Waarom vergaderen we eigenlijk? 

Columns

Het is maandagochtend 08.00 uur. Het directieoverleg staat op het punt te beginnen, maar Frits staat nog in de file. Daarom wachten de anderen nog even. Wanneer Frits een kwartier later binnenkomt start direct het overleg. Dat gaat op de klassieke manier. Eerst worden de notulen van de vorige vergadering doorgenomen. Dan is er ruimte voor mededelingen. Die mededelingen nemen overigens flink wat tijd in beslag, omdat er vaak discussie ontstaat. Hier wordt de tijdsdruk voelbaar, want de eigenlijke agenda bevat nog dertien agendapunten, en die zijn allemaal belangrijk. Het lukt dan ook niet om aan alle onderwerpen even veel zorg en aandacht te geven. Sommige items komen volgende week terug op de agenda. Als laatste komt de rondvraag. Gerdien brengt een item in waar ze echt mee zit, maar de ti...

Meer over Vergaderen