Het ziekteverzuim is in het tweede kwartaal van 2003 flink afgenomen. In het particuliere bedrijfsleven was het verzuim gemiddeld 4,7 procent. Dat is 0,7 procentpunt minder dan een jaar eerder. Bij de overheid nam het met 0,4 procentpunt af van 6,7 tot 6,3 procent. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag heeft gepubliceerd.

Eén op de twintig ziek
De daling van het ziekteverzuim in het bedrijfsleven was in het tweede kwartaal vrijwel even groot als in het eerste kwartaal. Een verzuim van 4,7 procent betekent dat gemiddeld per dag ongeveer een op de twintig werknemers ziek thuis blijft.

(bron: Managersonline.nl)

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Ziekteverzuim bestrijden blijkt alleen effectief door voortdurende controle, las ik deze week in een onderzoek. Tegelijk werd wel gemeld, dat het aantal respondenten wat laag was. Men had kennelijk geen tijd om alle cijfers boven water te halen (gebrekkige managementinformatie komt vaker voor, helaas). Positever gezegd: veel aandacht (vroegtijdig) aan je medewerkers besteden heeft gunstige invloed op het ziekteverzuim. Toch wil ik eea wel graag in historisch perspectief zien. Hoe zal het volgend jaar zijn? Lukt het dan ook nog steeds om alle aandacht dáár neer te leggen? Ik vrees dat managers toch meer schrikken van alle budgettaire problemen en het tellen van alle koppen, die nog moeten rollen. Wat meer werkdruk tot gevolg kan hebben…hoewel: de arbeidstevredenheid schijnt in tijden van recessie toch groter te zijn dan in tijden van voorspoed. Maar zonder dollen: ik ben erg benieuwd naar de effecten op langere termijn. Ik heb toch het idee, dat ziekteverzuim steeds weer rond een bepaald gemiddelde beweegt. En als de overheid al een voorschot op de gage neemt door efficiencykortingen, motiveert dat niet echt, moet ik zeggen. Wet Verbetering Poortwachter? Welke wet heeft ooit echt geholpen? De bedrijven, die hun goede verstand gebruikten, deden allang wat Poortwachter voorschrijft. En de bedrijven die het nog niet deden? Of die zullen leren van een wet?
Herhaal dit bericht over een jaar nog maar eens, wel met de actuele cijfers. Ik hoop, dat ik ongelijk krijg.
Joke van Galen

x
x