meer op dan extra wetgeving of grotere overheidsinvloed.

Begin oktober is door een groep van 10 compliance professionals, afkomstig van zowel financiële dienstverleners als uit andere sectoren, een document de wereld ingestuurd dat richting kan gaan geven aan de invulling van hun toekomstige rol. Volgens deze groep, die zich onder de noemer 'Groep Olivier' presenteert, zal het document kunnen bijdragen aan een versterking van het profiel en de positionering van de compliance functie in bedrijfsorganisaties en daarmee tot veranderingen die nodig zijn voor het herstel van het algemene vertrouwen in deze organisaties.

Het document, dat u ook kunt downloaden via de speciaal hiertoe geopende website, bevat enkele duidelijke aanbevelingen over de rol die de 'interne toezichthouders' in de toekomst dienen te vervullen. Dit zogenaamde 'compliance position paper'  bevat een goed overzicht van de noodzakelijk acties die in organisaties nodig zijn om het interne toezicht te versterken.

Het document bevat 8 principes en 17 aanbevelingen. Het voert te ver alle principes en aanbevelingen hier nader toe te lichten. In essentie gaat het om 'maatschappelijk verantwoord ondernemen', integriteit en ethisch ondernemen, maar raakt bijvoorbeeld ook het beloningsbeleid binnen organisaties. Iedereen die toezicht houdt op organisaties of actief bezig is met het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving kan voordeel hebben bij dit zogenaamde 'Compliance Position Paper'. U kunt dit paper downloaden via deze LINK.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Vertrouwenscrisis in de financiële wereld (Zakelijke Dienstverlening) - ManagementSite.nl
[...] 1minutemanager.nl stelt Gyuri Vergouw heel terecht deze vraag aan de orde in zijn column: Toezicht: probleem of oplossing? Gyuri is toch iets op het spoor gekomen: “Onlangs kreeg ik uit de hoek van’ compliance [...]