Veertien tips voor uw persoonlijke communicatie

Actueel

Communicatie wordt wel het smeerolie van de menselijke machinerie genoemd. De persoonlijke effectiviteit van een manager valt of staat dikwijls met hoe hij over komt of hoe zijn boodschap aankomt. En met hoe hij omgaat met en reageert op anderen. Daarom: veertien regels voor effectieve persoonlijke communicatie.

 1. Draai er niet omheen
  Mensen zijn sterker dan u denkt.
 2. Wees vriendelijk
  Mensen zijn gevoeliger dan u denkt.
 3. Spreek iemand altijd toe als volwaardig individu
  Met respect krijgt u respect terug.
 4. Luister en hoor wat er gezegd wordt
  Mensen willen dat er naar hen wordt geluisterd.
 5. Kies de juiste tijd en plaats
  Houd rekening met gevoelens van anderen.
 6. Vermijd sarcastische kritiek
  Sarcasme is niet stimulerend, wees bemoedigend.
 7. Lichaamstaal is luid
  Mensen zien wat u zegt (of niet zegt).
 8. W...Jaap Lensen
Tja zo kan ik het ook. Een paar leuke spreuken (wel erg open deuren) die niets toevoegen en eigenlijk schrijnend zijn als je deze op zo'n manier moet verkopen. Bovendien zijn ze nauwelijks consistent. Als je het een oprecht doet doe je al gauw een andere niet. Jammer van uw ontwerp- en mijn leestijd
Arjan Oomen
Beste Jaap,

Onder 6 staat iets wat je uitstraalt in je reactie.
Lezen en daarnaar handelen schijnt nog steeds moeilijk te zijn.
Zo ook praten en stelling name en daarna handelen en vastblijven houden aan je eerdere opstelling, ook hier kun je om lachen.
Maar bijna 80% van ons (mensen) praat anders dan men handelt.

Vandaar misschien de stukje van Fred.
Immers denken over hetgeen er staat bepaald al redelijk de opstelling, maar er echt naar handelen ?????

Gegroet Arjan.

Over de statments zelf terecht maar consequent ernaar handelen vraagt nog enige discipline.


Pieter L . Wesdorp
Duidelijkheid, transparantheid, eerlijkheid zijn sleutelwoorden, maar....................zit men hier echt op te wachten ?

Een aantal spreukjes staan mij wel aan. Onder andere je zelf blijven. Natuurlijk communicatiegedrag !
Jan Terpstra
Het kan nooit kwaad het lijstje zo af en toe nog eens door te nemen. Het lijken wel open deuren, maar pas je ze altijd toe. Ik zou verder nog aandacht willen vragen voor 'empatisch' luisteren. De lichaamstaal van de ander is hierbij ook belangrijk. Luisteren met je oren en hersenen kan, maar luisteren kan ook met je oren en gevoel. Tenslotte zou ik het lijstje met luisteren willen beginnen. Mijns inziens is dit aspect het belangrijkst bij communicatie.
M.vr. gr.
Jan Terpstra
André Weber
Ik kan mij de reactie van Jaap Lensen voorstellen. Schrijend is dat hij niet met alternatieven komt. Naar de veertien "regels". Natuurlijk komen die als open deuren over. Het is goed als we zo nu en dan stil staan bij vanzelfsprekendheden. En voor ons zelf uitmaken of en hoeverre die voor ons als leidraad voor ons gedrag gelden. Want daar gaat het om: waardoor laten we ons leiden? Zie de recente discussie over waarden en normen.
Leo Coenders
Prima tips, kort en bondig zoals ze behoren te zijn!
Het denkwerk erna is door en voor jezelf .
groet
Leo
A. de Klerk
Geef en neem zoveel tijd als nodig is.
Martin van Kralingen
Ont-MOETEN gaat nu eenmaal verder dan ont-HAASTEN. Wie communicatie beleeft in termen van ont-moeting, zal daarbij uitdrukken dat hij/zij niet onder de druk staat van allerlei dingen die nog moeten.
Waar communicatie een kerncompetentie vormt voor managers, daar zal dit in termen van prioriteitstelling ook moeten worden vertaald in voldoende beschikbaarheid van tijd. Dit is volgens mij niets nieuws, maar gek genoeg wordt het steeds actueler.
jaap terpstra
Ik heb vele managers versleten en weinigen zien handelen naar deze communicatieve aansporingen. Vele managers kunnen slecht tegen professionele kritiek, stellen eigen ego centraal, zijn bang voor hun bazen en regeren meer op machtsbasis dan op inhoud. Hebben in een professionele omgeving moeite met het gegeven dat ' ondergeschikten ' vaak beter zijn opgeleid en erudieter zijn. Vooral het middenmanagement verkrampt. Alle communicatie-aanbevelingen worden in de directe emotie vergeten. Over blijft de machtsbasis. Met andere woorden de op zich goede spreuken werken vaak niet omdat de voorwaarden daartoe b.v. de gelijkwaardigheid van partijen ontbreken.
jaap terpstra
Ik heb vele managers versleten en weinigen zien handelen naar deze communicatieve aansporingen. Vele managers kunnen slecht tegen professionele kritiek, stellen eigen ego centraal, zijn bang voor hun bazen en regeren meer op machtsbasis dan op inhoud. Hebben in een professionele omgeving moeite met het gegeven dat ' ondergeschikten ' vaak beter zijn opgeleid en erudieter zijn. Vooral het middenmanagement verkrampt. Alle communicatie-aanbevelingen worden in de directe emotie vergeten. Over blijft de machtsbasis. Met andere woorden de op zich goede spreuken werken vaak niet omdat de voorwaarden daartoe b.v. de gelijkwaardigheid van partijen ontbreken.
Carolien Oosterhoff
Mooi, deze handreikingen! Voor ons allen geldt toch......om het voor je te laten werken is zoveel mogelijk oefenen wat mij betreft een suggestie die ik iedereen zou willen meegeven.

Voordat we onze mond allemaal opentrekken hoe het eigenlijk zou moeten........eerst even nadenken en stilstaan bij "am I practising what I am preaching myself?"

Het veroordelen van anderen gaat veel sneller dan zelf eerst het goede voorbeeld geven.

De keuze is aan ons:
1) ga je besluiten om het goede voorbeeld te geven of;
2) ga je anderen veroordelen om hun slechte communicatie.

En zelf merk ik zovaak dat het pas echt werkt als je zelf het goede voorbeeld geeft en dat dat nog lang niet zo eenvoudig is.......

Wel vind ik het een compliment waar dat managementsite energie besteedt aan zulke prachtige zaken als 'regels voor communicatie"

Meer over Interne communicatie en samenwerking