Managementconcepten: stand van zaken (6)

De meest succesvolle serie artikelen op 1minutemanager is ongetwijfeld die over managementconcepten, waarvan de afzonderlijke artikelen vaak vele tienduizenden malen zijn gelezen. Kortom, tijd voor een kleine update. Die vond ik in de Harvard Business Review (HBR) van februari jongstleden. Op de laatste pagina van dit vakblad staat een reactie van auteur Don Moyer, die veel raakt van wat ik eerder heb aangestipt. Een korte weergave in bewerkte en becommentarieerde vertaling.'Management theorieën komen en gaan, maar dit betekent nog niet dat de oude theorieën in de vuilnisbak belanden. Integendeel, ze liggen klaar om afgestoft en hergebruikt te worden.' Zo begint auteur Moyer zijn korte column in de HBR van februari. Hij verwijst dan naar een artikel in van David K. Hurst in de wintereditie 2007 van Strategy + Business, een met HBR vergelijkbaar blad dat wordt uitgebracht door adviesbureau Booz, Allen & Hamilton. In een recensie van nieuwe managementboeken schrijft Hurst dat verschillende managementtheorieen 'verschijnen, enthousiast worden opgepikt, daarna verdwijnen om dan later onder een nieuwe naam weer te reincarneren.'

Moyer vervolgt met: 'Natuurlijk, recycling kan effectief zijn als het een goed idee betreft. Maar wat goed is voor het ene bedrijf of voor de ene businessomgeving, kan fout zijn voor de andere. Onder de boeken die Hurst recenseert behoort 'Hard Facts, Dangerous Half-Truths, and Total Nonsense van Jeffrey Pfeffer en Robbbert Sutton, dat waarschuwt tegen de gevaren van het omarmen van ideeen enkel en alleen omdat het de laatste management trend vertegenwoordigd. Het oppikken van een idee zonder de specifieke omstandigheden te begrijpen waardoor het idee momentum of kracht kreeg bij een ander bedrijf is een grote fout. Aan de andere kant, een idee dat elders flopte kan juist weer perfect zijn voor uw situatie."

Kortom, wie dit commentaar leest herkent veel van de informatie en analyses die ik heb opgenomen in de eerste vijf artikelen. Natuurlijk is het boek van Pfeffer en Sutton niet het eerste dat zich bezighoudt met de gevaren van managementconcepten en theorieën. Verfrissend is wel weer de gedachte dat ideeën die elders geflopt zijn, juist weer wel goed kunnen werken in een andere en misschien wel uw situatie. Situationeel leiderschap, met gevoel voor wat nodig en bruikbaar is om een trend te keren of verandering tot stand te brengen blijft dus een belangrijk uitgangspunt voor managers. Dat veel managers liever op de 'bandwagon' springen en opportunistisch de nieuwste trends omarmen blijft echter de belangrijkste drijfveer voor leveranciers van deze ideeën om even opportunistisch nieuwe concepten te blijven lanceren.

Het kritisch kennisnemen van de managementliteratuur en van het daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in wat de organisatie nodig heeft en wat leveranciers daarbij kunnen bieden, vormt in mijn ogen het enige antidotum tegen deze ontwikkeling. De reeks artikelen over managementconcepten op deze site ontleend hieraan haar bestaansrecht.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Managers: wat werkt ECHT? (deel 3)
[...] kritische betogen op deze site tegen al dan niet werkende management-theorieën, die veelal positief werden ontvangen en veel herkenning bij de lezers opleverden, is het wellicht [...]
Managers: wat werkt ECHT? (4) - De Balanced Scorecard
[...] zal de trouwe lezers van 1minutemanager bekend zijn dat ik niet veel opheb met vage concepten, nieuwlichterij of modellen die niet meer zijn dan oude wijn in nieuw zakken. In wezen voldoet de Balanced Scorecard van Prof. [...]